Główna » Aktualności, RP Międzyrzecka

ILE UPRAW MAKU I KONOPI W LUBUSKIM W 2013 R.

Autor: Red. dnia 19 marca 2013

Sejmik Województwa Lubuskiego uchwałą z dn. 18 lutego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2013 określił ogólną powierzchnię przeznaczoną na obszarze województwa lubuskiego pod uprawy maku niskomorfinowego na2 ha, a pod uprawy konopi włóknistych na 10ha. Nadzór nad uprawami maku i konopi włóknistych sprawuje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia tych upraw.

Rejonizacja upraw maku niskomorfinowego:

– gmina Szprotawa – 1ha

– gmina Żary – 1ha

Rejonizacja konopi włóknistych:

– gmina Nowogród Bobrzański – 10ha

 Red.

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.