Główna » Aktualności, RP Międzyrzecka

KWALIFIKACJE ROLNICZE

Autor: Red. dnia 22 marca 2012

Dnia 11 lutego 2012 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą.

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 7 ust. 8 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592, z późn. zm.).

Rozporządzenie określa:

1) kierunki studiów wyższych, których ukończenie uznaje się za posiadanie wykształcenia wyższego rolniczego;

2) zawody, których posiadanie uznaje się za wykształcenie średnie rolnicze lub wykształcenie zasadnicze zawodowe rolnicze;

3) zagadnienia objęte zakresem studiów podyplomowych, ze względu na które uznaje się te studia za studia podyplomowe,

których zakres jest związany z rolnictwem;

4) tytuły kwalifikacyjne, tytuły zawodowe oraz tytuły zawodowe mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej;

5) rodzaje dowodów potwierdzających posiadanie kwalifikacji rolniczych.

Wykształcenie wyższe potwierdzą bez kłopotu ci, którzy ukończyli studia w zakresie rolnictwa, ogrodnictwa, weterynarii, techniki rolniczej i leśnej, zootechniki, architektury krajobrazu i rybactwa. Podstawowe kwalifikacje rolnicze potwierdzi świadectwo z tytułem wykwalifikowanego rolnika czy traktorzysty.

Pełna treść rozporządzenia kwalifikacje rolnicze

Red.

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.