Główna » Aktualności

LOKALNE GRUPY RYBACKIE

Autor: Red. dnia 18 listopada 2010

W dniu 16.11.2010 r. w Sali Kolumnowej UM w Zielonej Górze odbyła się konferencja poświęcona Lokalnym Grupom Rybackim. Podczas spotkania omówiono tworzenie 4 -ech grup obecnie funkcjonujących w naszym województwie oraz możliwości i cele wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013.

Spośród 61 strategii zgłoszonych do konkursu na wybór lokalnych grup rybackich w Programie Operacyjnym RYBY 2007-2013 – cztery grupy rybackie z województwa lubuskiego znalazły się na liście zwycięzców, co spowodowało, że województwo uplasowało się na II miejscu w kraju.
Bogdan Wiatr, kierownik Wydziału Rybactwa UM, omówił etapy tworzenia grup rybackich oraz trudności w objęciu obszarem działania całego terenu województwa.

Członek zarządu St. Tomczyszyn przedstawił krótko historię Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013 oraz ideę, która mu przyświeca. Wymienił także Lokalne Grupy Rybackie działające na terenie województwa lubuskiego. A są to: Lokalna Grupa Rybacka Obra-Warta, Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Dobiegniewskie”, Lokalna Grupa Rybacka „Wodny Świat” oraz Łużycka Lokalna Grupa Rybacka”.
Marcin Bożyk, przedstawiciel MRiRW, przedstawił realizację PO RYBY w Polsce. Stwierdził również, że województwo lubuskie zaskoczyło Ministerstwo tym, iż powstało tyle lokalnych grup rybackich na obszarze nie kojarzonym dotąd z branżą rybactwa śródlądowego.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 został uruchomiony w kwietniu 2009 roku. Znaczna część środków przeznaczona jest na wspieranie obszarów sektora rybackiego oraz poprawę jakości życia społeczności rybackich. Beneficjentami środków mogą być mieszkańcy i instytucje zlokalizowane na obszarach objętych Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.ryby.lubuskie.pl.

W konferencji pt. „Lokalne Grupy Rybackie“ szansą rozwoju obszarów zależnych od rybactwa w województwie lubuskim” udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, urzędów marszałkowskich z województw ościennych, starostw i gmin z obszaru działania lokalnych grup rybackich, a także przedstawiciele środowisk rybackich. Podczas spotkania zaprezentowane zostały lokalne grupy rybackie działające na terenie naszego regionu. Przedstawili je Kamil Sieratowski, Marcin Biczewski, Paweł Mrowiński, Monika Kononowicz, Natalia Szczepańska, Andrzej Kuczyński.
W dyskusji poruszano problemy związane z wdrażaniem jak i finansowaniem refundacyjnym działań z PO Ryby.

Lokalne grupy rybackie funkcjonujące w województwie lubuskim:
„Łużycka Lokalna Grupa Rybacka”
ul. Kopernika 19
68-300 Lubsko
tel. 68 457 61 20
e-mail: gruparybacka@lubsko.pl

Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Dobiegniewskie”
ul. Dembowskiego 2
66-520 Dobiegniew
tel. 95 761 10 01
e-mail: urzad@dobiegniew.pl

Lokalna Grupa Rybacka „Wodny Świat”
ul. Lipowa 18
69-200 Sulęcin
tel. 95 755 52 46, 755 52 43
e-mail: rozwoj@powiatsulecinski.pl

Lokalna Grupa Rybacka Obra-Warta
ul. Strażacka 1
66-330 Pszczew
tel. 95 749 23 17
e-mail: biuro@lgrow.pl

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.