Główna » Aktualności

EKSPERCI DORADZĄ ROLNIKOM – ZA DARMO

Autor: Red. dnia 10 czerwca 2014

9 czerwca 2014 r. rozpoczęły działalność specjalne Zespoły Ekspertów, które bezpłatnie będą pomagały rolnikom i innym beneficjentom, którzy złożyli wnioski
o przyznanie pomocy w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Chodzi o wnioski złożone w ARiMR w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz wsparcia na tworzenie rynku owoców i warzyw.

Zespoły Ekspertów powstały na mocy porozumień pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego. Ich powołanie do życia zapowiedział na początku czerwca br. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki.

Wsparcie Zespołów obejmować będzie świadczenie pomocy wnioskodawcom i beneficjentom w zakresie:

 • prawidłowości dokumentowania i rozliczania poniesionych przez beneficjentów kosztów,
 • prawidłowości dokumentowania realizacji operacji,
 • wniosków w sprawie zmian umów o przyznanie pomocy,
 • przygotowywania odpowiedzi na pisma otrzymywane przez wnioskodawców lub beneficjentów z Agencji w ramach postępowania w sprawie przyznania pomocy oraz postępowania o wypłatę pomocy, w tym przygotowywania środków zaskarżenia,
 • przygotowywania odpowiedzi lub zastrzeżeń do protokołów (raportów) z kontroli u wnioskodawców i beneficjentów,
 • spraw dotyczących zwrotu pomocy finansowej oraz zwrotu nienależnie lub nadmiernie pobranych środków.
  W najbliższym czasie podobny Zespół Ekspertów powstanie również w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Zakres świadczonych usług obejmuje:

Działania PROW 2007-2013

–       Ułatwianie startu młodym rolnikom (112),

–       Modernizacja gospodarstw rolnych (121),

–       Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej (123) (Centrum Doradztwa Rolniczego)

–       Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych (126),

–       Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) (211,212),

–       Program rolnośrodowiskowy (214),

–       Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne (221,223),

–       Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (311),

–       Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie różnicowania w kierunku działalności nierolniczej (413-311),

–       Grupy producentów rolnych (142),

–       Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (312),

–       Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw (413-312)
w zakresie:

a) prawidłowości dokumentowania i rozliczania poniesionych przez beneficjentów kosztów,

b) prawidłowości dokumentowania realizacji operacji,

c) wniosków w sprawie zmian umów o przyznanie pomocy,

d) przygotowywania odpowiedzi na pisma otrzymywane przez wnioskodawców lub beneficjentów z Agencji w ramach postępowania w sprawie przyznania pomocy oraz postępowania o wypłatę pomocy, w tym przygotowywania środków zaskarżenia,

e) przygotowywania odpowiedzi lub zastrzeżeń do protokołów (raportów) z kontroli u wnioskodawców i beneficjentów,

f) spraw dotyczących zwrotu pomocy finansowej oraz zwrotu nienależnie lub nadmiernie pobranych środków,

Pomoc finansowa wstępnie uznanym grupom producentów owoców i warzyw,

Pomoc finansowa uznanym organizacjom producentów owoców i warzyw
w zakresie:

 1. wprowadzania zmian w planach dochodzenia do uznania grup producentów owoców, warzyw,
 2. przygotowywania programów operacyjnych uznanych organizacji producentów owoców i warzyw oraz wprowadzania do nich zmian,
 3. przygotowania wniosków o przyznanie pomocy finansowej,
 4. prawidłowości dokumentowania realizacji inwestycji ujętych w planie dochodzenia do uznania,
 5. przygotowywania działań w odpowiedzi na pisma otrzymywane przez wnioskodawców lub beneficjentów z Agencji w ramach postępowania w sprawie opiniowania planów dochodzenia do uznania, zatwierdzania programów operacyjnych lub postępowaniaprzyznanie pomocy finansowej, w tym przygotowywania odwołań,
 6. przygotowywania odpowiedzi lub zastrzeżeń do protokołów (raportów) z kontroliwnioskodawców i beneficjentów,
 7. spraw dotyczących zwrotu pomocy finansowej oraz zwrotu nienależnie lub nadmiernie pobranych środków,

Szczegółowe informacje na temat wsparcia doradczego można uzyskać w Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego oraz Oddziałach Regionalnych ARiMR.

Źródło: opr. za ARiMR

 

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.