Główna » Projekty i szkolenia

LUBUSCY PRODUCENCI ROLNI Z WIZYTĄ NA KUJAWACH I PODLASIU

Autor: Red. dnia 30 lipca 2018

loga pasek 2

W dniach 4-7 lipca 2018r. Lubuska Izba Rolnicza zorganizowała we współpracy z Sekretariatem Regionalnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich wyjazd studyjny na Kujawy i Podlasie pod tytułem „Rozszerzanie sieci współpracy producentów produktów regionalnych

i tradycyjnych”.

Głównym celem przedsięwzięcia była wymiana doświadczeń naszych regionalnych producentów z wytwórcami na Kujawach i Podlasiu.

W wyjeździe uczestniczyli lubuscy rolnicy, producenci rolni, sadownicy, producenci produktów ekologicznych, producenci produktów regionalnych i tradycyjnych oraz osoby związane z lubuskimi produktami regionalnymi i tradycyjnymi.

Celem wyjazdu w rejony o wysoce rozwiniętej produkcji produktów ekologicznych oraz regionalnych i tradycyjnych było zapoznanie się z historią i tradycją ich wytwarzania, zapoznanie z procesem, metodami i etapami produkcji oraz ze specyfiką produktów i ich związków z obszarem geograficznym.

Wizyta była okazją ukazania wpływu tradycyjnych i regionalnych produktów żywnościowych na rozwój i atrakcyjność obszarów wiejskich.

loga pasek 2
Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.