Główna » Aktualności, Imprezy rolnicze, Stanowiska i komunikaty, Wyróżnione

FORUM PRODUCENTÓW PRODUKTÓW REGIONALNYCH

Autor: Red. dnia 26 lutego 2019

Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego (LCPR) jest jednostką budżetową podległą Urzędowi Marszałkowskiemu. Jego działalność opiera się na czterech głównych filarach. Pierwszym z nich jest „Wsparcie na starcie”, a więc pomoc dla osób, które dopiero chciałyby uruchomić działalność związaną z produktem regionalnym. Drugi dotyczy wspomagania wytwórców, którzy są zainteresowani podnoszeniem jakości swoich produktów przy wykorzystaniu w swojej działalności małych technologii. Szeroka promocja regionalnych i lokalnych produktów w kraju i za granicą podczas targów, wyjazdów studyjnych oraz misji gospodarczych to kolejny kierunek działalności centrum. Czwarty filar dotyczy prowadzenia działalności edukacyjnej, organizacji wszelkiego rodzaju branżowych szkoleń
i konferencji oraz prowadzenia działalności wydawniczej związanej z produktami regionalnymi.

Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego ma więc za zadanie wspierać wytwórców, producentów
i przedsiębiorców oferujących produkty, wytworzone z surowców pochodzących z terenu województwa lubuskiego w działaniach informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych.

LCPR organizuje Forum Producentów Produktów Regionalnych, które odbędzie się dnia 13 marca 2019 roku w godzinach 10:00-14:00 w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. Celem Forum jest zapoznanie się z problemami środowiska, identyfikacja potrzeb lokalnych i regionalnych twórców oraz wyznaczenie kierunków działań służących usprawnieniu działalności twórców, producentów produktów regionalnych.

W pierwszej części Forum – ogólnej zostanie przedstawione Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze. Druga część będzie przeprowadzona w formie paneli dyskusyjnych. Przedstawiciele poszczególnych branż będą mieli okazję spotkać się w swoim gronie, wymienić się doświadczeniami, ale także przedstawić problemy, z którymi spotykają się na co dzień.

Forum Producentów Produktów Regionalnych jest skierowane do producentów produktów regionalnych, lokalnych, ekologicznych, rękodzielników, stowarzyszeń skupiających producentów produktów, Kół Gospodyń Wiejskich, do osób prowadzących działalność agroturystyczną lub restaurację oraz do osób, które chciałyby rozpocząć działania w ww. zakresie.

Podczas Forum Producentów Produktów Regionalnych spośród uczestników będzie możliwość zgłaszania kandydatów do Rady Programowej, która będzie ciałem doradczym LCPR.

Jeśli ktoś z Państwa chciałby wziąć udział w organizowanym Forum proszony jest o kontakt pod numerem telefonu 68 326 74 01, bądź adresem: sekretariat@lcpr.pl

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.