Główna » Aktualności, Rady powiatowe:, RP Krośnieńska

KROŚNIEŃSKA RADA POWIATOWA LIR

Autor: Red. dnia 13 marca 2015

W dniu 12 marca br. w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim odbyło się posiedzenie Krośnieńskiej Rady Powiatowej LIR. W głównej mierze spotkanie miało charakter szkoleniowy w związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia składania przez rolników wniosków o przyznanie płatności do ARiMR. Płatności o jakie mogą występować rolnicy oraz zasady wypełniania wniosków przedstawili pracownicy BP ARiMR oraz PZ Doradztwa Rolniczego w Krośnie Odrzańskim.. Najwięcej pytań dotyczyło płatności za zazielenienie i określenia obszaru proekologicznego, rolnicy pytali również o dywersyfikację i degresywność upraw. Niejasności pojawiły się także przy zasadach wypełniania załącznika graficznego. Pracownicy BP podkreślali istotność jak najszybszego składania wniosków, gdyż po 9 czerwca nie będzie możliwości ich poprawiania. Dokumentacja powinna zawierać załączniki graficzne do wszystkich działek. Brak załącznika wyklucza działkę z płatności.

Na temat problemów z terminowym, bądź w ogóle z dostarczaniem do rolników korespondencji z KRUS powiedziała Wiesława Wachel, kierownik miejscowej PT KRUS. Centrala podpisała umowę na usługi pocztowe z firmą konkurencyjną dla Poczty Polskiej, dzięki czemu obniżyły się koszty korespondencji. Jednakże coraz częściej dochodzą sygnały od rolników wskazujące na nierzetelność usług. KRUS wystosował już pismo w celu wyjaśnienia sprawy. W. Wachel prosiła o zgłaszanie takich przypadków, natomiast podkreśliła również, że rolnicy znają terminy płatności składek i numery konta, dlatego nieotrzymanie przekazu nie zwalnia z terminowych opłat.

Andrzej Kuziemski przewodniczący Krośnieńskiej RP LIR przedstawił rolnikom projekt porozumienia z ANR w sprawie przetargów ograniczonych ofertowych. Podkreślił, że kryterium ceny nie powinno mieć najwyższej wagi, gdyż tylko w ten sposób można zminimalizować lub nawet zahamować wzrost cen nieruchomości rolnych i za takim rozwiązaniem Zarząd LIR na pewno będzie lobbować. A. Kuziemski przypomniał również licznie przybyłym rolnikom z powiatu krośnieńskiego o zbliżających się wyborach do izb, jednocześnie zachęcając do uczestniczenia w głosowaniu lub kandydowaniu. W tym miejscu podziękował członkom Rady za dotychczasową współpracę.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele firm fotowoltaicznych SolAureus i Pitern oraz przedstawiciele banku BGŻ, którzy przedstawili swoją ofertę.

P. Sas

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.