Główna » Aktualności, Stanowiska i komunikaty, Wyróżnione

LIKWIDACJA REKOMPENSAT WODNO-ŚRODOWISKOWYCH DLA HODOWCÓW RYB KARPIOWATYCH

Autor: Red. dnia 1 czerwca 2017

Samorząd rolniczy w Polsce ,w tym także Lubuska Izba Rolnicza, wystosował pismo do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w prawie realokacji środków przeznaczonych na inwestycje realizowane w ramach Priorytetu 2 działanie „Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe” na rzecz Priorytetu 1, zawartych w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.  Według właścicieli gospodarstw akwakultury proces ten może przyczynić się do bankructwa wielu hodowli.

Czytaj pismo>>

W odpowiedzi resort gospodarski morskiej poinformował, iż taka decyzja podyktowana jest analizą wpływu rekompensat i ma ona przynieść skutek odwrotny, tj. poprawić rentowność gospodarstw rybackich. Pismo również tłumaczy, dlaczego dział rybołówstwa został przeniesiony z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Czytaj pismo>>

Red.

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.