Główna » Aktualności, Projekty i szkolenia, Wyróżnione

LUBUSCY PRODUCENCI ROLNI Z WIZYTĄ NA KUJAWACH I PODLASIU

Autor: Red. dnia 1 sierpnia 2018

loga pasek 2W dniach 4-7 lipca 2018r. Lubuska Izba Rolnicza zorganizowała wyjazd studyjny na Kujawy i Podlasie pod tytułem „Rozszerzanie sieci współpracy producentów produktów regionalnych i tradycyjnych”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2018-2019. Głównym celem przedsięwzięcia była wymiana doświadczeń naszych regionalnych producentów z wytwórcami na Kujawach i Podlasiu.

W wyjeździe uczestniczyli lubuscy rolnicy, producenci rolni, sadownicy, producenci produktów ekologicznych, producenci produktów regionalnych i tradycyjnych, osoby związane z lubuskimi produktami regionalnymi i tradycyjnymi. Lubuską Izbę Rolniczą reprezentował Zarząd z prezesem Stanisławem Myśliwcem na czele oraz delegaci, członkowie rad powiatowych.

Celem wyjazdu w rejony o wysoce rozwiniętej produkcji produktów ekologicznych oraz regionalnych i tradycyjnych było zapoznanie się z historią i tradycją ich wytwarzania, zapoznanie z procesem, metodami i etapami produkcji oraz ze specyfiką produktów i ich związków z obszarem geograficznym.

Wizyta była okazją ukazania wpływu tradycyjnych i regionalnych produktów żywnościowych na rozwój i atrakcyjność obszarów wiejskich.

W wizytowanych gospodarstwach i firmach, podczas rozmów i dyskusji, była możliwość degustacji produkowanych wyrobów.

Pobyt na Kujawach rozpoczął się od wizyty w certyfikowanym gospodarstwie ekologicznym Piotra i Macieja Zdziarskich w Łabiszynie-Wieś, w którym prowadzona jest produkcja roślinna i zwierzęca (bydło mięsne, trzoda chlewna i drób), oraz w zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie masarni Rolmięs – pierwszej ekologicznej masarni w Polsce stosującej ekologiczne metody na wszystkich etapach produkcji wędlin. Gospodarstwo, sposób prowadzenia produkcji roślinnej i zwierzęcej przedstawiła pani Joanna Zdziarska, w towarzystwie głównego technologa masarni pana Ryszarda Gordona, który zapoznał uczestników ze sposobem prowadzenia ekologicznych metod w produkcji wędlin i wyrobów masarskich. Większość uprawianych rolniczo roślin w gospodarstwie przeznaczona jest na paszę dla zwierząt. Gospodarstwo nastawione jest na produkcję bydła mięsnego, pochodzącego z krzyżowania międzyrasowego: Hereford, Limousin i Angus. Ze względu na walory smakowe oraz jakościowe mięsa, prowadzona jest tu zachowawcza hodowla trzody chlewnej rodzimej rasy „złotnicka pstra”. Wszystkie wyhodowane zwierzęta trafiają bezpośrednio do rodzinnej masarni Rolmięs.

loga pasek 2

W gospodarstwie prowadzony jest również chów kurczaka-brojlera z wykorzystaniem metod ekologicznych, z dostępem do powietrza, zielonej paszy i dużym wybiegiem. Do eko chowu drobiu wykorzystywany jest mobilny kurnik. Pomaga on w uniknięciu chorób i ułatwia dosyć trudną hodowlę brojlerów. Po każdorazowym zakończeniu chowu i sprzedaży dorosłych ptaków, kurnik jest przetransportowywany ciągnikiem w nowe miejsce, zazwyczaj tuż obok miejsca, w którym stał wcześniej.

Wyroby wędliniarskie i podrobowe firmy Rolmięs są to tzw. produkty rolnictwa ekologicznego, posiadające certyfikaty. Do wyrobu tych produktów używane jest mięso z hodowli ekologicznej i naturalne przyprawy ekologiczne posiadające certyfikaty. Nie stosuje się mieszanek przyprawowych tylko pojedyncze zioła. Wędliny są zapakowane próżniowo, a wyroby w słoikach są pasteryzowane. Na zakończenie odbyła się degustacja produkowanych wyrobów.

Uroczysta kolacja w Zajeździe w Biskupinie, w miejscu zakwaterowania, odbyła się z udziałem dodatkowego partnera zaangażowanego w realizację wyjazdu – przedstawicieli Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, którą reprezentował Zarząd, z prezesem Ryszardem Kierzek na czele. Spotkanie było okazją wymiany doświadczeń na temat roli i znaczenia produktów regionalnych i tradycyjnych.

W drugim dniu uczestnicy wyjazdu mieli okazję zwiedzić ekologiczną przetwórnię Żywność Ekologiczna BIO FOOD sp. z o.o. w Ciechocinie. Uczestników wyjazdu przyjął i oprowadził po firmie współwłaściciel Roman Świniarski. Przetwórnia od samego początku powstania zajmuje się wyłącznie przetwórstwem owoców i warzyw ekologicznych. Skoncentrowana jest na produkcji wysokiej jakości ekologicznych soków owocowych, soków owocowo-warzywnych oraz soków z warzyw kiszonych. Uzupełnieniem asortymentu są przetwory owocowo-warzywne: korniszony, kapusta kiszona, masło sezamowe, syropy owocowe, octy jabłkowe i oleje kokosowe. Uczestnicy mieli okazję zapoznania się ze sposobem konfekcjonowania produktów, magazynowania i dystrybucji oraz degustacji i dokonania zakupu produkowanych tu soków.

loga pasek 2

Następnym punktem programu był przejazd na Podlasie, do Ziołowego Zakątka w Korycinach, gdzie podczas kolacji odbyło się spotkanie z Zarządem i przedstawicielami Podlaskiej Izby Rolniczej, zaangażowanej także jako dodatkowy partner w realizowanej operacji. Tu również była okazja wymiany doświadczeń na temat roli i znaczenia produktów regionalnych i tradycyjnych oraz dyskusji na temat możliwości funkcjonowania rolnictwa w regionach, w związku z występowaniem klęski suszy.

Kolejny dzień – w Zielonym Zakątku, zaraz po śniadaniu, rozpoczął się od zwiedzania Ogrodu Botanicznego, po którym oprowadzał  lubuskich rolników sam właściciel Mirosław Angielczyk. Na 5 ha rośnie ponad 700 gatunków roślin, z tego około 200 to rośliny lecznicze. Zgromadzona jest tu kolekcja całej flory Polski.  Jest to pierwszy prywatny taki kompleks przyrodniczy w Polsce.

Ogród podzielony jest na trzy części:

– systematyczna, gdzie rośliny rosną wg ich przynależności do rodzin botanicznych,

– siedliskowa, która pokazuje główne gatunki roślin rosnących w ich naturalnym środowisku- las, łąka, tereny bagienne i wodne oraz tereny suche;

– rośliny rosnące wzdłuż ścieżek tematycznych, np. rośliny trujące, jadalne, barwierskie itd.

Założony cel – to ochrona rzadkich, znanych gatunków roślin, edukacja przyrodnicza osób dorosłych, młodzieży i dzieci oraz uświadomienie jak wielkie znaczenie w historii człowieka oraz obecnie, miały i mają rośliny użytkowe. W Ogrodzie utworzone zostały ścieżki edukacyjne, których zadaniem jest popularyzowanie wiedzy o roślinach zielarskich oraz o potrzebie ich ochrony.

Jako jedyny w Polsce pan Mirosław Angielczyk uprawia trawę żubrówkę wykorzystywaną w przemyśle spirytusowym. Ma także uprawę rzadkiego obecnie w naturze czosnku niedźwiedziego.

Przy Ogrodzie działa Ośrodek Edukacji Przyrodniczej zapewniający różnorodne formy aktywności dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

Następnym punktem było zwiedzanie firmy Dary Natury, funkcjonującej przy Ziołowym Zakątku, działającej w branży zielarskiej oraz zdrowej żywności, znanej i cenionej na krajowym i zagranicznych rynkach. Produkuje się tu mieszanki i herbatki, kawy, przyprawy, zaprawki do nalewek, zioła do kąpieli, surowce zielarskie, oleje, itp. Wszystko z surowców zebranych w okolicy, a także z upraw w gospodarstwach ekologicznych. Była to okazja obserwowania poszczególnych etapów powstawania produktów.
Na koniec pobytu w Ziołowym Zakątku uczestnicy wyjazdu wzięli udział w warsztatach ziołowych i nalewkowych, gdzie była możliwość wykonania nalewek zdrowotnych, spośród przygotowanych esencji alkoholowych na bazie suszonego ziela, owoców, kwiatów i korzeni wykonywali 100ml esencję alkoholową, na wybrane choroby lub schorzenia.
Kolejnym punktem programu była wizyta w Gospodarstwie Sadowniczym Alina Paluch i córka w Klimczycach-Kolonii, gdzie pani Justyna zapoznała z historią powstania i rozwoju firmy, z umożliwieniem zwiedzenia linii produkcyjnej oraz powierzchni magazynowej zakładu. Jest to firma rodzinna, która od trzech pokoleń zajmuje się uprawą sadów jabłoniowych na terenie nadbużańskiego Podlasia. Sok tłoczony Samo Jabłko uzyskiwany jest metodą tłoczenia na zimno. Do jego produkcji używane są jedynie zdrowe i dojrzałe jabłka, dlatego jest on naturalnie słodki. Nie zawiera on żadnych dodatków ani konserwantów, dlatego z pełnym przekonaniem został nazwany Samo Jabłko! By zachować właściwy smak i aromat owoców do soku nie dodawana jest woda. Łagodna pasteryzacja pozwala na jego dłuższe przechowywanie, przy jednoczesnym zachowaniu naturalnego smaku oraz cennych substancji zawartych w owocach. Samo jabłko to sok tłoczony z własnych jabłek. Dzięki krótkiej drogi z sadów do tłoczni. możliwości właściwego przechowywania, Samo Jabłko jest produktem najwyższej jakości. Wizyta zakończyła się degustacją produkowanych soków.

loga pasek 2

Następnym miejscem pobytu, w trzecim dniu wyjazdu, była Winnica Korol w Mielniku, w której właściciel Mikołaj Korol serdecznie przywitał uczestników oraz przedstawił warunki uprawy winorośli na Wysoczyźnie Drohiczyńskiej i sposób prowadzenia winorośli. Winnica jest ekologiczna, została założona w 2010r. Specyficzny mikroklimat Mielnika, żyzna gleba bogata w składniki odżywcze i stała wilgotność gleby dają gwarancję nawet w bardzo suche lato na dobre zbiory winogron i wysoką zawartość cukru w owocach. Podłożem są osady kredowe. Winiarstwo jest prawdziwą pasją pana Mikołaja. Wina wyprodukowane w Winnicy Mielnik są na światowym poziomie, o czym świadczą zdobywane medale na konkursach win. Po zwiedzeniu nowoczesnej winiarni jako zaplecza dla winnicy pod produkcję i magazynowanie win, przyszedł czas na degustację białego i czerwonego wina połączoną z przekazaniem informacji na temat ogólnych zasad degustacji, przeprowadzania oceny wina oraz skąd się bierze kolor i smak wina.

Ostatnim miejscem pobytu uczestników wyjazdu były Mlejczyce, w firmie Junakor Sławomira Waraksy zajmującej się produkcją sękaczy i mrowisk. Wyroby te są regionalną specjalnością Podlasia. Wyrabiane są ręcznie, tylko z naturalnych składników i bez dodatku jakichkolwiek konserwantów. Sękacz jest podobny do ściętego pnia drzewa. Taki efekt powstaje w wyniku polewania rożna kolejnymi warstwami ciasta. Wówczas po przekroju sękacza widoczne są jasne warstwy ciasta podzielone ciemniejszymi warstewkami. Przypominają one słoje roczne w pniu drzewa, natomiast spływający w trakcie pieczenia nadmiar ciasta tworzy zastygające sople, imitujące sęki. Mrowisko – są to płatki ciasta, polane masą miodową, posypane bakaliami i ułożone w kopiec. Uczestnicy wyjazdu mieli możliwość zapoznania się ze sposobem produkcji tych smakołyków razem z przepisem, który jest wielopokoleniowy i gwarantuje niezapomniany smak. Właściciel zorganizował na poczekaniu warsztaty wypieku sękaczy. Szczęśliwcy mieli okazję wykazać cię swoimi zdolnościami kulinarnymi i w praktyce wykorzystać zdobytą wiedzę.

W każdym miejscu, gdzie odbywało się spotkanie z przedstawicielami kujawskich i podlaskich producentów produktów regionalnych, w ramach podziękowania za przyjęcie, Lubuska Izba Rolnicza podarowała upominki z lubuskimi produktami regionalnymi.

E.R.

Zapraszamy do zapisywania się do partnerstwa w Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na www.ksow.pl

loga pasek 2

GALERIA:

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.