Główna » Aktualności, Konkursy, olimpiady

KONKURS

Autor: Red. dnia 30 września 2015

BHPJak co roku, Lubuska Izba Rolnicza włącza się w organizację olimpiady „Bezpieczeństwo pracy w rolnictwie indywidualnym”. Zachęcamy do udziału rolników indywidualnych z obszaru naszego województwa. W olimpiadzie nie mogą brać udziału laureaci trzech pierwszych miejsc z poprzednich trzech edycji olimpiady. Aby wziąć udział należy dostarczyć Kartę zgłoszenia (dostępną do pobrania tutaj) do 30 listopada 2015 r. do:

 1. Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze ul. Dekoracyjna 8.
 2. Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego.
 3. Placówek Terenowych KRUS

Poniżej regulamin konkursu:

Regulamin Olimpiady

wiedzy o„Bezpieczeństwie pracy w rolnictwie indywidualnym”

 1. Wstęp:

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze organizuje kolejną edycję olimpiady wiedzy o „Bezpieczeństwie pracy w rolnictwie indywidualnym”.

 1. Cel olimpiady:

Upowszechnianie problematyki ochrony pracy oraz inspirowanie rolników do podejmowania aktywnych działań i tworzenia pożądanej kultury w zakresie bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym.

Olimpiada powinna zmobilizować rolników do szybkiego osiągnięcia standardów, jakie obowiązują w strukturach Unii Europejskiej.

 1. Organizatorzy olimpiady:

Głównym organizatorem olimpiady jest: Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze

Przy współudziale:

 • Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze,
 • Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
 • Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku,
 • Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Odział Regionalny w Zielonej Górze i Placówkę Terenową w Sulęcinie,
 • Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Gorzowie Wlkp.
 • Lubuskiej Izby Rolniczej w Zielonej Gorze,
 • Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.
 • Agencji Rynku Rolnego w Gorzowie Wlkp.
 • Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Zielonej Górze.
 1. Udział w olimpiadzie:

Olimpiada dla rolników indywidualnych województwa lubuskiego. W olimpiadzie nie mogą brać udziału laureaci trzech pierwszych miejsc z poprzednich trzech edycji olimpiady.

 1. Organizacja olimpiady:

I etap – zgłoszenie do udziału w olimpiadzie.

Kartę zgłoszenia należy dostarczyć do 30 listopada 2015 r. do:

 1. Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze ul. Dekoracyjna 8.
 2. Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego.
 3. Placówek Terenowych KRUS

II etap – wyłonienie laureatów – grudzień 2015 r.

 1. Zasady i kryteria oceny:

Do przeprowadzenia II etapu przygotowano dwa zestawy testów i pytania problemowe.

Wszyscy zgłoszeni do udziału w olimpiadzie będą rozwiązywać I zestaw testu zawierający 30 pytań. Za każdą dobrą odpowiedź otrzymają I punkt, maksymalnie można uzyskać 30 punktów.

Uczestnicy, którzy uzyskają 20 punktów będą rozwiązywać II zestaw składający się z 10 pytań. W przypadku, gdyby żaden z uczestników nie uzyskał co najmniej 20 punktów, na pytania II zestawu odpowiadać będą uczestnicy, którzy uzyskają minimum 15 punktów.

Suma uzyskanych punktów z obydwu testów zadecyduje o kolejności zajętych miejsc.

W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o kolejności miejsc w finale zadecydują pytania problemowe, za które będzie można uzyskać maksymalnie 5 punktów.

Przedstawiciele wyżej wymienionych organizatorów będą wchodzić w skład Komisji na szczeblu wojewódzkim. Po zakończeniu prac komisji zostanie sporządzony protokół.

 1. Nagrody, wyróżnienia, dyplomy:

Komisja konkursowa na podstawie sumy uzyskanych punktów decyduje o kolejności zajętych miejsc w olimpiadzie. Komisja ogłosi wyniki w dniu sprawdzenia wiedzy.

Laureaci olimpiady otrzymują nagrody rzeczowe, wyróżnienia i dyplomy.

Uwaga: Nagrody rzeczowe podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

 1. Miejsce przeprowadzenia olimpiady:

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku.

 1. Źródła finansowania olimpiady:

Środki finansowe przeznaczone na finale olimpiady pochodzą od organizatorów i sponsorów wspierających ideę olimpiady.

 1. Karta zgłoszenia udziału w Olimpiadzie – załącznik do regulaminu.
 2. Upowszechnienie i promocja wyników XI Olimpiady wiedzy o „bezpieczeństwie pracy w rolnictwie indywidualnym” w czasopismach Lubuskich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego w Kalsku – „Lubuskie Aktualności Rolnicze” i Lubuskiej Izby Rolniczej – „Rolniczy Puls” oraz na stronach internetowych organizatorów.

 

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.