Główna » Aktualności, RP Międzyrzecka

DROGI LOKALNE WAŻNE DLA WSI – WOJEWODA OGŁOSIŁ NABÓR WNIOSKÓW

Autor: Red. dnia 2 września 2013

Z dniem 1 września 2013 roku Wojewoda Lubuski rozpoczyna nabór wniosków do nowej edycji Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Nabór będzie trwał do 30 września 2013 r.

W województwie lubuskim na dotacje z budżetu państwa w ramach Programu zostanie przeznaczona kwota 42.620 tys. zł do równego podziału na gminy i powiaty województwa lubuskiego po 21.310 tys. zł.

Jednostki samorządu terytorialnego będą mogły ubiegać się o dofinansowanie z budżetu państwa zadań własnych związanych z przebudową, budową lub remontem dróg powiatowych i gminnych.

Zasady realizacji inwestycji w 2014 roku:

  1. Inwestycje są realizowane i muszą zostać zakończone w roku, na który została udzielona dotacja.
  2. Dotacja z budżetu państwa nie może przekraczać 50 % wartości inwestycji, nie więcej jednak niż 3 mln zł.
  3. Gmina może skorzystać z dofinansowania jednego zadania, a powiat ziemski – nie więcej niż dwóch zadań.
  4. Miasta na prawach powiatu mogą złożyć dwa wnioski, po jednym na drogę gminną i powiatową, jednakże wniosek dotyczący drogi powiatowej poddany ocenie formalnej i merytorycznej zostanie zakwalifikowany do dofinansowania tylko w sytuacji, gdy pozostaną środki niewykorzystane z limitu dotacji przewidzianej dla powiatów.

Składanie wniosków: Nabór wniosków do Programu trwa od 1 do 30 września 2013 r. w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. ul. Jagiellończyka 8, Kancelaria Ogólna (VII piętro, pokój 724). Osobą do kontaktu jest Bożena Jankowska, tel. 095 7115 466, pokój 1109, XI piętro, bozena.jankowska@lubuskie.uw.gov.pl. Wszelkie dostępne dokumenty dotyczące realizacji, naboru wniosków wraz z wzorem wniosku i instrukcją jego wypełniania są dostępne na stronie internetowej: http://bip.lubuskie.uw.gov.pl/programy_rzadowe/schetynowki.html

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.