Główna » Aktualności, RP Gorzowska, RP Międzyrzecka

KOMISJA EUROPEJSKA PRZYZNAŁA REKOMPENSATY DLA HODOWCÓW TRZODY

Autor: Red. dnia 10 marca 2014

W związku z trudną sytuacją w sektorze wieprzowiny z powodu wykrycia
2 przypadków wirusa ASF u dzików przy granicy z Białorusią – minister Kalemba poprosił komisarza ds. rolnych o pilne spotkanie w sprawie podjęcia odpowiednich działań. W dniu 6 marca 2014 r. minister spotkał się z komisarzem D. Ciolosem by omówić aktualną sytuację na rynku wieprzowiny w Polsce, a szczególnie w strefie z ograniczeniami. Minister przedstawił bardzo trudną sytuację producentów świń w Polsce w wyznaczonej strefie
z ograniczeniami dla producentów trzody.

Minister zwrócił się o pomoc finansową KE w postaci rekompensat
dla producentów trzody – w sytuacji wprowadzonych ograniczeń na tym rynku i załamania się cen na trzodę. Zawnioskował również o wprowadzenie innych nadzwyczajnych środków dla producentów trzody na pozostałym obszarze Polski, w tym dopłat do prywatnego przechowywania oraz subsydiów eksportowych.

W sprawie podjęcia natychmiastowych działań Polska wystosowała
do Komisji Europejskiej stosowny wniosek.

Komisarz, po wysłuchaniu argumentów strony polskiej oraz analizie danych ilustrujących obecną, trudną sytuację w Polsce, podjął decyzję
o wprowadzeniu na terenie objętym ograniczeniami rekompensat
dla producentów trzody i przygotowaniu podstaw prawnych KE
w tym zakresie.

Program rekompensat dla rolników będzie stosowany od daty wprowadzenia ograniczeń na wyznaczonym przepisami obszarze Polski. Producenci trzody
z tej wyznaczonej strefy, na podstawie faktur za sprzedane tuczniki
w okresie od 18 lutego br. będą otrzymywali rekompensaty.

W najbliższych dniach Komisja Europejska we współpracy ze stroną polską, wyda odpowiednie przepisy prawne dla udzielenia pomocy finansowej polskim rolnikom.

Montaż finansowy dla rekompensat udzielonych rolnikom zakłada równy udział obu stron – czyli 50% funduszu pochodzić będzie z UE
i 50% z budżetu krajowego.

Jest to wyraźny sygnał dla producentów trzody i pozostałych podmiotów sektora wieprzowiny do przyspieszenia działań , w tym skupu – na obszarze wprowadzonych ograniczeń.

W zakresie wprowadzenia pozostałych instrumentów komisarz D. Ciolos zapewnił, że sytuacja sektora wieprzowiny jest przedmiotem stałych analiz
i monitorowania ze strony KE i w zależności od rozwoju sytuacji na tym rynku będą podejmowane dalsze odpowiednie działania.

Jednocześnie MRiRW Po raz kolejny informuje, że stada świń w Polsce
są całkowicie wolne od wirusa ASF. Mięso i przetwory z wieprzowiny
są całkowicie bezpieczne dla zdrowia konsumentów.

Źródło: MRiRW

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.