Główna » Aktualności

KONFERENCJA W KALSKU

Autor: Red. dnia 30 marca 2007

Zaczął się wyścig o unijne środki. Zainteresowanie rolników PROW 2007-2013 znacznie wzrosło, gdy dokooptowano dodatkową pulę pieniędzy na program inwestycji w gospodarstwach rolnych. Wychodząc naprzeciw potrzebom i rosnącemu zainteresowaniu rolników Lubuski Wojewódzki Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych zorganizował konferencję poświęconą „Programowi Rozwoju Obszarów Wiejskich” 2007-2013.

Konferencja odbyła się w dniach 27-28 marca 2007 w gościnnych progach Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku.

O randze „konferencji” świadczy obecność wielu znakomitych gości, pracujących i działających na rzecz rolnictwa. Swoją obecnością zaszczycili nas: prezes LWZRKiOR Zdzisław Janczałek, dyrektor Wydziału Rolnictwa Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego Marek Żeromski, prezes Lubuskiej Izby Rolniczej Władysław Piasecki, z-ca dyrektora Lubuskiego Oddziału ARiMR Stanisław Hałabura, Feliks Mikołajczyk, Krystyna Stachów, członek zarządu LIR Kazimierz Partocki, Alicja Śledź, Barbara Brejwo, Bogusława Jarowicka i inni. W konferencji uczestniczyło 95 rolników, którzy reprezentowali 60% gmin naszego województwa.

Organizatorzy spotkania przybliżyli rolnikom zasady dotacji oraz możliwości rozwoju dla wsi i rolników indywidualnych dzięki projektowi PROW 2007-2013. Można było również zapoznać się z nowymi zasadami zakładania gospodarstw przez młodych rolników oraz zmianami dotyczącymi zakupu ziemi.

Uczestnikom konferencji przedstawiono sposób wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz konieczne załączniki:

– zaświadczenie z Urzędu skarbowego (2 egzemplarze);

– wyliczenie żywności ekologicznej gospodarstwa (2);

– oferty (8);

– opis zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo- finansowym (2);

– oświadczenia właścicieli gruntów (15);

– kserokopie decyzji dotyczącej budowy płyty i zbiornika (1);

– dokumenty potwierdzające tytuł prawny do gruntów (1+15);

– dokumentacja funkcjonalno- przestrzenna (1);

– zaświadczenie z KRUS (1).

Poruszono również problemy związane z  ochroną środowiska naturalnego, które są ważnym elementem projektu PROW 2007-2013, a w szczególności z ochroną wód i gleb, dzikiego ptactwa, ekologią w gospodarstwach, wapnowaniem pól. Ważnym elementem szkolenia był temat pomocy dla tych, którzy nie radzą sobie z rolnictwem. Szkolącym się rolnikom zaprezentowano alternatywne możliwości rozwoju wsi takie jak: drobną wytwórczość (produkcja dżemu), usługi dla gospodarstwa i leśnictwa, usługi transportowe i agroturystyczne.

Przy omawianiu PROW 2007-2013  uwypuklono także znaczenie osi LEADER, mającej kapitalne znaczenie dla odnowy wsi.

Gorącą dyskusję wywołały problemy wsi w naszym województwie takie jak: słabe wykształcenie młodych ludzi, brak stypendiów, zasiłki rodzinne, brak zainteresowania młodymi ludźmi i umożliwienia im kształcenia poprzez ułatwienie dojazdu do szkół, rowy melioracyjne, słaba promocja gospodarstw ekologicznych, złe warunki pracy polskiego rolnika w porównaniu z zachodnim sąsiadem, sposoby dofinansowania kół gospodyń wiejskich i wiele innych. Obecni na spotkaniu panowie byli bardzo zainteresowani problemem własności lasów, brakiem możliwości gospodarowania na własnym terenie leśnym.

Wielu uczestników dyskusji podkreśliło wiodącą rolę kobiety w gospodarstwie. Został przełamany stereotyp głoszący, że Koło Gospodyń Wiejskich jest dla kobiet starszych. Jedną z najmłodszych uczestniczek była Pani Grażyna Szymańska ze wsi Książ Śląski gmina Kożuchów, która od młodego wieku postanowiła wziąć sprawy „własnej” wsi w swoje ręce i aktywizować jej mieszkańców.

Po wyczerpującym, pełnym nowych informacji  dniu szkolenia panie z kół gospodyń wiejskich oraz panowie uczestniczący w szkoleniu udali się na uroczystą kolację, której atrakcją, oprócz smakowitych dań były śpiewy ludowe oraz niewyczerpana kopalnia dowcipów pana Kazimierza Partockiego.

W kolejnym dniu „zmagań z wiedzą” pani Barbara Brejwo przybliżyła „nasze kulinarne dziedzictwo”, prezes Janczałek przypomniał zasady funkcjonowania  SKR i kółek rolniczych, pan Mikołajczyk przybliżył akty prawne regulujące działalność rolniczych związków zawodowych, a pan Partocki objaśnił rolę i zadania  Lubuskiej Izby Rolniczej.

Pan Donat Linkowski redaktor Radia Zachód, zaprosił wszystkich na najbliższe imprezy rolnicze m.in. „Pejzaż muzyką malowany” i „Przegląd Piosenki Ludowej” oraz zaapelował o nagrywanie pieśni ludowych, które będą mogły wziąć udział w tych i innych imprezach i audycjach. Konferencje podsumowała i zakończyła przedstawicielka LWZRKiOR pani Krystyna Stachów.

 

 

 

 

 

Wszyscy uczestnicy wyjechali pełni wiedzy i wypoczęci, a  nowe znajomości  w przyszłości na pewno zaowocują nowymi pomysłami.

A.S.

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.