Główna » Aktualności

KONFERENCJA „ŁOWIECTWO JAKO ELEMENT PRZYRODY” – PRZEDSTAWIENIE POSTULATÓW IZB ROLNICZYCH

Autor: Red. dnia 28 listopada 2014

26 listopada 2014 r. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz Wziął udział w konferencji „Łowiectwo jako element ochrony przyrody”, którą w Sejmie RP zorganizował Parlamentarny Zespół ds. Kultury i Tradycji Łowiectwa pod przewodnictwem posła Stanisława Wziątka.

Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał Wicemarszałek Sejmu RP Eugeniusz Grzeszczak. Kolejno, swoje wystąpienia przedstawili: Przewodniczący Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska Stanisław Żelichowski, Prezes Naczelnej Rady Łowieckiej Andrzej Gdula, Wiceminister Środowiska, Główny Konserwator Przyrody Piotr Otawski, Mirosław Głogowski, który zaprezentował programy Polskiego Związku Łowieckiego ukazujące przykłady działania myśliwych na rzecz edukacji, ochrony środowiska i praktycznej ochrony przyrody oraz Beata Tłuczek, nauczycielka Szkoły Podstawowej w Pogalewie Dolnym w woj. dolnośląskim, która przedstawiła uczestnictwo tej szkoły w programie PZŁ „Ożywić pola”

Następnie, zaprezentowane zostały stanowiska i opinie dotyczące szkód łowieckich. Wystąpienie wprowadzające przedstawiła prof. dr hab. Wanda Olech, dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW. Później głos zabrali: ponownie Wiceminister Środowiska Piotr Otawski, Łowczy Okręgowy w Lublinie Marian Flis, główny specjalista ds. łowiectwa w Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Jan Błaszczyk oraz Wiceminister Rolnictwa Tadeusz Nalewajk, który przedstawił problem szkód łowieckich z perspektywy resortu rolnictwa i zaznaczył, że ministerstwo rolnictwa musi radzić sobie z wieloma sygnałami wpływającymi od rolników o nieprawidłowościach w szacowaniu przez myśliwych szkód łowieckich.

Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz w swoim wystąpieniu powiedział, że większym problemem niż zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny przepisy ustawy Prawo łowieckie dotyczące prawa własności są dla rolników problemy w prawidłowym szacowaniu szkód łowickich. Nie ma akceptacji ze strony środowiska rolniczego na szczątkowe zmiany ustawy Prawo łowieckie, wypełniające tylko zalecenia TK w tym zakresie, ale należy kompleksowo zmienić system szacowania szkód łowieckich przy współpracy samorządu rolniczego i PZŁ, by stworzyć satysfakcjonujące dla wszystkich rozwiązania.

Prezes KRIR zwrócił także uwagę, na problemy z wypełnianiem planów łowieckich, czego skutkiem jest dwukrotny wzrost populacji dzika, który nastąpił w ostatnich latach i powoduje obecnie największe szkody w rolnictwie, a ponadto, przez niego rozprzestrzenia się wirus ASF, z którym walczą podlascy rolnicy.

Wystąpienie Prezesa KRIR poparł Prezes Stowarzyszenia Dzierżawców i Właścicieli Rolnych RP Franciszek Nowak.

Za KRIR

Opinia KRIR w sprawie rocznych planów łowieckich

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.