Główna » Aktualności

FORUM ROLNICZE W BIEGANOWIE

Autor: Red. dnia 14 listopada 2017

W dniu 23 października 2017 r. Zarząd Lubuskiej Izby Rolniczej uczestniczył w posiedzeniu Lubuskiego Forum Rolniczego, które odbyło się w Bieganowie, w siedzibie firmy Agro Bieganów Sp. z o.o.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Wicewojewoda Lubuski Robert Paluch, Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Sebastian Pieńkowski i Burmistrz Cybinki Marek Kołodziejczyk.

Uczestnicy spotkania dyskutowali o stanie rolnictwa lubuskiego i jego przyszłości, o perspektywach funkcjonowania, rozwoju i możliwościach wspierania wielkoobszarowych gospodarstw rolnych, które funkcjonują w województwie. Są to gospodarstwa towarowe, zatrudniające określoną liczbę pracowników.

Prezes Zarządu Agro Bieganów Zygmunt Jodko poinformował o historii przedsiębiorstwa, o areale na jakim firma gospodaruje oraz o prowadzonych kierunkach produkcji, tj. hodowli bydła mięsnego rasy Limousine, hodowli trzody chlewnej oraz produkcji zbóż
i rzepaku. Uczestnicy spotkania mieli również okazję zwiedzić fermę bydła w Rybojedzku, należącą do Agro Bieganów.

Na spotkaniu omówiona została sytuacja na podstawowych rynkach rolnych województwa lubuskiego: bydła mięsnego, bydła mlecznego, trzody chlewnej i drobiu. W województwie mamy bardzo dobre warunki dla bydła mlecznego, ale wykorzystujemy je bardzo źle. Szansą dla rolników jest program GOBARTO 500, którego celem jest odbudowa produkcji trzody chlewnej. To program współpracy firmy Gobarto i rolnika w chowie trzody chlewnej na zasadzie kooperacji. Polegać będzie na wybudowaniu na gruncie rolnika budynku inwentarskiego do 2000 szt. trzody i odchowie warchlaków do tuczników, przy zapewnieniu pełnoporcjowej i odpowiednio zbilansowanej paszy oraz opieki weterynaryjnej. Umowa współpracy będzie obejmować 15 lat, przy zapewnieniu stałych cen. Uwzględniając potrzebę ciągłego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, oraz że w każdym regionie Polski rolnictwo jest inne, Lubuskie Forum Rolnicze wskazuje, że istnieje konieczność wprowadzenia przez Rząd regionalizacji polityki rolnej. Aby wykazać potrzebę wprowadzenia takiej polityki, proponuje się wdrożyć program pilotażowy, co jest zasadne biorąc pod uwagę strukturę gospodarstw w woj. lubuskim.

W tym celu zostanie powołany Zespół do opracowania Programu, w którym zostanie określona strategia, wskazując w jakim kierunku powinny iść zmiany, podane zostaną zakładane cele oraz rozwiązania. Będą to tezy do programu regionalnego.

Program zostanie przedyskutowany z Wojewodą, a następnie przedstawiony Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wicewojewoda obiecał wspierać działania powołanego Zespołu.

E.R.

 

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.