Główna » Aktualności, RP Krośnieńska, RP Żagańska

LUBUSCY DROBIARZE ZWIEDZALI BIOGAZOWNIE

Autor: Red. dnia 12 kwietnia 2011

W dniach 7- 8 kwietnia br. przedstawiciele Zrzeszenia Rolników i Producentów „Indyk Lubuski” uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do Niemiec organizowanym wspólnie przez Rajmunda Reichel dyrektora firmy  Wolf System z Siemianowic Śląskich i Klaudiusza Nowotnego, przedstawiciela firmy Ökotec Anlagenbau z siedzibą w Skawinie przy współpracy firmy „Bomadek” z Trzebiechowa.

Wyjazd obejmował zwiedzanie czterech biogazowni rolniczych, w szczególności takich gdzie do produkcji biogazu używany jest pomiot drobiowy. Przewodnikiem po obiektach był Klaudiusz Nowotny.

Firma Ökotec Anlagenbau realizuje od 12 lat biogazownie, głównie biogazownie rolnicze o mocy elektrycznej od 150 kW do 2MW składając nacisk na wykorzystanie energii cieplej generowanej w kogeneratorach. Firma Oekotec Anlagenbau dysponuje też własną biogazownią o mocy do 1 MW, którą też wykorzystuje do testowania nowych rozwiązań przed wdrążeniem ich na rynek.  Wszystkie zwiedzane biogazownie stosują zbiorniki wybudowane przez firmę Wolf System.

Pierwszy dzień rozpoczął się od zwiedzania biogazowni z suchą fermentacją o mocy do 700 kW, która znajduje się w gospodarstwie Tobias Barthel & Christian Landwehr w Wickershain k/Lipska. Ciekawostką jest, że gospodarstwo to nie posiada własnego substratu,  który kupuje od okolicznych rolników. Dzienny wsad do biogazowni wynosi 50 t w tym 20 ton pomiotu kurzego z 10% wsadem trocin, 10 t obornika, 20 ton kiszonki kukurydzianej.. Odchody drobiu nie są łatwym surowcem dla procesu fermentacji metanowej. Najważniejszym utrudnieniem dla efektywnej ich fermentacji jest wysoka zawartość azotu w formie amonowej, dlatego w tym przypadku pomiot kurzy nie może przekroczyć 60% wsadu. Część energii cieplnej w tym gospodarstwie wykorzystywana jest do ogrzewania uprawy szparagów. Poprzez wprowadzanie20 cmpod ziemią rur z ciepłą wodą, można przyspieszyć zbiór o dwa miesiące. Dzięki czemu uzyskana cena za sprzedane szparagi jest trzy a nawet trzykrotnie wyższa niż w sezonie. Pozostałe ciepło wykorzystywane jest do ogrzania miejskiego basenu oraz budynków mieszkalnych.

Druga zwiedzana biogazownia to Biogas GbR Ostrau w Mutzschen o mocy 900 kW. W tym przypadku najbardziej popularny substrat używany do produkcji biogazu, pochodzący z własnego gospodarstwa. Dzienny wsad do biogazowni wynosi  60m3  gnojowicy i 27 ton  kiszonki kukurydzianej. Ciepło w tym gospodarstwie wykorzystuje się do uprawy szparagów oraz ogrzania budynków mieszkalnych.

Dzień zakończył się konferencją z przedstawicielami Ökotek-Anlagenbau GmbH. 

K. Nowotny przedstawił początki rozwoju branży biogazu na niemieckim rynku opierając się  na praktycznych doświadczeniach swojej firmy Ökotec Anlagenbau GmbH.

Firma Ökotec Anlagenbau rozpoczęła swoją działalność budując biogazownię dla „własnych potrzeb” i zajmując się  z utylizacją substratów z sąsiedzkich gospodarstw, ale i też  utylizacją odpadów poubojowych oraz odpadów po produkcji żywności. Niezmiernie ważne dla ekonomiczności projektu są też dla niej rozwiązania w zakresie wykorzystania energii cieplnej. Od około jednego roku firma jest aktywna na polskim rynku. W trakcie zyskania pozwolenia na budowę biogazowni dla swojego klienta zauważono, iż dzisiejsze warunki w Polsce są bardzo podobne do warunków, które panowały w Niemczech na początku  działalności firmy Oekotec Anlagenbau.

W szczególności brak akceptacji społeczeństwa, niejasne ramy prawne oraz problem z przyłączeniem do sieci energetycznej oraz konieczność wykorzystywania energii cieplej aby wzmocnić ekonomiczność przedsiębiorstwa.

Wspominał o tym, że w Polsce jest teraz dobry moment  na inwestowanie w biogazownie, ze względu na to, że jest jeszcze dobra dostępność surowca na rynku.

Pod koniec ubiegłego roku weszły w życie nowe ustawy, które znacznie ułatwiają zyskanie pozwolenia na budowe biogazownii o mocy do 500 kw.

Na tle względów makroekonomicznych trzeba się w najbliższej przyszłości liczyć na znaczne powiększenie cen za energię. Zaopatrzyc swoje gospodarstwo w ciepło dzięki własnej biogazownii, można donośnie polepszyć jego konkurencyjność.

            Drugi dzień wyjazdu rozpoczął się od zwiedzania biogazowni o mocy 500 kW w gospodarstwie Agrargenossenschaft e.G. Jasewitz. Gospodarstwo liczy2000 hai zajmuje się gospodarką roślinną –głównie uprawą zbóż.. Od 2010 roku została tu rozpoczęta hodowla suma afrykańskiego wykorzystując nadmiar ciepła z kogeneracji.

Wsad do biogazowni stanowi kiszonka z kukurydzy i zboże o niskiej jakości, pierwotnie też gnojowica zakupiona od innych rolników. Gnojowica ta będzie jednak teraz zastąpiona  wodą z hodowli suma (rybna gnojowica), którą należy codziennie wymieniać.

Energie cieplną wykorzystuje się do hodowli ryb, suszenia zboża i ogrzania domów prywatnych.

W związku z odmienną biologią i wymaganiami chów suma afrykańskiego różni się znacznie od technologii stosowanych w chowie innych gatunków. Jest to gatunek bardzo odporny na niekorzystne warunki środowiska, takie jak: duża ilość materii organicznej w wodzie, duża zawartość amoniaku, a co za tym idzie niska zawartość tlenu w wodzie. Nie stosuje się przy tej hodowli antybiotyków. Hodowla odbywa się pod dachem, w specjalnych zbiornikach. Tucz przebiega w bardzo dużych zagęszczeniach i wymaga ciepłej wody i ciepłego powietrza o temperaturze wynoszącej25°C. Ciepło z biogazowni potrzebne do ogrzania wody wykorzystuje się tu przez cały rok. Sum gotowy jest do sprzedaży po 5 miesiącach hodowli. Gospodarstwo to sprzedaje ok. 100 t ryby w ciągu roku.

            Ostatnim punktem wyjazdu była biogazownia w trakcie budowy w Jacobsdorf, niedaleko od granicy z Polską,23 kmodległe od Słubic. Biogazownia o mocy 250 kW ma być uruchomiona w  czerwiecu/lipcu 2011. Do produkcji energii będzie wykorzystywać pomiot indyczy oraz kiszonkę z kukurydzy.  Budowa biogazowni przy fermie drobiu pozwali wykorzystać ciepło do ogrzewania budynków inwentarskich. Zagospodarowanie pozostałości po fermentacji dostarczy znacznie mniej problemów w porównaniu z odchodami świeżymi, przez zmianę ich właściwości: zmniejszy się uciążliwy zapach, a przyswajalność składników przez rośliny będzie lepsza.

Uczestnicy wyjazdu mieli okazję poznać cele funkcjonowania biogazowni rolniczych głównie w branży drobiarskiej – z jednej strony utylizację odpadów rolniczych i redukcję emisji metanu, z drugiej zaś – produkcję energii elektrycznej i cieplnej, przynoszącą dodatkowy  dochód dla gospodarstwa.  

Joanna Nadborska

GALERIA:

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.