Główna » Aktualności, RP Żagańska

GRUPA WYSZEHRADZKA ZAPRASZA UKRAINĘ

Autor: Red. dnia 20 kwietnia 2008

Grupa Wyszehradzka to nieformalna nazwa 4 państw środkowoeuropejskich – Polski, Czech, Słowacji oraz Węgier, które współpracują  w  branży rolnej już od kilku lat. Prezesi Izb Rolniczych panstw Grupy Wyszehradzkiej  wzajemnie  się konsultują i koordynują swoje działania oraz z uwagi na przeszłe podobieństwa drogi gospodarczej  wspierają swoje dążenia w kwestiach rolnych.

Jakie kwestie współpracy były omawiane na ostatnim spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej?

Władysław Piasecki: 15-16 kwietnia br. odbyło się spotkanie  Grupa Wyszehradzkiej w miejscowości Lewocza na Słowacji. Oprócz czterech stałych członków grupy również Izba Rolnicza Ukrainy przyglądała się pracy naszej  Grupy Wyszehradzkiej. Poruszano przede wszystkim  zagadnienia  przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej oraz zastanawiano się i uzgodniono stanowisko  dla Copa-Cogeca  w Brukseli dotyczące przede wszystkim przechodzenia systemu płatności w stronę SPS , czyli utrzymania jak najdłużej systemu powierzchniowego dopłat w odniesieniu do hektara. Mimo, że w Czechach, Słowacji i na Węgrzech już są mieszane systemy –  to docelowym modelem jednak chcemy żeby był model powierzchniowy, nieuzależniony od produkcji, dający możliwość wyboru rolnikowi co chce produkować. Daje to lepsze powiązanie z rynkiem. Drugą poruszaną sprawą były dopłaty oraz wspólna polityka po 2013 roku. Chodziło o to, żeby utrzymać dopłaty do rolnictwa, żeby utrzymać kwoty mleczne po 2015 roku. Ostatnią najważniejszą rzeczą to była redukcja dopłat do gospodarstw powyżej 300 tys. Euro, czyli dużych przedsiębiorstw rolnych. W tej kwestii nie było jedności,   gdyż jedynie tylko Polska delegacja, czyli ja, nie podpisałem  tego stanowiska. Nasze stanowisko jako Krajowej Rady Izb Rolniczych uwzględnia interesy polskiej specyfiki rolnej i mówi o redukcji dopłat dla największych gospodarstw. To były główne rzeczy, omawiane przez dwa dni.

Czy rolnictwo Ukrainy nie będzie zagrożeniem dla  UE, zwłaszcza w kontekście doskonałych warunków glebowych?

Władysław Piasecki: Rolnictwo ukraińskie nie jest zagrożeniem, żywności w Europie zaczyna brakować, więc jak Ukraina  włączy się w  normalny system jej dystrybucji i produkcji – to na świecie  wyjdzie to na plus dla wszystkich. Współpraca z Urainą zaczyna się rozwijać w branży rolnej.

We Lwowie 19-20 czerwca odbędzie się kolejne spotkanie, będzie to spotkanie dotyczące środków przedakcesyjnych dla Ukrainy.

Dziękuję za rozmowę
Red.

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.