Główna » Aktualności

JAKI SYSTEM DORADZTWA ROLNICZEGO W POLSCE PO 2013 R.?

Autor: Red. dnia 29 października 2012

Trwa dyskusja nad przyszłością doradztwa rolniczego w Polsce. Polityka rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa realizowana będzie od 2014 wg dokumentów programowych  UE i Polski, tzw. „Nowy PROW”. Doradztwo rolnicze ma być jednym z elementów, dzięki któremu zostanie efektywnie wdrożony nowy program rozwoju do 2020 roku. Obecnie obowiązuje ustawa o jednostkach doradztwa z 2004 roku, nowe rozwiązania w tym zakresie  powinny wejść w życie przed 01.01.2014.

Materiał dla Senackiej i Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi czytaj>> 

 

Przedstawiamy poniżej dokumenty do dyskusji opracowane przez specjalistów, instytucje oraz środowiska akademickie w Polsce:

1)      Opinia: prof. dr hab. Beata Jeżyńska, Katedra Prawa Rolnego i Gospodarki Gruntami, Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie

Opinia przedstawia m.in. ocenę funkcjonowania sytemu doradztwa rolniczego w Polsce z podkreśleniem znaczącej roli izb rolniczych w kraju. W opinii możemy przeczytać o nowych założeniach krajowego systemu doradztwa rolniczego oraz związanych z tym konsekwencjach prawnych.

Opinia 1 czytaj>>

 

2)      Opinia: dr hab. inż. Józef Kania, prof. UR, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Instytut Ekonomiczno-Społeczny, Zakład Rozwoju Obszarów Wiejskich i Doradztwa.

W opinii znajdziemy opisane efekty pracy doradczej zobrazowane na przykładzie wdrażania instrumentów WPR w polskim rolnictwie w ostatnim 10-leciu. Przedstawione jest zdanie autora nt. niespójności systemu funkcjonowania jednostek doradztwa rolniczego w Polsce w obecnym kształcie. Opiniodawca przedstawia alternatywę dla znowelizowanego rozwiązania, jaka miało by być przekazanie ośrodków doradztwa pod kontrolę izb rolniczych oraz podporządkowanie ODR Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Opinia 2 czytaj>>

 

3)      Opinia: dr Mirosław Drygas Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Diagnoza stanu i tendencji rozwojowych doradztwa rolniczego w Polsce

Opracowanie przedstawia propozycje różnych struktur organizacyjnych doradztwa rolniczego w Polsce oraz wskazuje warianty najkorzystniejszego z punktu widzenia realizacji przyszłych zadań związanych z funkcjonowaniem w strukturach Unii Europejskiej, ale także w kontekście realizacji krajowej polityki rozwoju obszarów wiejskich i sektora żywnościowego.

 Opinia 3 czytaj>>

 

4)      Zestawienie Głównego Urzędu Statystycznego, Informacja na temat doradztwa rolniczego na podstawie wyników badań przeprowadzonych w 2005 r. i 2008 r. oraz zamierzenia na 2013 r.

W analizie możemy znaleźć zestawienie jakie gospodarstwa, korzystały z usług podmiotów zajmujących się doradztwem rolniczym oraz jaka była główna tematyka doradztwa.

Zestawienie GUS czytaj>>

 

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.