Główna » Aktualności, RP Wschowska

II WALNE ZGROMADZENIE LUBUSKIEJ IZBY ROLNICZEJ III KADENCJI W 2008 ROKU

Autor: Red. dnia 21 lipca 2008

18 lipca, w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odbyło się V Walne Zgromadzenie Lubuskiej Izby Rolniczej III kadencji, a II w 2008 roku. Zgromadzenie swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele związków i organizacji rolniczych, skupionych w Lubuskim Forum Rolniczym:

Pan Marian Bień – p.o. Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Gorzowie Wlkp., Pan Ireneusz Ganczar – Przewodniczący Związku Zawodowego Rolników Samoobrona i Przewodniczący Komisji Rolnictwa Sejmiku Województwa Lubuskiego, Pan Mariusz Markiewicz – Prezes Centrum Narodowego Młodych Rolników, Pan Stanisław Zawadzki – przedstawiciel Lubuskiego Związku Pracodawców-Dzierżawców i Producentów Rolnych, Pan Feliks Mikołajczyk – członek zarządu Lubuskiego Wojewódzkiego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych. Naszym gościem był także  Pan Marian Bień – p.o. Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Gorzowie Wlkp. i Pan Szczepan Maciaszek – Dyrektor Filii w Zielonej Górze Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Gorzowie Wlkp. oraz Pan Robert Gniazdowski – Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Zielonej Górze.

Tematem przewodnim Zgromadzenia było nieodpłatne przekazanie LIR przez Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Gorzowie Wlkp nieruchomości przy ul. Batorego 128 B w Zielonej Górze oraz aktualna sytuacja w lubuskim rolnictwie a w szczególności problem suszy.

Członkowie Zgromadzenia jednomyślnie wybrali Pana Władysława Piaseckiego – Prezesa LIR na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący, na wstępie gorąco powitał delegatów, zaproszonych gości.

Główną część Zgromadzenia rozpoczął członek Zarządu LIR, Pan Zbigniew Żywień, który przedstawił sprawozdanie z działalności statutowej Zarządu za 6 miesięcy 2008 roku. Po tej części obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poprosił gości aby przedstawili najważniejsze problemy reprezentowanych przez nich instytucji i zaprosił wszystkich do dyskusji.

Pan Marian Bień – p.o. Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Gorzowie Wlkp przedstawił Zgromadzeniu najważniejsze problemy z jakimi boryka się ANR oraz informację na temat nieruchomości zwanej „Agronomówką”, położonej przy ulicy Batorego 128B, planowanej do nieodpłatnego przekazania LIR. Oczywiście, najbardziej napracował się Pan Robert Gniazdowski – Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Zielonej Górze, do którego było najwięcej  pytań . Delegaci pytali o terminy rozpoczęcia wypłat w ramach PROW – w szczególności w części dotyczącej modernizacji gospodarstw, procedury zatwierdzania wniosków, system pomocy i procedury kontrolne w kontekście suszy. Naszych delegatów zaniepokoił problem zamierającej małej retencji. W ramach dyskusji proponowano różne sposoby rozwiązania problemu. Zgodzono się co do tego, że konieczna jest współpraca administracji rządowej i samorządowej naszego województwa, wszystkich organizacji i związków rolniczych.

Po wystąpieniach gości i delegatów głos zabrał Prezes Piasecki, który przedstawił aktualne problemy rolnictwa, propozycje i działania Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz współpracę z innymi jednostkami, przede wszystkim z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Pan Prezes poinformował również delegatów o dwóch ważnych przedsięwzięciach, planowanych w miesiącu wrześniu i październiku:

– 6-7 września – Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie;

– 3-5 października – Międzynarodowe Targi Hodowli Zwierząt i Rozwoju Obszarów Wiejskich ‘Farma 2008” w Poznaniu.

Pan Prezes zaprosił delegatów i lubuskich rolników do uczestnictwa w tych imprezach.

W dalszej części obrad Zgromadzenie obradowało nad projektem uchwały, dotyczącej nieodpłatnego przekazania LIR przez Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Gorzowie Wlkp nieruchomości przy ul. Batorego 128 B w Zielonej Górze. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Po głosowaniu Walne Zgromadzenie zakończył Prezes Władysław Piasecki, dziękując za owocne obrady i merytoryczną dyskusję.

 Opracował P.C.

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.