Główna » Aktualności, Rady powiatowe:, RP Krośnieńska

KROŚNIEŃSKA RADA POWIATOWA LIR w BOBROWICACH

Autor: Red. dnia 7 grudnia 2015

W Bobrowicach 2.12.br. odbyło się posiedzenie Krośnieńskiej Rady Powiatowej LIR. W spotkaniu wzięli udział oprócz rolników również władze gminy – wójt Marek Babul, p-ca rady gminy Mariola Szajek oraz przedstawiciele instytucji rolniczych. Po otwarciu posiedzenia przez p-cego Andrzeja Kuziemskiego głos zabrał prezes LIR Stanisław Myśliwiec, przekazując najnowsze informacje i zagadnienia wypracowane podczas ogólnopolskiej konferencji rad powiatowych w Toruniu. Przedstawił argumenty potrzeby regionalizacji PROW 2014-20 ze względu na inne uwarunkowania rolnictwa w zachodniej Polsce, ponadto potrzebę zmian rozwiązań prawnych związanych z szacowaniem szkód klęskowych oraz szkód wyrządzanych przez zwierzynę łowną. Gorąca dyskusja wywiązała się  nad opłacalnością hodowli oraz nad obrotem ziemią rolną.

Następnie Zbigniew Przybyszewski z OT ANR przedstawił bieżącą informację nt. obrotu nieruchomościami rolnymi w 2016 roku w myśl ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz bieżącą informację nt. sprzedaży i dzierżawy. Obecnie ze względu na wstrzymanie sprzedaży wiele spraw jest niewiadomych, przewidują, że obrót ziemią rolną wydłuży się. Odnośnie zapytania Marzeny Dery o możliwość zakupu ziemi k/ Gubina- tam z powodu planowanej kopalni węgla brunatnego będzie tylko przedłużanie dzierżaw.

Dobre wiadomości mieli przedstawiciele ARiMR – A. Trzop oraz J. Socha nt. trwającej właśnie wypłacie 50% zaliczek płatności obszarowych w woj. lubuskim, gdzie wypłacono 63 mln zł dla 15,2 tys. gospodarstw. Rolnicy wysłuchali również informacji nt. zasad naborów na przetwórstwo oraz  o przyszłych działaniach PROW w rozwój usług rolniczych i  inwestycje planowanych na I kw. 2016 r. Jednak będą obowiązywały zaostrzone wymogi dostępu do realizacji programów wspierających. Spotkanie zakończyło się ogólną dyskusją o rolnictwie w regionie.

M.Pałys

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.