Główna » Aktualności

LUBUSKI EKSPERT GRUPY „WINO” W BRUKSELI

Autor: Red. dnia 22 października 2012

W połowie października br. w Sekretariacie Komitetów Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Wino ”. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w posiedzeniu udział wziął polecony przez Lubuską Izbę Rolniczą  Roman Grad, przedstawiciel winiarzy zielonogórskich. Lubuski ekspert wziął udział w dwóch spotkaniach w komisji ds. wina oraz spotkaniu przed  Komisją Europejską. Podczas posiedzeń skupiono się głównie na następujących zagadnieniach- przedstawieniu sprawozdania ze stanu  prac i przedstawienia stanu  upraw i przebiegu roku winiarskiego. R. Grad w swoim wystąpieniu przedstawił wniosek o braku wsparcia na zakładanie  polskich winnic oraz do produkcji wina. Spotkał się również z szefem  niemieckich winiarzy Rudolfem Nickenigiem, z którym omówił współpracę swoich środowisk.

Roman Grad i dr. Rudolf Nickenig

Szacunki Copa-Cogeca odnośnie winobrania 2012 dla UE-27 ukazują 10%-owy spadek produkcji w stosunku do roku ubiegłego ze względu na niekorzystne warunki klimatyczne, takie jak susza lub zimno i znaczne opady. Dlatego też wyraźnie widać, że potrzeba europejskiego obserwatorium rynku wina, które dostarczałoby aktualnych informacji rynkowych oraz ram prawnych ex ante dla praw sadzenia wszystkich rodzajów wina, w celu złagodzenia ekstremalnych wahań występujących w sektorze.

W tym roku szacunkowe zbiory wyniosą144 miliony hl, czyli będą o 10% niższe niż w roku ubiegłym, co ukazuje znaczny spadek produkcji we wszystkich głównych krajach producenckich. We Włoszech i we Francji są to najniższe zbiory od 40-50 lat. Tak kiepskie wyniki są spowodowane suszą na południu i zimnem i opadami w pozostałych państwach członkowskich. Oczekuje się, że produkcja wina spadnie na całym świecie. Niewielkie zbiory prowadzą do napiętej sytuacji na rynku. Produkcja wina jest z natury cykliczna, a obecna sytuacja jasno ukazuje, że producenci potrzebują aktualnych danych rynkowych, aby mogli lepiej dostosować podaż do popytu. W szczególności, należy utworzyć europejskie obserwatorium rynku wina, którego zadaniem będzie zbieranie i przekazywanie kompletnych i aktualnych informacji na temat rynków europejskich i światowych. Potrzeba również unijnych ram prawnych dla praw sadzenia sektora wina dla wszystkich rodzajów wina, aby można było utrzymać równowagę w sektorze, dzięki czemu rolnicy będą mogli tworzyć wartość dodaną i kontynuować produkcję w gospodarstwach rodzinnych. W przeciwnym razie industrializacja może stanowić zagrożenie dla bogactwa unijnej produkcji wina oraz zachwiać równowagę w łańcuchu produkcji wina, co będzie niekorzystne dla jego najsłabszego ogniwa: rolników – mówi Thierry Coste, przewodniczący grupy roboczej „Wino”  Organizacji Rolniczych w Brukseli Copa-Cogeca.
Lubuskie nie ma wielkiego areału winnic, jednak w tym zajęciu uprawy winorośli sporą wartość stanowi tzw. wartość dodana -turystyka, gastronomia, noclegi  a co z tym idzie w parze rozwój regionu w pozytywnym tradycyjnym wizerunku.

Obrady Komisji grupy- "Wino" - Roman Grad z przedstawicielką KRIR Magdaleną Montaigu

Opr. M.Pałys

 

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.