Główna » Aktualności, Imprezy rolnicze, Konkursy, olimpiady

II LUBUSKI KONGRES MŁODYCH ROLNIKÓW

Autor: Red. dnia 4 marca 2015

II Lubuski Kongres Młodych Rolników pod nazwą „Innowacyjny Młody Rolnik” odbył się 3 marca w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego, w Zielonej Górze. Połączony on został z finałem wojewódzkim Olimpiady Młodych Producentów Rolnych.

Kongres, objęty honorowym patronatem Ministerstwa Rolnictwa otworzył Rafał Nieżurbida prezes Stowarzyszenia Lubuski Młody Rolnik. Powitał wszystkich gości, dziękując za przybycie wielu przedstawicielom instytucji rolniczych oraz młodym rolnikom i uczniom szkół rolniczych. Następnie głos zabrał wicewojewoda lubuski Jan Świrepo, który zachęcał młodych do kształcenia się, ponieważ zawód rolnika wymaga posiadania coraz więcej umiejętności z różnych dziedzin. Stanisław Tomczyszyn wicemarszałek woj. lubuskiego w swoim wystąpieniu podkreślił, że działania finansowane z funduszy unijnych, tj. podstawowe usługi dla wsi, (wodociągi, kanalizacja, świetlice) mają służyć zachęcaniu młodzieży do pozostawania na wsi. Wprowadzanie takich udogodnień ma ułatwiać podjęcie decyzji o rozpoczęciu działalności rolniczej lub przejęciu gospodarstwa po rodzicach. Przekazał również listy gratulacyjne od marszałek Elżbiety Polak oraz życzenia dla uczestników Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. Następnie głos zabrali: Jolanta Fedak przewodnicząca lubuskiego PSL, chwaląc młodzież za wysokie wyniki w olimpiadzie oraz Dariusz Suszyński prezes ZMW, mówiący o potrzebie zwiększenia innowacyjności polskiego rolnictwa. Prezes Lubuskiej Izby Rolniczej Władysław Piasecki podkreślił, że wybór pracy w rolnictwie wymaga odwagi w obliczu obecnej sytuacji rynkowej oraz ogromnych nakładów pracy. Pokrzepiającym jest, że wciąż są młodzi ludzie chcący pracować na roli. W swojej wypowiedzi zawarł także zaproszenie dla młodych rolników do kandydowania w nadchodzących wyborach do Rad Powiatowych Izb Rolniczych. Potrzeba współdziałania wszystkich instytucji rolniczych obsługujących rolników. Podkreślił także wagę Lubuskiego Forum Rolniczego, (w którego składzie jest również przedstawiciel Stowarzyszenia Lubuski Młody Rolnik) w tworzeniu polityki rolnej województwa i kraju.
Kolejnym punktem programu był wykład Katarzyny Laskowskiej z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na temat WPR i PROW 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem działań dla młodych rolników. Oznajmiła, że nabór wniosków powinien ruszyć w I połowie tego roku.
Podczas kongresu wręczono po raz trzeci statuetkę Złotego Lemiesza dla osoby zasłużonej dla ZMW, SLMR oraz środowiska rolniczego. W tym roku statuetkę przyznano Stanisławie Sokołowskiej z zielonogórskiego biura powiatowego ARIMR.
Następnie odbył się finał ustny Olimpiady, do którego po etapie pisemnym zakwalifikowało się 10 uczestników. Podczas ostatniego etapu każdy z nich musiał odpowiedzieć na trzy pytania m.in.: „Czym jest monokultura?”, „Gdzie zgłosić się po zwrot akcyzy za paliwo rolnicze?”, „Co to jest podorywka”, „Jakie są rodzaje pasz objętościowych?” itp. oraz zadanie praktyczne, polegające na rozpoznaniu 7 rodzajów kaszy i zidentyfikowaniu nasion jednej z roślin uprawnych.
Podczas gdy komisja podliczała punkty aby wyłonić zwycięzcę, zgromadzeni mogli posłuchać oferty leasingowej BZ WBK na zakup ziemi i sprzętu rolniczego.
Okazało się, że największą ilość punktów w Olimpiadzie Młodych Producentów Rolnych zgromadził Michał Hładki młody rolnik indywidualny, II miejsce zajął Patryk Gawlik, a III Grzegorz Hanczyn (obaj są uczniami szkół rolniczych). Lubuska Izba Rolnicza ufundowała nagrodę za zajęcie III miejsca w Olimpiadzie. Do ogólnopolskiego etapu zakwalifikowali się także: Dawid ŻmudaTrzebiatowski i Tomasz Musiał.
Na zakończenie wystąpił przedstawiciel Centrum Doradztwa Rolniczego z Poznania, z wykładem o innowacjach w rolnictwie.
Mamy nadzieję, że inicjatywy takie jak ta, przyczynią się do propagowania pozytywnego wizerunku rolnika i zachęcą młodzież do pozostawania w rodzinnych gospodarstwach.

A. Czapor

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.