Główna » Aktualności

LUBUSKA AGENCJA MODERNIZACJI ŚWIĘTOWAŁA

Autor: Red. dnia 16 października 2014

15 października br. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze odbyła się konferencja z okazji XX-lecia ARiMR oraz X–lecia Wspólnej Polityki Rolnej. W spotkaniu udział wzięły władze i przedstawiciele Lubuskiej Izby Rolniczej,  rolnicy, przedstawiciele związków i organizacji rolniczych, instytucji oraz pracownicy lubuskiej ARiMR.

Dyrektor Elżbieta Kwaśniewicz przedstawiła efekty działalności Agencji w skali województwa – „Na początku wielu było niedowiarków, że można było otrzymać dopłaty za uprawę ziemi, a dziś pełnią one ważną rolę dochodotwórczą i stabilizującą.” Wpływ unijnego wsparcia na rozwój infrastruktury naszych wsi przedstawił członek zarządu województwa Stanisław Tomczyszyn, który jednocześnie podkreślił, że często debatujemy z Lubuską Izbą Rolniczą o regionalnym rolnictwie. Zaznaczył dorobek naszych wsi, jakim możemy się pochwalić, w tym 1568 umów z PROW 2007-13 na kwotę 470 mln dla województwa.

Jarosław Sierszulski, wiceprezes ARiMR przedstawiając efekty wsparcia w skali makro, udowadniał większe szanse na rozwój w nowym okresie działania środków unijnych, w tym PROW 2014-20, gdyż będzie to głównie kontynuacja a budżet i mechanizmy są tu podobne. Zapewniał również o uszczelnieniu mechanizmu wypłaty dopłat osobom nieuprawnionym, premiowany będzie tzw. aktywny rolnik.

Na ręce prezesa Władysława Piaseckiego – Lubuska Izba Rolnicza otrzymała jubileuszowy medal z dedykacją – „Za aktywne uczestnictwo w debacie na temat polskiego rolnictwa, za pragmatyzm w działaniu i wywołanie dyskusji wokół spraw lubuskich rolników, za zorganizowanie konkursu Lubuski Złoty Kłos promującego potencjał  rolnictwa w naszym regionie, za zapewnienie dostępu do pisma Rolniczy Puls w celu informowania rolników o zadaniach ARiMR.”

Wielu wiodących producentów rolnych, grup producenckich otrzymało wyróżnienia za dokonania w swoich gospodarstwach i przedsiębiorstwach rolnych. Korzystając z okazji, prezes Lubuskiego Związku Hodowców Bydła Stanisław Zawadzki przedstawił dorobek lubuskich hodowców bydła mlecznego, którzy obecnie mają największą wydajność w kraju  a nawet w Europie -stad będących pod oceną. 20 lat działalności związku przedstawimy niebawem w osobnym obszerniejszym artykule.

Wszyscy prelegenci zaznaczali konieczność zapoznawania się z czekającymi rolnictwo zmianami w możliwościach pozyskiwania nowego wsparcia – akcetowane są innowacje, wymogi środowiskowe, wdrażanie nowych technologii, współpraca z jednostkami naukowymi.

Próbowano przedstawiać nasz region „Z popegeerowskiej otchłani do nowoczesnej gospodarki rolnej czy od eurosceptyków do euroentuzjastów”, jednak siła lubuskiej wsi tkwi w ludziach, którzy i kiedyś i obecnie gospodarują najlepiej jak możliwości i warunki pozwalają.

W podsumowaniu jubileuszu dyrektor Kwaśniewicz obiecała rolnikom mniej biurokracji i profesjonalną obsługę nowego PROW-u przez doświadczonych pracowników ARiMR.

MPałys

 

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.