Główna » Aktualności, Wyróżnione

DEBATA ROLNA 2016 – XX LAT LUBUSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

Autor: Red. dnia 4 kwietnia 2016

W dniu 1 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze obchody Debaty Rolnej 2016 i Jubileuszu XX-lecia Lubuskiej Izby Rolniczej rozpoczęła Rota Marii Konopnickiej. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego LIR w składzie: Marzena Dera, Błażej Szczepanik i Marzena Lewandowska, prezes LIR – Stanisław Myśliwiec przywitał zaproszonych gości oraz lubuskich rolników przybyłych na tę uroczystość. „Cieszę się, że możemy się spotkać raz do roku w takim gronie i porozmawiać o rolnictwie, o tym co nas boli, z jakimi problemami się borykamy. Jest to również okazja do omówienia najbliższych planów” – powiedział prezes LIR.

Następnie głos zabrał wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn. – „To ważna debata w naszym regionie, która cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Dziś również szczególna okazja, bo obchodzimy Jubileusz XX-lecia Lubuskiej Izby Rolniczej. To 20 lat ciężkiej pracy samorządu rolniczego. Dziękuję założycielom i kolejnym prezesom za wkład i zaangażowanie” – mówił wicemarszałek.

Głos zabrali także wcześniejsi prezesi Izby: Bogusław Bakalarz oraz Władysław Piasecki, którzy mówili o początkach funkcjonowania Izby.

Po słowach wstępu Wielkopolska Izba Rolnicza uhonorowała najwyższą odznaką WIR – medalionem im. Aleksandra hr. Szembeka – Lubuską Izbę Rolniczą.

Następnie przyszedł moment wyróżnienia najlepszych rolników z naszego województwa. Odznaczonymi Odznaką Honorową Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „ZASŁUŻONY DLA ROLNICTWA” zostali:

Władysław Brzechwa – prowadzi od 1984 roku gospodarstwo rolne w miejscowości Konradowo, gmina Wschowa obecnie ma 40 ha. Specjalizacja gospodarstwa to hodowla bydła mlecznego i produkcja mleka. Społecznik – chętnie udziela się podczas spotkań, uroczystości, dzieli się wiedzą z rolnikami i służy pomocą, również jako członek Rady Sołeckiej. Od 1998 roku, z przerwą 2010-2014, radny miasta i gminny Wschowa, członek Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, a w latach 1998-2002, przewodniczący tejże komisji oraz członek Zarządu Miasta i Gminy Wschowa. Od nastolatka związany z Ochotniczą Strażą Pożarną, wielokrotnie wyróżniany i odznaczany. Od 1989 roku naczelnik, a od 2011 roku Prezes OSP Konradowo. Od trzech kadencji, tj. od 2007 r., członek Wschowskiej Rady Powiatowej LIR, a od dwóch kadencji jej przewodniczący.

Czesław Kownacki – z rolnictwem jest związany od dzieciństwa. Prowadzi gospodarstwo w Skwierzynie. Swoją pracę rozpoczął od pomocy w gospodarstwie rodziców. Ukończył studia na Akademii Rolniczej w Szczecinie, po czym w 1986 r. kontynuował już samodzielnie prowadzenie gospodarstwa rodzinnego, co czyni do dnia dzisiejszego. Z biegiem lat pan Czesław powiększał swoje gospodarstwo dokupując ziemię prowadzi produkcję roślinną.  Bardzo aktywnie działa na rzecz rozwoju swojej miejscowości i regionu. Od 1989 roku przez dwie kadencje był radnym Rady Miejskiej w Skwierzynie. Od 1969 roku pracował też w szkole podstawowej w Murzynowie a później w Liceum Rolniczym w Skwierzynie. Należał od 1980 r do NSSZ Solidarność a od 1989 do Solidarności Rolniczej.

Odznaczeni Odznaką Honorową Krajowej Rady Izb Rolniczych:

Srebrną odznakę „ZASŁUŻONY DLA SAMORZĄDU ROLNICZEGO” otrzymał Władysław Piasecki – od 30-stu lat działa dla dobra oraz rozwoju  wsi i rolnictwa.  Dzięki aktywności i uznaniu przez trzy kadencje pełnił funkcję prezesa Lubuskiej Izby Rolniczej, w 2016 otrzymał tytuł „Honorowego Prezesa LIR”. Pełnił także funkcję wiceprezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych w Warszawie. Przewodniczył pracom branżowym Grupy Wyszehradzkiej oraz w Brukseli, reprezentując interesy rolników w europejskich organizacjach rolniczych. Wykształcenie rolnicze zdobył w Akademii Rolniczej w Poznaniu. Jest współwłaścicielem Zakładu Przetwórczego Mięsa „Bomadek” w Trzebiechowie oraz gospodarstwa rolnego o powierzchni około 800 ha o specjalizacji hodowla indyków i produkcja zbóż. Baza surowcowa firmy Bomadek w całości opiera się na hodowli indyka w ramach Zrzeszenia Rolników i Producentów „INDYK LUBUSKI”, którego od 1997 r. był wiceprezesem. Od 1996 r. działa w Lubuskiej Izbie Rolniczej. Zaangażowanie w sprawy społeczne przejawiał również w organizowaniu debat rolniczych, spotkań i seminariów, zarówno wojewódzkich, krajowych, jak i zagranicznych. Działa aktywnie w zrzeszeniach i grupach drobiarskich konsolidując branżę i promując powrót do zorganizowanej przedsiębiorczości. Współuczestniczy w szeregu rad i specjalistycznych zespołach opiniodawczych regionalnych i krajowych jako praktyk i  ekspert, m.in. Krajowej Radzie Drobiarstwa, Radzie Gospodarki Żywnościowej, lubuskiej Radzie Przedsiębiorców.

Reprezentuje polskich rolników w kontaktach zagranicznych, nawiązując aktywne kontakty zagraniczne z Alzacją, RFN, Ukrainą, Saksonią, itd., co umożliwiło szereg wizyt studyjnych. Był gorącym orędownikiem integracji z UE oraz inicjatorem powołania Lubuskiego Forum Rolniczego skupiającego organizacje i związki branżowe na Ziemi Lubuskiej, które wypracowuje stanowiska i rozwiązuje problemy rolnictwa.

Brązową odznaką „ZASŁUŻONY DLA SAMORZĄDU ROLNICZEGO” zostali uhonorowani:
Bronisław Bach – działa w strukturach Lubuskiej Izby Rolniczej od 2007r., gdzie reprezentuje rolników gminy Witnica. Jest członkiem Gorzowskiej Rady Powiatowej . W latach 2007-2011pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady. Od 2011r., w okresie IV i V kadencji jest delegatem na Walne Zgromadzenie Lubuskiej Izby Rolniczej.

Janusz Francuzik – działał w strukturach Lubuskiej Izby Rolniczej od powstania Izby, od 1996r.- do 2011 r., w okresie trzech kadencji, gdzie reprezentował rolników z gminy Strzelce Kraj. Pełnione funkcje w latach:
1996-1999  członek Komisji Modernizacji, Restrukturyzacji Rolnictwa i Integracji Europejskiej.
1999-2000  członek Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich.
2000-2002  przewodniczący Komisji Rolnictwa i Obszarów wiejskich Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego.
2003-2011  przewodniczący Strzelecko-Drezdeneckiej Rady Powiatowej LIR.
2003-2006  członek Zarządu Lubuskiej Izby Rolniczej.
2007-2011  Wiceprezes Lubuskiej Izby Rolniczej.

Jan Gembara – w okresie swojej 39 letniej pracy zawodowej 30 lat poświęcił na pracę z rolnikami i mieszkańcami wsi. Początkowo w Wojewódzkim Związku Kołek i Organizacji rolniczych, później w Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego a od 2010 roku na stanowisku Kierownika Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego. W swojej długoletniej karierze zawodowej wykazuje bardzo duże zaangażowanie w pracy doradczej na rzecz rolników oraz mieszkańców wsi, szczególnie w zakresie dbałości o środowisko naturalne.

Ryszard Górnicki –  rolnik, gospodarstwo rolne 4,5 ha. Samorządowiec, aktywny i skuteczny działacz na rzecz rolnictwa i samorządu terytorialnego regionu lubuskiego. Członek różnych organizacji i instytucji działających na rzecz rozwoju rolnictwa oraz społeczeństwa, pełniący wiele odpowiedzialnych funkcji. Między innymi -od roku  1978 do rozwiązania członek i viceprezes Woj. Zw. Plantatorów Roślin Oleistych, od 1981 do likwidacji członek Rady Nadzorczej SKR Sulechów, od 1981 członek NSZZ Solidarność RI ,zarząd wojewódzki, od 1986 do 2009 przewodniczący Rady nadzorczej GS Sulechów, od 1990 do 1994 radny Rady Miejskiej w Sulechowie, przewodniczący komisji d/s wsi,od1994 do 1998 radny RM drugiej kadencji, członek Zarządu Miejskiego w Sulechowie, 1994-1995 prezes Zarządu BS w Sulechowie,1996-2002 członek Zielonogórskiej i Lubuskiej Izby Rol.,1996- 2002 delegat KRIR w Warszawie, 1998-2002 i 2006-2018 radny czterech kadencji Rady Powiatu Zielonogórskiego pełniący min. funkcję Przew. Kom Rolnictwa. Od 1996 do 2014 Vicestarosta Zielonogórski . Odznaczony min; Zasłużony Pracownik Rolnictwa-1983, Srebrny K Z -1988,Za zasługi w rozwoju Woj, Zielonogórskiego  -1997,Zasłużony dla Rolnictwa-2006,Medal Dwudziestolecia  NSZZ Solidarność RI. Pozdrawiam bardzo serdecznie Panią i wszystkich pracowników Biura LIR.

Marzena Lewandowska –  prowadzi gospodarstwo rolne w Rzeczycy (powiat świebodziński) o powierzchni 60 ha. Dominującym kierunkiem produkcji jest uprawa zbóż oraz produkcja żywca wieprzowego 500 szt. rocznie. Skutecznie pozyskuje środki unijne na zakup sprzętu rolniczego, modernizację budynków, zakup ziemi dzięki czemu stale się rozwija. Pani Marzena chętnie współpracuje z LODR, ARiMR, a także bierze czynny udział w życiu wsi i jej społeczności. Jest osobą, która chętnie działa w różnych przedsięwzięciach, m.in. jako członek LGD – „Działaj z nami” w Świebodzinie, członek Rady Sołeckiej, KGW Rzeczyca. Obecnie pełni funkcję wiceprzewodniczącej Świebodzińskiej RP LIR. W IV kadencji LIR była sekretarzem Rady. W 2014r. została laureatką Lubuskiego Złotego Kłosa.

Józef Pihan – działa w strukturach Lubuskiej Izby Rolniczej od powstania Izby, od 1996r., reprezentuje rolników gminy Trzciel. Pełnione funkcje w latach:
1996-1999  członek Komisji Rynku Rolnego i Marketingu Artykułów Rolno-Spożywczych.
1999-2000  członek Komisji Współpracy z Organizacjami Rolniczymi i Samorządowymi.
2000-2002  członek Komisji Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Powiatu Międzyrzeckiego.
Od 2003 r. – członek Międzyrzeckiej Rady Powiatowej LIR, w której w II kadencji pełnił funkcję przewodniczącego, a obecnie w V kadencji pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady.

Wiesław Pronkiewicz –  jest aktywnym członkiem Wschowskiej Rady Powiatowej LIR, pełni także funkcję delegata na Walne Zgromadzenie LIR. Wraz z żoną prowadzi 700 ha gospodarstwo rolne o profilu produkcji roślinnej oraz zarodową hodowlę trzody chlewnej. Zaczynał od przejęcia 18-to hektarowego gospodarstwa po rodzicach. Przez wiele lat działał w spółdzielni producentów trzody, a po jej przekształceniu w grupę producencką został jej przewodniczącym. Jest wiceprezesem Lubuskiego Zrzeszenia Grup Producentów Rolnych – Izba Gospodarcza. Pełni funkcję skarbnika w  Lubuskim Związku Hodowców Trzody Chlewnej,  służy także w Ochotniczej Straży Pożarnej. Aktywnie uczestniczy w szkoleniach z zakresu rolnictwa i zarządzania gospodarstwem, dzieląc się również swoją wiedzą z innymi rolnikami. Ukończył studia na Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

Marian Rozynek – od początku istnienia Lubuskiej Izby Rolniczej czynnie udziela się w Zielonogórskiej Radzie Powiatowej LIR. Czwartą kadencje jest jej delegatem. Reprezentuje gminę Kargowa. Tam też gospodaruje na areale 12,5 ha. Jako młody chłopak podjął pracę w PGR. Następnie, w swojej wieloletniej działalności był pracownikiem Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku oraz pracownikiem Spółdzielni Kółek Rolniczych. trzy kadencje piastował urząd radnego. Obecnie zasiada w strukturach Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. Odznaczony odznaką „Zasłużony dla Rolnictwa”. Jest uczynny, zawsze służy pomocą sąsiedzką rolnikom i dzieli się wiedzą rolniczą z innymi. Jest otwarty na kontakt z drugim człowiekiem.

Wanda Seul – po ukończeniu szkoły została pracownikiem Urzędu Gminy w Brodach jako referent rolny i inspektor d/s gospodarki ziemią, następnie pracowała w  Wojewódzkim Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych jako specjalista ds. gospodarki ziemią.

Od 1981 r. prowadziła wraz z mężem gospodarstwo rolne. Przez cały okres pracy zawodowej i we własnym gospodarstwie cały czas udzielała się społecznie, co czyni do dziś. Przez osiemnaście lat była sołtysem wsi Janiszowice. Pełniła również funkcję członka Rady Sołeckiej i przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich.  Była Radną Gminy gdzie przewodniczyła Komisji ds. Mienia Komunalnego.  Przez cztery kadencje była delegatką Lubuskiej Izby Rolniczej, gdzie czynnie się udzielała na wszelakich spotkaniach dot. problematyki rolnictwa i obszarów wiejskich. W ostatniej kadencji LIR była członkinią Rady do spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR. W 2007 roku została odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi.

Anna Sewina  – podczas wychowywania dwójki dzieci, spełniała się zawodowo zajmując stanowisko radcy prawnego. Przez kilkadziesiąt lat swojej pracy zawodowej służyła samorządowi terytorialnemu, począwszy od jednostek rolnych do gmin wiejskich. Ponadto przez 20 lat pracowała na rzecz gabinetu wojewody, następnie w urzędzie marszałkowskim, zawsze jednak wychodząc na przeciw potrzebom rolników i mieszkańców obszarów wiejskich. Pracowała przy powstawaniu samorządu rolniczego na ziemi lubuskiej, przed 20 laty Zielonogórskiej, a następnie Lubuskiej Izby Rolniczej, tworząc statut Izby. Poczynając od lat dziewięćdziesiątych do dnia dzisiejszego udziela doradztwa, porad prawnych rolnikom i osobom z terenów wiejskich jako radca LIR. Cierpliwie i skrupulatnie wspomaga wiedzą z zakresu prawa najbardziej potrzebujących, często nadzwyczaj wymagających rolników.

Renata Suchecka – działa w strukturach Lubuskiej Izby Rolniczej od 2007r., gdzie reprezentuje rolników gminy Bogdaniec. Jest członkiem Gorzowskiej Rady Powiatowej. W latach 2007-2011pełniła funkcję sekretarza Rady. Od 2011r., w okresie IV i V kadencji pełni funkcję wiceprzewodniczącej Gorzowskiej Rady Powiatowej Lubuskiej Izby Rolniczej.

Po oficjalnej części Debaty nastąpił czas na część merytoryczną. Swoje wykłady przedstawili:

– dr Tomasz Berbeka z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – omówił  „Sytuację ekonomiczną gospodarstw rolnych w Polsce – stan obecny i perspektywy zmian”.

– Panowie Bogdan Złotorzyński oraz Rafał Będkowski z Wszechnicy Polskiej w Warszawie omówili temat „Funkcjonowanie Prawa Łowieckiego w Polsce”.

– Ostatni wykład „Historia Izb Rolniczych na Ziemiach Polskich i dr Aleksander hr. Szembek” – omówił Władysław Garbiński, sekretarz Towarzystwa Historycznego im. Szembeków w Warszawie.

Na koniec zaproszeni goście złożyli na ręce Zarządu Lubuskiej Izby Rolniczej gratulacje oraz upominki z okazji Jubileuszu. Po czym całą uroczystość zamknął występ zespołu Wierzbniczanki.

Dokładny opis części merytorycznej zamieścimy jutro.

Red.

Serdeczne podziękowanie kierujemy do naszych sponsorów:

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”
BGŻ BNP PARIBAS
Lubuski Związek Rolników w Baczynie
C.K. Ziemianin
Agencja Nieruchomości Rolnych
Agencja Rynku Rolnego
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Osadkowski – Cebulski Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Handlowe Antoni Kuczyński
Bank Spółdzielczy Wschowa
Bank Spółdzielczy Kożuchów
BZ WBK Grupa Santander
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Nowa Wieś Golice
Andrzej Haniszewski ROL-EKO
Spółdzielcze Przedsiębiorstwo Handlowe „SKR Strzelce Krajeńskie

sponsorzy

sponsorzy1

oraz patronatów:

LIR

GALERIA:

 

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.