Główna » Aktualności, Konferencje, Stanowiska i komunikaty, Wyróżnione

KONFERENCJA NA TEMAT AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ I BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

Autor: Red. dnia 27 kwietnia 2018

W dniach 19-20 kwietnia 2018r. w Hotelu „Mieszko” w Gorzowie Wlkp. odbyła się konferencja pod hasłem „ASF w praktyce oraz problemy związane z bezdomnymi zwierzętami”.

Jej organizatorami byli: Lubuski Urząd Wojewódzki, Lubuska Izba Rolnicza, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A.

W konferencji uczestniczyli m.in.: Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, Wicewojewoda Lubuski Robert Paluch, Prezes Lubuskiej Izby Rolniczej Stanisław Myśliwiec, Wiceprezes LIR Stanisław Madej, Członkowie Zarządu LIR: Czesław Hładki i Andrzej Kuziemski, Dyrektor biura LIR Anna Słowik, Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Zofia Batorczak, Prezes Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego Tomasz Czajkowski, Powiatowi Lekarze Weterynarii, Starostowie, Wójtowie, Burmistrzowie i Prezydenci Województwa Lubuskiego, Delegaci Lubuskiej Izby Rolniczej, rolnicy, hodowcy trzody chlewnej, przedstawiciele Polskiego Związku Łowieckiego.

Jako prelegenci wystąpili: Główny Lekarz Weterynarii Paweł Niemczuk, Artur Jabłoński – specjalista chorób świń Państwowego Instytutu Weterynaryjnego-Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, Graniczny Lekarz Weterynarii w Koroszczynie Jarosław Nestorowicz, Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Henryk Grabowski, Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Paweł Piotrowski, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Jerzy Dymek, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wyszkowie, Białymstoku i Ostrołęce, Prezes Zrzeszenia Rolników i Producentów „Indyk Lubuski” Beata Włodarczyk-Lewandowska, Janusz Wojtczak – Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej, przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.

Otwierając konferencję Wojewoda Lubuski mówił, że bardzo ważnym jest to że w konferencji biorą udział lekarze weterynarii z województw, w których ta choroba już występuje. Ich spostrzeżenia i wiedza będą niezwykle cennym doświadczeniem dla uczestników konferencji.

Prezes Stanisław Myśliwiec dziękując współorganizatorom za podjęcie trudu organizacji tak ważnego spotkania dla producentów trzody chlewnej, zwracał uwagę na straty ekonomiczne, jakie ta choroba powoduje w gospodarstwach zajmujących się hodowlą trzody chlewnej. Pośrednio choroba dotyka również producentów zbóż paszowych, przeznaczanych do produkcji paszy dla trzody. Apelował o propagowanie informacji że ASF powoduje śmiertelność u świń i dzików i pomimo że nie szkodzi ludziom, że nie jest zagrożeniem dla człowieka, i chociaż ludzie mogą zjeść mięso od zakażonej sztuki, nie można oddać takiego zwierzęcia do konsumpcji ponieważ człowiek może zostać pośrednim roznosicielem tej choroby, poprzez wyrzucanie resztek jedzenia.

W pierwszym dniu konferencji zostały przedstawione i omówione problemy związane z występowaniem ASF w Polsce, a także w krajach przygranicznych: aktualna sytuacja epizootyczna, program bioasekuracji, występowanie ognisk choroby u dzików i świń, prowadzone działania w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby u dzików oraz u świń, postępowanie w przypadku podejrzenia wystąpienia ASF w gospodarstwie, działania przeprowadzane po wykryciu ogniska choroby, obowiązki, postępowanie i zakazy w wyznaczanych obszarach: zagrożenia, objętych ograniczeniami i ochronnym, działania poszukiwawcze padłych dzików i ich szczątków, monitoring ASF u dzików i świń, prowadzenie akcji informacyjnych szczególnie wśród rolników, zarządzanie populacją dzików (odstrzały sanitarne i redukcyjne).

Graniczny Lekarz Weterynarii omówił sytuację przeniesienia wirusa do Rosji oraz przenoszenie się choroby w krajach byłego ZSRR. Choroba pojawiała się skokami w odległościach od 700 do 4000 kilometrów, tj. większych niż odległości przemieszczania się dzików. Dlatego należałoby się zastanowić czy dziki faktycznie ją przenoszą? Czy dzik jest sprawcą, czy ofiarą ASF?

Beata Włodarczyk-Lewandowska przedstawiła propozycje nowych rozwiązań w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, podejmowane działania w okresie zwalczania ptasiej grypy w woj. lubuskim oraz program ubezpieczeniowy na wypadek zwalczania wirusa ptasiej grypy.

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poinformował o zadaniach i prowadzonym nadzorze Inspekcji Weterynaryjnej nad materiałem pochodzącym z ognisk chorób zakaźnych zwierząt przyjmowanych do utylizacji oraz o przebiegu procesu utylizacji w Spalarni w Olszówce i Zakładzie Utylizacji Jezuicka Struga.

 

W drugim dniu konferencji omówione zostały problemy związane z bezdomnością zwierząt: postępowanie ze zwierzętami bezdomnymi, bezdomność zwierząt w świetle kontroli NIK- dotyczących przestrzegania praw zwierząt, ochrony zwierząt, transportu zwierząt i  zapobiegania bezdomności zwierząt. Istotnymi problemami są m.in. wypełnianie zadań gminy w zakresie przeciwdziałania bezdomności zwierząt, organizacja schronisk dla zwierząt, współpraca samorządów ze schroniskami, szczepienia, sterylizacja i kastracja zwierząt przebywających w schroniskach. Ważnym elementem zapobiegania bezdomności jest opracowanie i wdrożenie programów adopcji zwierząt ze schronisk.

Afrykański pomór świń (ASF) jest to groźna, zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa. Chorują na nią świnie i dziki. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, dlatego choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia.

Ta jednostka chorobowa przybyła z Afryki. Poprzez Rosję i kraje po wschodniej stronie granicy polski dotarła w 2014 roku do Polski. Nasi sąsiedzi zza wschodniej granicy nie zwalczają jej i tam ta  choroba się rozwija.

Pierwszy przypadek ASF u dzików i świń wykryto w lipcu 2014r. w woj. podlaskim. Choroba zabija dziki w ciągu kilku dni. Padłe zwierzęta są najgroźniejszym źródłem wirusa. W tkankach padłego dzika wirus może przebywać przez 4-5 miesięcy, w zależności od pory roku. Wirus do chlewni można zanieść na butach przechodząc po zakażonej ziemi, lub wraz ze słomą czy sianem.

Na dziś na ASF nie ma żadnego lekarstwa ani szczepionki. Pozostaje tylko administracyjne zwalczanie: odstrzał sanitarny dzików, organizacja poszukiwania padłych dzików które są podstawowym wektorem choroby oraz  ich szczątków. Aby całkowicie usunąć wirusa ze środowiska trzeba znaleźć i zebrać wszystkie padłe dziki. Ważnym zadaniem na obecną chwilę jest zmniejszenie populacji dzików.

W przypadku pojawienia się ogniska ASF wśród trzody chlewnej to pozostaje wybicie całego stada i utylizacja. Określa się obszar zapowietrzony na którym występuje afrykański pomór świń o promieniu 3 km wokół ogniska choroby oraz obszar zagrożony wystąpieniem ASF o promieniu 7 km poza obszar zapowietrzony, gdzie obowiązują nakazy i zakazy.

W związku z występowaniem ASF w Polsce na terytorium kraju zostały wyznaczone obszary objęte różnymi restrykcjami: obszar zagrożenia (kolor niebieski na mapie), obszar objęty ograniczeniami (kolor czerwony na mapie) i obszar ochronny (kolor żółty na mapie). W obszarach tych obowiązują ograniczenia w możliwości przemieszczania świń oraz mięsa wieprzowego i innych produktów pozyskanych od świń. Restrykcje dotyczą również dzików i ich mięsa.

Od marca br. w całym kraju hodowców świń obowiązują zasady bioasekuracji, mające na celu zwiększenie poziomu zabezpieczeń gospodarstw przed wystąpieniem w nich ogniska ASF. Bioasekuracja ma być skuteczną zaporą dla wirusa, ochroną stad świń przed kontaktem z wirusem.

Podstawowym zadaniem jest niedopuszczenie przeniesienia wirusa ASF z dzików na świnie.

Konferencja była okazją przekazania informacji oraz doświadczeń z zakresu zabezpieczania świń przed wirusem afrykańskiego pomoru świń, zwalczania choroby oraz metod i sposobów ograniczania roznoszenia wirusa.

E.R.

Uczestnicy Konferencji

Uczestnicy Konferencji

Od lewej: Wiceprezes Zarządu Stanisław Madej, Dyrektor Biura Anna Słowik, Członek Zarządu Andrzej Kuziemski

Od lewej: Wiceprezes Zarządu Stanisław Madej, Dyrektor Biura Anna Słowik, Członek Zarządu Andrzej Kuziemski

Prezes Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego S.A. Tomasz Czajkowski

Prezes Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego S.A. Tomasz Czajkowski

Prezes Lubuskiej Izby Rolniczej  Stanisław Myśliwiec

Prezes Lubuskiej Izby Rolniczej Stanisław Myśliwiec

Główny Lekarz Weterynarii Paweł Niemczuk

Główny Lekarz Weterynarii Paweł Niemczuk

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak

Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Paweł Piotrowski

Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Paweł Piotrowski

Prezes Zrzeszenia Rolników i Producentów „Indyk Lubuski” Beata Włodarczyk-Lewandowska

Prezes Zrzeszenia Rolników i Producentów „Indyk Lubuski” Beata Włodarczyk-Lewandowska

Uczestnicy Konferencji

Uczestnicy Konferencji

DSC04598

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.