Główna » Aktualności, Wyróżnione

INFORMACJA ZO PZŁ W ZIELONEJ GÓRZE W SPRAWIE ODSTRZAŁU REDUKCYJNEGO NA OBWODACH 206 I 207

Autor: Red. dnia 17 kwietnia 2019

 W dniu 15 kwietnia do Biura Lubuskiej Izby Rolniczej wpłynęła informacja z Zarządu Okręgowego PZŁ w Zielonej Górze o planowanym odstrzale redukcyjnym dzików na terenie obwodów łowieckich 206 i 207 w powiecie żagańskim.

Planowany odstrzał jest wynikiem wydanej przez Starostę Żagańskiego decyzji z dnia 6 lutego 2019 r. (ROŚiB.6150.31.2018) wydanej na podstawie art.15 ust. 1 i art.45 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2033) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.2096 z późn. zm.) wyrażającej zgodę na odstrzał redukcyjny dzików na terenie obwodu łowieckiego 206 i 207 w ilości:

– 526 sztuk dzików w roku 2019

– 265 sztuk dzików w roku 2020.

Odstrzał redukcyjny będą prowadzić myśliwi okręgu zielonogórskiego PZŁ wskazani imiennie przez ZO PZŁ w Zielonej Górze na zasadach polowania indywidualnego, wskazanego w ustawie Prawo Łowieckie i przepisach wykonawczych do tej ustawy.

Dokładny termin rozpoczęcia odstrzału redukcyjnego zostanie podany do wiadomości po ostatecznym zakończeniu czynności przygotowawczych zgodnie z decyzją Starosty Żagańskiego.

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.