Główna » Aktualności

IMPREZA „BRANDENBURSKA WYCIECZKA NA WIEŚ” PRZEKROCZY GRANICĘ

Autor: Red. dnia 10 listopada 2015

W październiku br. lubuska delegacja przedstawicieli obszarów wiejskich uczestniczyła w spotkaniu ze stroną niemiecką  w celu włączenia  sąsiedzkiego regionu lubuskiego do otwartej inicjatywy  „Brandenburska wycieczka na wieś”. W rolniczym zakładzie edukacyjno- demonstracyjnym Gut Schmerwitz  k/ Poczdamu odbyły się rozmowy  i  niemiecko-polska wymiana doświadczeń w zakresie promocji produktów regionalnych oraz rozwoju regionalnego  na pograniczu.

W spotkaniu udział wzięli  nasi producenci prod. regionalnych, właściciele gosp. agroturystycznych, urzędnicy instytucji rolniczych oraz  Lubuska Izba Rolnicza.

Niemieccy przedstawiciele chcą poszerzenia sieci partnerów o Polskę i woj. lubuskie oraz zachodniopomorskie w  imprezie, którą z rozmachem realizują od  21 lat. Nic nie stoi na przeszkodzie by impreza była transgraniczna, by również lubuskie podmioty turystyki wiejskiej zacieśniły współpracę z gośćmi zza Odry i pokazały swoją ofertę –kulinarną, hobbystyczną, spędzania wolnego czasu na wsi. Kierownik PRO-AGRO e.V.  Dennis Kummer przedstawił informacje na temat kulis, celów, realizacji i wyników projektu Brandenburska wycieczka na wieś”, licząc kontekście wymiany doświadczeń, na  wysondowanie punktów styczności  i porównywalnych działań  w zakresie promowania regionalności. Natomiast dobre praktyki w zakresie wspomagania i promocji rozwoju lubuskiej wsi przedstawiła  Małgorzata Pałys. Okazało się, iż działania promocyjne mamy bardzo podobne.

HISTORIA IMPREZY

„Brandenburska wycieczka na wieś/Brandenburger Landpartie ” jest największym pod względem liczby uczestników przedsięwzięciem na obszarach wiejskich w kraju związkowym Brandenburgia. została powołana do życia w 1994 r. z inicjatywy brandenburskiego ministerstwa rolnictwa jako ogólnobrandenbur­ska akcja promocji rolnictwa i życia na wsi. Co roku w drugi weekend czerwca ponad 100.000 zwiedzających uczestniczy w tej imprezie na obszarach wiejskich.

Brandenburger Landpartie umożliwia przede wszystkim mieszkańcom miast i ludziom, dla których życie i praca w rolnictwie nie są dobrze znane, rzut oka za kulisy. Jest to ważne, ponieważ coraz mniej ludzi ma bezpośrednio do czynienia z produkcją żywności. Dlatego Landpartie – Wycieczka na wieś – buduje pomost między producentami i konsumentami. Umożliwia rozmowę między nimi w miejscu, gzie rolnictwo jest praktykowane. W czasach marketów i dyskontów nie jest to oczywiste. Tam, gdzie produkowane są mleko, mięso, warzywa i zboża, można bardzo plastycznie pokazać przemiany życia i pracy na wsi. Nowoczesne obory i chlewnie oraz zabytkowe maszyny rolnicze, wielkie wiejskie festyny i małe spotkania społeczności, wycieczki rowerowe i przejażdżki traktorem to części Landpartie. Oprócz tradycyjnego rolnictwa w Brandenburger Landpartie uczestniczą również gospodarstwa ekologiczne. Dalszymi uczestnikami imprezy są ośrodki jeździeckie, gospodarstwa ogrodnicze i sady, lasy a także instytucje kultury z obszarów wiejskich wszystkich regionów Brandenburgii.

Obejmująca całą Brandenburgię promocyjna impreza w około 250 lokalizacjach wspiera turystykę i pobudza popyt na regionalne usługi i produkty z Brandenburgii. Brandenburger Landpartie może pozytywnie wpływać na postrzeganie rolnictwa i rolników i pokazuje, że życie i gospodarowanie na obszarach wiejskich to więcej niż czyste rolnictwo. Zwiedzający otrzymują informacje o produkcji rolnej, uszlachetnianiu i marketingu i budują zaufanie konsumentów. Grupą docelową Brandenburger Landpartie są mieszkańcy miast w Brandenburgii i Berlinie oraz obszarów wiejskich niepracujący w rolnictwie, ale szczególnie zainteresowani rolnictwem i obszarami wiejskimi.

Brandenburger Landpartie – Brandenburska wycieczka na wieś jest inicjatywą ministerstwa rolnictwa, a wspierana jest przez Krajowy Związek Rolników i Brandenburski Związek Gospodyń Wiejskich.

W 2015 roku impreza jest finansowana ze środków unijnych oraz środków Brandenburgii. Gospodarstwa nie płacą za udział, muszą jednak ponieść koszty własne powstałe na miejscu w gospodarstwach.

Przedsięwzięcie opłaca się konsumentom i agroturystom, obliczono, iż każdy gość i turysta zostawia  średnio podczas „wycieczki na wieś” -26 euro. Oczywiście wszystko zależy od oferty obiektu. A kryteria udziału są  jasno określone.

Strona polska jest jak najbardziej zainteresowana współpracą, zaoferowano się do zaproponowania naszym gospodarstwom przygranicznym udział w kolejnych edycjach imprezy, gdzie zostaną ujęci w materiałach reklamowych i mapach kolejnej edycji.

Na zakończenie spotkania odbyło się  zwiedzanie majątku i gospodarstwa edukacyjnego  Schmerwitz, który posiada normalna produkcję o charakterze rolniczym, ale nie tylko- prowadzi sprzedaż bezpośrednią produktów w sklepiku, wakacyjne apartamenty, eko-hodowlę kur i owiec, uprawy sadownicze z produkcją soków, wytwarzanie biomakaronu oraz restaurację i garncarnię artystyczną.

Red.

GALERIA:

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.