Główna » Aktualności, RP Międzyrzecka

BIURA POWIATOWE ARiMR W DNIACH 13-15 MAJ DŁUŻEJ OTWARTE

Autor: Red. dnia 13 maja 2013

W ten sposób Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa chce umożliwić wszystkim rolnikom złożenie wniosków o przyznanie tegorocznych dopłat bezpośrednich, wsparcia ONW i płatności rolnośrodowiskowych do 15 maja. Dotrzymanie tego terminu jest niezbędne, aby rolnik mógł otrzymać takie dopłaty w pełnej wysokości. Kto bowiem spóźni się i złoży wniosek po 15 maja, ale nie później niż do 10 czerwca 2013 roku, będzie miał obniżone należne dopłaty o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia.

ARiMR przypomina, że zmiany do złożonego już wniosku można, bez żadnych sankcji finansowych, dostarczyć do Agencji do 31 maja 2013 r. Złożenie poprawionego wniosku, po tym terminie, ale nie później niż do 10 czerwca 2013 r., spowoduje obniżenie należnych rolnikowi płatności o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia, w zakresie powierzchni działek rolnych, dla których dokonano zmian lub do powierzchni działek rolnych, które zostały dodane we wniosku.

Wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich, wsparcia ONW i płatności rolnośrodowiskowych za 2013 rok można składać osobiście w swoim biurze powiatowym ARiMR, wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową – wówczas o dotrzymaniu terminu decyduje data nadania widniejąca na stemplu pocztowym, a także dostarczyć za pośrednictwem Internetu, dzięki specjalnej aplikacji umieszczonej w portalu internetowym ARiMR

 

Red.

 

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.