Główna » Aktualności

KONFERENCJA LUBUSKICH SOŁTYSÓW

Autor: Red. dnia 7 grudnia 2012

Sołtys to inicjator życia społecznego na wsi oraz coraz częściej mediator między urzędem gminy a wsią – powiedział prezes Lubuskiego Stowarzyszenia Sołtysów, Edward Jednoszewski 6 grudnia br. podczas konferencji sołtysów w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze, gdzie zebrali się sołtysi z południowej części Ziemi Lubuskiej.

„Rola  Sołtysa, Rady Sołeckiej w Rozwoju Społeczno-Gospodarczym Społeczności Wiejskiej” to temat konferencji, podczas której poruszono wiele zagadnień ważnych dla funkcjonowania wsi, w tym Fundusz Sołecki, praca Agencji Nieruchomości Rolnych czy LODR-u.

Ważne informacje dla lubuskich sołtysów  przekazał Grzegorz Siwiński, dyrektor biura Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, który zachęcał rady sołeckie i wsie do zakładania witryn www swoich wsi. Przydałyby się regionalne programy wsparcia  dla wsi, obecnie w Polsce tylko 4 województwa je utworzyły, przoduje Opolskie. Ważna jest komunikacja między samymi sołtysami, zachęcał do korzystania z cyfrowych platform zdobywania i rozpowszechniania informacji.

Kilka zagadnień do sołtysów przekazał również prezes Lubuskiej Izby Rolniczej Władysław Piasecki, który podziękował za ich  pracę i doniosłą rolę dla rozwoju wsi, jaką pełnią w wiejskim społeczeństwie. Wspomniał o problemach i konfliktach jakie nasilają się na polskiej wsi w związku z intensywnym prowadzeniem gospodarki rolnej a traktowaniem obszarów wiejskich jedynie jako spokojnego miejsca do życia. Nadmienił o podatku rolnym kolejnym trudnym roku odnośnie jego naliczania wg wysokich cen żyta.

Sołtysi zapoznali się z dostępnymi funduszami pomocowymi oraz rodzajami  wsparcia dla wsi. Z idei wsparcia regionów Unii Europejskiej wynika, że  będzie tych środków coraz więcej. Należy nauczyć się bardziej z nich korzystać. Ponadto wiele z obecnie funkcjonujących systemów wsparcia np. Leader  powinny zostać uproszczone, gdyż nie są dostępne ani dla rad sołeckich ani innych podmiotów wiejskich, nie spełniają odpowiednio swojej funkcji.

Niepokojące jest również to, że tylko 55% lubuskich gmin stosuje praktycznie fundusze sołeckie, często są one ograniczane na bieżące wydatki.

SOŁTYSI MAJĄ GŁOS

Katarzyna Jarocińska-Kawka, sołtyska wsi Chlebów w gm. Maszewo:

Mamy dużo potrzeb a wieś jest malutka. Tak, otrzymujemy od trzech lat środki z funduszu sołeckiego, sami mieszkańcy na spotkaniach planują na co je przeznaczyć. Wykonali próg zwalniający na drodze we wsi, resztę dołożyli do placu zabaw. Niestety nie mamy świetlicy, koło łowieckie udostępnia nam domek myśliwski na spotkania. Jednak wielu mieszkańców nie można zaangażować do pracy dla wsi, oni wręcz wymagają opieki, większość to starsi i schorowani ludzie.

Spotkanie nas dowartościowało, wszyscy prelegenci mówili jak ważną rolę spełniamy, to bardzo ważne dla nas.

 

Andrzej Szelążek, sołtys wsi Lasocin-Bielice, gm. Kożuchów:

Fundusz sołecki niby był, plany również były, ale nie wykorzystany z powodu braku w gminie środków finansowych. Udało się tylko okna wymienić w świetlicy, obecnie chcemy zakupić stoły i krzesła do świetlicy by chociaż część wydać z tych obiecanych środków. Bardzo trudno małej wsi zorganizować jakąś imprezę na wsi, z gminy rzadko jest wsparcie nawet na poczęstunek dla dzieci.

Spotkanie sołtysów i osób pracujących dla wsi i rolnictwa w świątecznym  nastroju było oczekiwane i potrzebne, mimo śnieżycy na spotkanie dotarła spora grupa ze wsi i przysiółków, by wymienić doświadczenia oraz po prostu pogadać.

M.Pałys

 

 

 

 

 

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.