Główna » Aktualności, RP Międzyrzecka

KONKURS „PRZYJAZNA WIEŚ” 2014

Autor: Red. dnia 9 maja 2014

 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach działalności Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich już po raz szósty organizuje konkurs „Przyjazna wieś”, którego celem jest pokazanie najlepszych projektów w zakresie infrastruktury zrealizowanych na obszarach wiejskich od 1 maja 2004 r., przy wsparciu środków Unii Europejskiej.

W tegorocznej edycji konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwu kategoriach:

  • społecznej, w tym projekty miękkie,
  • technicznej.

Warunkiem udziału w Konkursie jest zakończenie projektu przed upływem terminu składania formularzy zgłoszeniowych do I etapu konkursu, tj. zatwierdzenie sprawozdania końcowego.

Konkurs realizowany jest w dwu etapach:

Etap regionalny przeprowadzą sekretariaty regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) lub podmioty wyłonione w trybie przepisów o zamówieniach publicznych, którym zarządy województw powierzą wykonywanie tych zadań na podstawie umowy.

Etap ogólnopolski zostanie  przeprowadzony przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 30 na zlecenie Sekretariatu Centralnego KSOW.

Zgłoszenia do konkursu, zgodnie z jego regulaminem,  uprawnione podmioty właściwe dla miejsca realizacji inwestycji składają na adres:

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7, 65 – 057 Zielona Góra

z dopiskiem „Przyjazna wieś 2014”

w terminie od 9 maja 2014 r. do dnia 6 czerwca 2014 r. (decyduje data wpływu).

Do etapu ogólnokrajowego zostaną zakwalifikowane te projekty, które zajmą I miejsca, w poszczególnych kategoriach, na etapie regionalnym.

Prace zakwalifikowane do II etapu ogólnokrajowego, będą oceniane przez Centralną Komisję Konkursową składająca się z przedstawicieli Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz podmiotów współpracujących z KSOW, powołana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

PLIKI DO POBRANIA:

Formularz zgłoszeniowy>>

Regulamin konkursu>>

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.