Główna » Aktualności, RP Krośnieńska

DZIEŃ POLA – MIEDZYRZECZ 2007

Autor: Red. dnia 21 czerwca 2007

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku we współpracy z  Urzędem Miasta i Gminy w Międzyrzeczu zorganizował 20 czerwca b.r. Dzień Pola.

Spotkanie takie, organizowane corocznie w innym powiecie, jest okazją do spotkania się rolników z pracownikami LODR w Kalsku, przedstawicielami firm zajmujących się produkcją materiału siewnego, nawozów i środków ochrony roślin. Wymiana doświadczeń, ukierunkowanie rolników przez specjalistów z pewnością będzie owocować w przyszłości wzrostem plonów i ograniczeniem kosztów produkcji.

    Tym razem poligonem doświadczalnym były poletka demonstracyjne zlokalizowane na obrzeżach Międzyrzecza, w gospodarstwie rolnym państwa Elżbiety i Krzysztofa Kukli.

    W programie Dnia Pola znalazły się:

– lustracja pól demonstracyjnych z kolekcjami nowych odmian zbóż, rzepaku i roślin strączkowych,

– prezentacja programów ochrony roślin takich firm jak: BASF, Syngenta, Du Pont,

– wystawa łowiecka.

    Na ośmiu poletkach demonstracyjnych, podzielonych na poletka odmianowe zaprezentowano uprawy wielu odmian takich roślin jak: łubin wąski i żółty, groch,  jęczmień jary, pszenżyto ozime, owies, rzepak ozimy, rzepak jary, pszenica jara, rzepak jary, pszenżyto jare.

    Rolnicy na własne oczy mogli się przekonać, które odmiany są wydajne, które wrażliwe, a które pracochłonne. Uwagi i sugestie pracowników LODR i przedstawicieli firm były konfrontowane z rzeczywistością na polu. Największym zainteresowaniem cieszyły się poletka obsiane pszenicą i rzepakiem, przy których najczęściej było słychać dyskusję rolników.

    Spotkanie zakończyło się wspólnym posiłkiem na świeżym powietrzu, którego tłem była oczywiście uprawa zbóż, rzepaku i innych roślin.

P.Cichocki

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.