Główna » Aktualności

KOBIETA A WSPÓŁCZESNA WIEŚ – KARIERA CZY RODZINA?

Autor: Red. dnia 25 marca 2013

W dniach 13-15 marca br. w Pawłowicach w województwie opolskim odbyło się Forum Kobiet Wiejskich, zorganizowane przez Izbę Rolniczą w Opolu. W spotkaniu wzięły udział panie z całej Polski, w tym z delegatki z LIR – Wanda Seul oraz  Adela Czyżewicz a także panie z Niemiec i Ukrainy. Głównym tematem była rola kobiet w kształtowaniu wizerunku współczesnej wsi. Katarzyna Szwedziak zaprezentowała wykład nt. styku innowacyjności, aktywności kobiet, nauki i biznesu, gdzie podkreśliła jak ważnym podmiotem wiejskiej społeczności jest kobieta, a także zwróciła uwagę na dylemat przed jakim musi stanąć większość kobiet: kariera, czy rodzina? Jej zdaniem kobiety nie powinny „osiadać na laurach”, ale powinny wierzyć w siebie i nie mieć kompleksów dlatego, że pochodzą z mniejszych miejscowości.

Następnie Marek Lorek (z Urz. Skarbowego) przybliżył szczegóły opodatkowania dochodów ze sprzedaży bezpośredniej w gospodarstwach rolnych. W przypadku udziału koła gospodyń, czy stowarzyszeń wiejskich w różnych festynach, w trakcie których Panie sprzedają produkty ze swoich gospodarstw, przedstawiciel urzędu skarbowego zwrócił uwagę, że przedsiębiorcy, którzy skorzystali z prawa do zwolnienia podmiotowego z VAT nie rozliczają podatku VAT. Od 2013 roku zmaleje do 20.000,- zł limit obrotów, powyżej którego trzeba prowadzić kasę fiskalną. Odnosząc się do problemu prowadzenia loterii podczas festynów wiejskich – urządzanie i prowadzenie loterii fantowych może się odbywać tylko zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201 poz. 1540 ze zm.).

Każda grupa, która organizuje festyn czy inną biesiadę, musi najpierw zalegalizować swoją działalność, uzyskać regon i zarejestrować się w urzędzie skarbowym. Jeżeli dochody z imprez są przeznaczane na działalność statutową organizacji, np. inicjatywy wiejskie, szkołę, parafię, remont zabytków itp. – podatku nie trzeba odprowadzać.

Zgodnie z wymogami sanitarnymi wszystkie wypieki, ciasta, potrawy, sprzedawane nawet pod gołym niebem, muszą być przygotowane w miejscach zgłoszonych i odebranych przez sanepid. Zgodne z przepisami muszą być też ich opakowania i zawierać listę składników.

W podsumowaniu Forum panie uznały by odejść od stereotypu kobiety wiejskiej wyłącznie jako gospodyni domowej, kobiety przepracowanej, biernej, z kiepskim dostępem do oświaty. Wbrew negatywnemu schematowi, kobiety z terenów wiejskich są bardzo aktywne. Zwiększa się ich udział w życiu publicznym, biorą udział w różnych kursach, szkoleniach, spotkaniach kulinarnych, organizują jarmarki, konkursy, przeglądy twórczości lokalnej. Współczesne kobiety wiejskie umiejętnie łączą własne aspiracje zawodowe ze zobowiązaniami wobec rodziny.

Opr. Red.

Rozważania kobiet o współczesnej ich roli w społeczności wiejskiej

Forum Kobiet Wiejskich w dniach 13-15 marca 2013r. organizowała Izba Rolnicza w Opolu. Forum odbyło się w Pawłowicach w pięknym pałacu, gdzie wcześniej była Szkoła Rolnicza.

Forum otworzył i powitał gości oraz uczestniczki Prezes Izby Rolniczej w Opolu. Na Forum przybył marszałek województwa opolskiego, starosta powiatu oraz burmistrz miasta i gminy z Gorzowa Śląskiego oraz reprezentanci z KRUS i ARiMR, prezes Spółdzielni Mleczarskiej w Oleśnie. Obecne również były panie z Niemiec i Ukrainy.

Tematem wiodącym była rola kobiet w kształtowaniu wizerunku współczesnej wsi. Panie dyskutowały oraz przekazywały swoje doświadczenia z prac na rzecz rozwoju swoich miejscowości i życia codziennego. Motto dyskusji zabrzmiało: „Ciężki jest los współczesnej kobiety. Musi ubierać się jak chłopak, wyglądać jak dziewczyna, pracować jak koń” (Elizabeth Taylor).

Najwyższy wskaźnik obecności kobiet w życiu politycznym, zawodowym, gospodarczym osiągnęły kobiety w USA. W Europie wysoki wskaźnik jest w Szwecji, Norwegii. W Polsce od kilu lat wskaźniki wyraźnie poszły w górę i kształtują się na średnim poziomie światowym. Najniższe wskaźniki notowane są w Indiach i Chinach.

Kobiety do dnia dzisiejszego zadają sobie pytanie: rodzina czy kariera? Jednak na przestrzeni lat widać wyraźnie więcej pań angażujących się w prace społeczne i polityczne. Współczesna kobieta wiejska jest ważnym podmiotem wiejskiej społeczności lokalnej. Tworząc stowarzyszenia lokalne, kobiety pomagają w rozwoju swoich środowisk. Niegdyś kobiety ze wsi były postrzegane jako niewykształcone, zaniedbane – dziś to już mit – obecnie kobiety są wykształcone i nie odbiegają od kobiet miejskich. Kobiety ze wsi dzisiaj potrafią posługiwać się czystą polszczyzną. Kobiety, pomimo tego, że są postrzegane jako słaba płeć, to potrafią pełnić bardzo odpowiedzialne funkcje (np. Angela Merkel czy Margaret Thatcher). Businesswoman to kobieta wykształcona, zaradna w biznesie, polityce i elegancji. Kobiety uderza pracowitość i sumienność w wykonywanych obowiązkach. Dawniej kobieta to rola matki, podwładna mężowi. Dziś to matka, opiekunka, a związki małżeńskie oparte są coraz częściej na partnerstwie.

Tematem, który również wzbudzał emocje pań prowadzących stowarzyszenia, KGW, pracujących na rzecz wsi to spotkanie z przedstawicielami urzędu skarbowego – pytań było tak wiele, że pan odpowiadający na pytania zadawane przez uczestniczki, nie był w stanie odpowiedzieć jasno: „brak jasnej interpretacji przepisów, i tak urzędy skarbowe różnie podchodzą do imprez organizowanych przez panie z KGW na festynach wiejskich czy innych imprezach, np. zabawy szkole”. Pytań było bardzo dużo i wątpliwości bardzo wiele.

Miłym akcentem drugiego dnia było wręczenie odznaczeń dla pań współpracujących z Izbą Rolniczą w Opolu. Wręczonych zostało 20 odznaczeń „Złoty Medal Samorządu
Rolniczego” za twórczą współpracę, wieloletnie zaangażowanie w rozwój województwa opolskiego. Jedną z odznaczonych była pani Danuta Lebioda – współzałożycielka i pomysłodawczyni Forum Kobiet Wiejskich.

Uczestniczkom zaprezentowano również funkcjonowanie LGD w powiecie i pomysły jakie są realizowane w województwie opolskim.

W trzecim dniu była możliwość obejrzenia gospodarstwa agroturystycznego, jako alternatywnego dochodu na wsi oraz drewnianego kościoła zbudowanego między XIV a XV wiekiem w Borkach Wielkich.

Po obiedzie uczestniczki wykwaterowały się i rozjechały do domy z miłymi wrażeniami.

 

Wanda Seul

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.