Główna » Aktualności, Rady powiatowe:, RP Gorzowska, Wyróżnione

GORZOWSKA RADA POWIATOWA LIR

Autor: Red. dnia 27 grudnia 2016

W dniu 16 grudnia 2016r. w sali narad Starostwa Powiatowego odbyło się posiedzenie Gorzowskiej Rady Powiatowej Lubuskiej Izby Rolniczej.

W posiedzeniu wzięli udział również zaproszeni goście: Małgorzata Domagała – Starosta Gorzowski, Dorota Śliwińska – Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie, Błażej Szczepanik – Delegat KRIR, Edyta Oleksiuk – zastępca Kierownika Placówki Terenowej KRUS w Gorzowie Wlkp. oraz Teresa Baniuszewicz – pracownik PT KRUS.

Spotkanie otworzył i prowadził Czesław Hładki – Przewodniczący Rady.Po otwarciu i powitaniu przewodniczący poprosił M. Domagałę o przedstawienie aktualnej sytuacji związanej z wystąpieniem na terenie powiatu ognisk choroby ptasiej grypy typu H5N8.

Pani Starosta poinformowała, że sytuacja stała się poważna ponieważ w gminie Deszczno wykryto trzecie ognisko ptasiej grypy. W związku z tym zapadła decyzja o wybiciu w strefie zapowietrzonej wszystkich ptaków, zarówno w fermach, jak i w przydomowych kurnikach. Apelowała o przestrzeganie zasad kwarantanny i zakazu targowiskowego handlu produktami drobiowymi. W powiecie powołany został Zespół Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego. Poinformowała o wdrożonych procedurach przez odpowiednie służby mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa. Prowadzone są również kontrole przestrzegania przepisów przez właścicieli ptaków.

Następnie panie z Placówki Terenowej KRUS w Gorzowie Wlkp. przekazały informację o aktualnej sytuacji związanej z ubezpieczeniem rolników w KRUS i odpowiadały na pytania członków Rady dotyczących ubezpieczenia społecznego rolników. Poinformowały również o postępowaniu w przypadku gdy zdarzy się wypadek przy pracy rolniczej, o  możliwości korzystania z rehabilitacji leczniczej oraz o sieci Ośrodków Rehabilitacyjnych KRUS w Polsce.
Czesław Hładki przekazał informację o sprawach i problemach jakimi zajmował się i które w ostatnim czasie rozwiązywał Zarząd LIR.

Na zakończenie Przewodniczący złożył wszystkim świąteczno-noworoczne życzenia.

E.R.

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.