Główna » Aktualności, Stanowiska i komunikaty, Wyróżnione

LIR W SPRAWIE ZMIAN PRZEPISÓW USTAWY O GOSPODAROWANIU NIERUCHOMOŚCIAMI ROLNYMI SKARBU PAŃSTWA

Autor: Red. dnia 19 lipca 2017

Lubuska Izba Rolnicza zwróciła się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela z prośbą o podjęcie działań mających na celu doprecyzowanie zapisów prawnych w zakresie określenia katalogu podmiotów mogących uczestniczyć w przetargach ograniczonych na dzierżawę lub zakup nieruchomości rolnych oraz osób, które mogą reprezentować te podmioty podczas przetargów na mocy udzielonego pełnomocnictwa.

Pismo Lubuskiej Izby Rolniczej:

Szanowny Panie Ministrze

W imieniu Lubuskiej Izby Rolniczej, a w związku z pojawiającymi się sytuacjami uczestniczenia w przetargach ograniczonych na dzierżawę lub zakup nieruchomości rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa osób nieuprawnionych (tzw. ”słupów”), których wyeliminowanie w w/w postępowaniach okazuje się niezwykle trudne, Zarząd Lubuskiej Izby Rolniczej zwraca się do Pana Ministra z prośbą o podjęcie stosownych działań mających na celu doprecyzowanie zapisów prawnych w zakresie określenia katalogu podmiotów mogących uczestniczyć w omawianych przetargach, oraz osób, które mogą reprezentować te podmioty podczas przetargów na mocy udzielonego pełnomocnictwa.

Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (j.t. Dz.U. z 2016r. poz.1491) nie zawiera żadnych unormowań prawnych dotyczących pełnomocnictwa uczestników przetargów, przez co ma tu zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a to w praktyce oznacza, iż każda osoba fizyczna może pełnić rolę pełnomocnika uczestnika przetargu. Naszym zdaniem , dla uniknięcia patologicznych a powtarzających się sytuacji uczestniczenia w przetargach ograniczonych tzw. ,,podstawionych osób” właściwym byłaby nowelizacja w/w ustawy w tym zakresie. Ze swojej strony proponujemy, aby zamieścić w w/w ustawie zapis mówiący o osobistym uczestnictwie w przetargu rolnika zamierzającego nabyć w tym trybie nieruchomć rolną, a w wyjątkowych przypadkach (siła wyższa, zdarzenie losowe), które uniemożliwiają jego obecność w postępowaniu przetargowym aby jego pełnomocnikiem mogła być wyłącznie osoba bliska (członkowie najbliższej rodziny, taksatywnie wymienieni w w/w ustawie). Uważamy, że ten sposób wykluczy uczestnictwo osób niepowołanych w przedmiotowych przetargach ograniczonych, natomiast nie będzie on w żadnym stopniu uciążliwy dla rolników chcących powiększyć swoje gospodarstwa rodzinne i którzy w większości przypadków osobiście biorą udział w organizowanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych przetargach, bądź upoważniają do występowania w ich imieniu najbliższych członków rodziny.

Liczymy na rozważenie propozycji i przychylenie się do naszego wniosku.

Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pobierz>>

 

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.