Główna » Aktualności, RP Krośnieńska

GOSPODARCZY LOBBING – WARSZTATY POLSKO-NIEMIECKIE

Autor: Red. dnia 22 października 2014

Lubuska Izba Rolnicza była  w 1999 roku jednym ze współzałożycieli Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego, uczestnicząc przez lata we władzach tego społecznego przedsięwzięcia. Rolnictwo to też gospodarka – LSG, jako związek stowarzyszeń podejmował wiele inicjatyw rozwojowych regionu, był głosem przedsiębiorców, uczestników klastrów czy rzemieślników, z którym władze musiały się liczyć. W dniu 21 października br. odbyły się Polsko-Niemieckie Warsztaty Samorządu Gospodarczego i jubileusz Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego, w którym uczestniczył prezes LIR Władysław Piasecki oraz dyrektor biura Małgorzata Pałys. LSG liczy 27 członków, uroczyście przyjęto kolejnego partnera – Goście z Brandenburgii, w tym Uwe Hoppe, prezes Izby Rzemieślniczej Brandenburgii przedstawili  zasady samorządu gospodarczego w Niemczech, gdzie udział pracodawców w izbach gospodarczych jest  obligatoryjny. Lubuskie izby gospodarcze współpracują z niemieckimi w zakresie szkolnictwa zawodowego, projektów innowacyjnych czy  wymiany doświadczeń i udziału w targach transgranicznych. Dyrektor Krajowej Izby Gospodarczej Jerzy Bujok– przedstawił bogatą działalność  KIG oraz zapoznał zebranych z nowymi inicjatywami – potrzebę docenienia pracownika przemysłu i etosu jego pracy oraz utworzenia  21 czerwca każdego roku – Dnia Pracodawcy.
Marszałek LSG obecnej kadencji- Ryszard Barański – „Urzeczywistnienie idei samorządności gospodarczej jest moim udziałem od kilkudziesięciu lat. Z wielką satysfakcją odnotowuję zwiększającą się aktywność reprezentantów wszystkich organizacji członkowskich , zacieśniające się relacje  między nimi i intensywniejszą  współpracę. Ważne, że nasz głos jest wysłuchiwany, ale brany pod uwagę przy podejmowaniu decyzji przez władze.
Prezes LIR Władysław Piasecki -„Lubuska Izba Rolnicza jako jeden z za założycieli LSG aktywnie działa w jego strukturach. Nasi przedstawiciele zajmują czołowe funkcje w strukturach decyzyjnych Sejmiku. Jesteśmy jedynymi, którzy działają na mocy ustawy gdzie przynależność jest obligatoryjna. Doświadczenia z tego tytułu przekazujemy pozostałym członkom Sejmiku. Uczestnictwo w tym gremium pozwala nam na szersze zapoznanie się z problemami gospodarczymi woj.lubuskiego. Mamy większy wpływ na stanowienie prawa odnośnie gospodarki w naszym lokalnym parlamencie. W imieniu zarządu LIR chciałbym serdecznie podziękować wszystkim przedstawicielom naszej Izby, którzy przez ten okres pracowali w sejmiku gospodarczym”.
Spotkanie było dobrą okazją nie tylko do jubileuszowych podsumowań, ale także do odznaczenia i uhonorowania osób najbardziej zasłużonych dla integracji środowisk gospodarczych. Okolicznościowe statuetki 15-lecia za zasługi dla samorządu gospodarczego, przyznane przez prezydium Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego, otrzymali marszałek Elżbieta Polak i senator Stanisław Iwan, a także byli marszałkowie LSG –Władysław Komarnicki, Antoni Rutka, Emilian Popławski, Józef Lenart i Karol Humiński. Odznaki za Zasługi dla Woj. Lubuskiego otrzymali z rąk marszałek E. Polak i marszałka LSG Ryszarda Barańskiego polscy i niemieccy działacze izb i stowarzyszeń gospodarczych.  Marszałek przedstawiła plany wsparcia samorządu województwa dla przedsiębiorców oraz o stwarzaniu warunków do rozwoju gospodarczego, czyli niezbędnej infrastruktury w Lubuskiem.  Ten pro-gospodarczy kierunek chcemy utrzymać w nowej perspektywie 2014-2020. Chcemy, by w przyszłości Lubuskie było zieloną krainą nowoczesnych technologii – przekonywała pani Marszalek. Lubuski Sejmik Gospodarczy przyjął w swoje szeregi nowych członków: członkiem wspierającym została Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna a członkiem zwyczajnym – Lubuskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości.

Red.

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.