Główna » Aktualności, Stanowiska i komunikaty, Wyróżnione

INFORMACJA DLA PODMIOTÓW ODNOŚNIE KONIECZNOŚCI POSIADANIA WPISU W REJESTRZE EWIDENCJA PRODUCENTÓW

Autor: Red. dnia 31 sierpnia 2018

W dniu 31 sierpnia 2018 roku dobiega końca okres przejściowy wprowadzony na mocy zapisów art. 57 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 624) traktujący posiadanie  nr CRP (numer rejestracyjny nadany w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Agencję Rynku Rolnego) jako równoznaczne ze spełnieniem obowiązku posiadania wpisu w ewidencji producentów (EP) prowadzonej przez ARiMR przez podmioty uczestniczące w mechanizmach współfinansowanych lub finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Oznacza to, że od 1 września 2018 roku numer EP będzie jedynym identyfikatorem dla podmiotów uczestniczących w ramach ww. mechanizmów administrowanych przez KOWR.

Zatem każdy podmiot składający do KOWR wnioski w ramach działań wymagających posiadania wpisu w ewidencji producentów w pierwszej kolejności powinien uzyskać nr rejestracyjny w EP, który będzie identyfikatorem również w kontaktach z KOWR.

Wpis do ewidencji producentów uzyskuje się składając wniosek do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Wnioskodawcy.
Formularz wniosku wraz z instrukcją wypełniania dostępny jest na stronie ARiMR: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/ewidencja-producentow.html.
Możliwe jest też złożenie wniosku o wpis do EP za pośrednictwem KOWR – łącznie z wnioskiem o uczestnictwo w mechanizmie.

 Źródło: KOWR 

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.