Główna » Aktualności

FUNDUSZ SOŁECKI PRZYJĘTY

Autor: Red. dnia 25 lutego 2014

piątek 21 lutego br.  w ostatnim dniu 61 posiedzenia Sejmu przyjęta  została ustawa o funduszu sołeckim. Ziściły się wnioski wielu środowisk wiejskich z całego kraju wnioskujące od lat
o upowszechnienie i ułatwienie dostępu do oddolnego funduszu sołeckiego. Nowe przepisy mają usunąć bariery dla rozwoju i ułatwić stosowanie tego narzędzia umożliwiającego mieszkańcom decydowanie o przeznaczeniu pieniędzy przekazanych im
przez gminę.

Celem ustawy jest zwiększenie z obecnych 55 do ok. 70 proc. liczby gmin,
w których jest utworzony fundusz sołecki. Środki z niego pozwalają na realizację m.in. inwestycji służących poprawie warunków życia mieszkańców gminy, jak np. chodników czy parkingów. Mogą być też wykorzystywane na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Ustawa przede wszystkim podnosi o 10 proc. wsparcie z budżetu państwa dla projektów realizowanych z funduszu sołeckiego.
Dotychczas gminy mogły otrzymać – w zależności od zamożności – 10, 20 lub 30 proc. inwestycji, a ustawa przewiduje zwrot z kasy państwa
w wysokości odpowiednio 20, 30 lub 40 proc. Ponadto, w myśl nowych przepisów rada gminy nie będzie już musiała co roku podejmować uchwały
o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego. Decyzja w tej sprawie będzie obowiązywała aż do momentu jej zmiany przez radę. Z kolei uchwała,
w której nie wyrażono zgody na utworzenie funduszu, będzie stosowana tylko przez rok budżetowy. Ustawa pozwala także na wspólną realizację projektów przez kilka sołectw z jednej gminy.

Red.

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.