Główna » Aktualności, RP Zielonogórska

INTERWENCJA W SPRAWIE BOBRÓW

Autor: Red. dnia 17 grudnia 2012
 Sz. P.
 Michał Kiełsznia
Generalny Dyrektor
Ochrony Środowiska

 

W związku z kierowanymi do Lubuskiej Izby Rolniczej przez rolników wnioskami dotyczącymi licznych szkód spowodowanych na terenie całego województwa lubuskiego przez nadmierną populację bobrów, Zarząd LIR zwraca się z prośbą o wyjęcie spod ochrony bobra na terenie województwa lubuskiego co przyczyni się do ograniczenia populacji tego gatunku. Liczebność bobrów w wielu regionach naszego województwa jest tak duża, że zagraża uprawom rolnym czy stawom hodowlanym, co z kolei może sprawić, iż Skarb Państwa będzie musiał wypłacać coraz większe odszkodowania.

Lawinowy wzrost populacji bobra przyczynia się w ostatnim okresie do częstego podtapiania terenów, a ponadto niszczą stawy hodowlane, wały przeciwpowodziowe czy przepusty drogowe, co powoduje zalewanie pól uprawnych i sadów. Jedynym sposobem na ograniczenie liczebności bobrów jest wyjęcie ich spod ochrony.

Rolnicy twierdzą, że dotychczasowe sposoby walki z tymi gryzoniami okazują się nieskuteczne. Co prawda można uzyskać od wojewody zezwolenie na zniszczenie bobrzej tamy, ale jest to tylko czasowe rozwiązanie problemu. Bo bobry często wcale nie przenoszą się w inne miejsce, tylko zniszczoną tamę odbudowują. A jeśli powędrują w górę rzeki, to znowu mogą doprowadzić do zalania pól, tyle że w innym miejscu. Tak więc wielkie szkody w melioracjach szczegółowych mają bardzo negatywny wpływ na gospodarkę rolna regionu.

Wieloletnia ochrona bobrów oraz zasiedlenie tym gatunkiem całego kraju spowodowały, że corocznie szkody i straty dokonywane przez w/w gryzonia
w szeroko rozumianej gospodarce wodnej, drzewostanach, rolnictwie i wielu innych działach gospodarki – zmuszają pilnie do radykalnego ograniczenia istniejącej populacji oraz wycofanie ochrony bobra.

Mając powyższe na względzie oraz rozpatrując występującą problematykę, liczne interwencje i skargi oraz szkody i straty a w szczególności wnioski poszkodowanych, Zarząd LIR zwraca się z wnioskiem podjęcia stosownych działań w przedstawionym powyżej zakresie.

Odpowiedź RDOŚ w Gorzowie Wlkp. czytaj >>

W związku z odpowiedzią na pismo LIR, w którym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska mając na uwadze potrzebę zapobiegania negatywnym skutkom działalności bobrów wskazuję, że może zezwolić na obszarze swojego działania na czynności umożliwiające wnioskodawcom podejmowanie czynności zapobiegających powstawaniu szkód powstałych w odniesieniu do upraw rolnych, lasów, rybostanu lub innych rodzajów mienia. Aktualnie RDOŚ pracuje nad wydaniem zarządzenia, w którym przewidziane jest zdjęcie zakazów na czas określany, nie dłuższy niż 5 lat w stosunku do bobra europejskiego.

Zarząd LIR na wiosnę ponownie zwróci się z prośbą do RDOŚ w Gorzowie Wlkp. o stanowisko w sprawie szkód spowodowanych przez działalność bobrów

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.