Główna » Aktualności, RP Krośnieńska

LOKALNY RYNEK DOBREGO PRODUKTU

Autor: Red. dnia 24 listopada 2011

Lubuska Izba Rolnicza zakończyła cykl szkoleń nt. „Sprzedaży bezpośredniej w gospodarstwie rolnym oraz działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MOL)”. Chęć bezpośredniej sprzedaży produktów wytwarzanych w gospodarstwie, bez udziału pośredników i przejmowanej przez nich marży handlowej przyciągnęła liczne grono słuchaczy. Przeszkolono łącznie 250 osób we wszystkich powiatach. Uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe, a ponadto podczas szkoleń mogli skorzystać z fachowej porady przedstawicieli Powiatowego Inspektoratu Weterynarii oraz osób zajmujących się sprzedażą bezpośrednią i działalnością MOL na terenie, gdzie odbywały się szkolenia.

Dzięki wspieraniu istniejących i tworzeniu małych firm, poza lub w ścisłym otoczeniu rolnictwa, rodzi się szansa dla mieszkańców wsi niezwiązanych bezpośrednio z działalnością rolniczą na pracę blisko miejsca zamieszkania. A dla rolników możliwość uzyskiwania dodatkowych dochodów w ramach uruchamianej działalności na małą skalę poza rolnictwem: w usługach, agroturystyce, a ostatnio także w zakresie przetwórstwa surowców rolniczych i sprzedaży bezpośredniej produktów rolniczych.

Celem projektu było wsparcie modernizacji sektora rolno-spożywczego i rozwoju obszarów wiejskich poprzez przekazywanie informacji na temat dobrych praktyk. Projekt miał za zadanie wpłynąć na wzmocnienie i wspomaganie rozwoju gospodarczego wsi poprzez poszukiwanie alternatywnych możliwości dochodu dla działalności rolniczej.

Podczas szkoleń uczestnicy zapoznali się z zagadnieniami związanymi ze sprzedażą bezpośrednią i zasadami prowadzenia działalności MOL zgodnie z wymaganiami sanitarno-higienicznymi, informacjami nt. produktów lokalnych, tradycyjnych i regionalnych oraz możliwości ich sprzedaży. Szkolenia kończyły przykłady dobrych praktyk sprzedaży bezpośredniej i działalności MOL, które funkcjonują na terenie naszego województwa. Na zakończenie uczestnicy otrzymali certyfikaty ukończenia szkolenia.

Zapraszamy do galerii zdjęć ze spotkań.

Dobry przykład jednego z marketów z ostatnich miesięcy

GALERIA SZKOLEŃ:
Powiat Zielonogórski
Powiat Nowosolski i Wschowski

Powiat Słubicki i Sulęciński
Powiat Międzyrzecki
Powiat Krośnieński
Powiat Świebodziński
Powiat Żarski
Powiat Żagański
Powiat Gorzowski
Powiat Strzelecko-Drezdenecki

Czy sprzedaż bezpośrednia się opłaca, czy warto założyć działalność MOL? Wywiad z Małgorzatą Pałys, dyrektor biura Lubuskiej Izby Rolniczej przeprowadził portal Farmer. Zapraszamy do zapoznania się z plusami i minusami sprzedaży bezpośredniej i MOL
http://www.farmer.pl/biznes/doradztwo/artykuly/z-gospodarstwa-na-stol,32585.html

Red.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.