Główna » Aktualności, RP Międzyrzecka

LISTA GATUNKÓW OBCYCH

Autor: Red. dnia 9 maja 2012

Z uwagi na szczególne zagrożenie powodowane przez inwazyjne gatunki obce, zarówno dla rodzimej przyrody, jak i dla gospodarki informujemy, iż w dniu 5 kwietnia 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym (Dz. U. Nr 210, poz. 1260).

W związku z powyższym, zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późno zm.), po 5 kwietnia 2012 r. sprowadzanie do kraju, przetrzymywanie, prowadzenie hodowli, rozmnażanie oraz sprzedaż roślin i zwierząt należących do inwazyjnych gatunków obcych, wymienionych w załączniku do ww. rozporządzenia będzie możliwe jedynie po uzyskaniu zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać następujące elementy (art. 120 ust. 2b ustawy o ochronie przyrody):

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
2) cel wykonania wnioskowanych czynności;
3) opis czynności, której dotyczy wniosek;
4) nazwę gatunku lub gatunków, w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa istnieje, których będą
dotyczyć czynności;
5) liczbę lub ilość osobników, których dotyczy wniosek, o ile jest to możliwe do ustalenia;
6) określenie warunków, miejsca i czasu wykonania czynności;
7) świadectwo pochodzenia;
8) opinię lub orzeczenie lekarsko-weterynaryjne powiatowego lekarza weterynarii stwierdzające spełnienie przez wnioskodawcę warunków przetrzymywania gatunków, odpowiadających ich potrzebom biologicznym.

Rozporządzenie MŚ gatunki szkodliwe >>

 

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.