Główna » Aktualności, Imprezy rolnicze, Konferencje, Targi rolnicze i dożynki

LUBUSKI ZŁOTY KŁOS – NOMINOWANI 2015

Autor: Red. dnia 14 września 2015

logo malePoniżej przedstawiamy listę nominowanych do nagrody „Lubuski Złoty Kłos”. Kandydatów wciąż można zgłaszać do biura Lubuskiej Izby Rolniczej, do 20 września.

Na swoich kandydatów można głosować do 30 września do godz. 11.59 tutaj>>. O zwycięstwie będą decydować głosy Czytelników i kapituły w proporcji 60:40. Na najlepszą dziesiątkę czekają statuetki i dyplomy. Głosować można za pomocą SMS-ów (cena 2,46 zł z VAT). Każda osoba, która w ten sposób wesprze swojego faworyta, otrzyma w podziękowaniu dostęp do e-wydania ,,Gazety Lubuskiej”. Wyniki zostaną ogłoszone podczas finałowej gali, która odbędzie się 16 października.

 1. Bronisław Bach – Boguszyniec powiat gorzowski.
  Hoduje bydło rasy Limousine (280 sztuk), ma m.in. 130 ha łąk i pastwisk, 20 ha pszenicy i 10 ha kukurydzy. Gospodarstwo jest prowadzone na wysokim poziomie. W 2013 roku gospodarstwu przyznano II miejsce w konkursie „Agroliga”. Właściciel został odznaczony odznaką honorową „Zasłużony dla rolnictwa”.
 1. Tadeusz i Regina Bielińscy – Gościeszowice, powiat żagański.
  Powierzchnia gospodarstwa 34 ha. Dominujący kierunek produkcji to uprawa zbóż i rzepaku. W gospodarstwie prowadzone jest wapnowanie, segregacja odpadów, opakowań po środkach ochrony roślin.
 1. Magdalena i Marek Borczuk – Gościeszowice, powiat żagański.
  Powierzchnia gospodarstwa: 40 ha. Dominujący kierunek produkcji: hodowla bydła mlecznego. Jedni z większych producentów mleka w gminie Niegosławice. Pan Marek jest członkiem Grupy Producentów Mleka, współdziała w LGD „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”. Pani Magdalena pracowała w komisji wyborczej podczas tegorocznych wyborów do Izb Rolniczych.
 1. Jacek Cieśliński – Słońsk, powiat sulęciński
  Prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 391,4 ha i ciągle je rozwija. Dominuje uprawa zbóż na 50 ha oraz produkcja pasz zielonych na pozostałej powierzchni gospodarstwa. Prowadzi również hodowlę bydła – opas bydła mięsnego 220 szt. W gospodarstwie prowadzone są: wapnowanie, melioracja, segregacja odpadów, zbiornik na gnojowicę oraz płyta obornikowa. Służy rolnikom dobrą radą i pomocą. Jest sołtysem wsi Słońsk, członkiem OPP „Dzik”, skarbnikiem KK, KŁ, członkiem PSL.
 1. Paweł Egrowski – Jeleniegłowy, powiat międzyrzecki.
  Powierzchnia gospodarstwa 453 ha  Dominujący kierunek produkcji – uprawa zbóż, rzepaku, trzoda chlewna. Prowadzi działania na rzecz ochrony środowiska i ekologii. Jest organizatorem życia kulturalnego na wsi. Zawsze znajdzie czas na działalność społeczną. Członek Izby Rolniczej trzecią kadencję.
 1. Stanisław Galant – Malta, powiat sulęciński
  Pan Stanisław Galant prowadzi rodzinne gospodarstwo rolne. Gł. kierunkiem jest hodowla bydła mlecznego i produkcja mleka (210 sztuk bydła w tym 90 krów dojnych). Gospodarstwo wielokrotnie wyróżnione za produkcję mleka i wysoki poziom hodowli m.in.: od Wojewody Lubuskiego oraz na podsumowaniach wyników oceny bydła mlecznego PFHBiPM. Czwartą kadencję jest wiceprezesem Lubuskiego Związku Hodowców Bydła, jedną kadencję był sołtysem wsi Malta,  obecnie działa w radzie sołeckiej oraz Radzie Hodowlanej przy Wielkopolskim Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Tulcach. Ściśle współpracuje ze służbami LODR Kalsk oddział Lubniewice we wdrażaniu nowoczesnych metod gospodarowania, w tym także rozwoju bydła. Za działalność wyróżniony Odznaką Honorową Zasłużony dla Rolnictwa, Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Lubuskiego oraz Złotą Odznaką Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.
 1. Joanna i Mariusz Gnach – Szprotawa, powiat żagański.
  Na powierzchni 110 ha dominuje uprawa zbóż  i rzepaku oraz łąki. W ubiegłym roku zmodernizowali gospodarstwo poprzez zakup z dofinansowaniem z europejskich funduszy przyczepy rolniczej, pługa, talerzówki i siewnika zbożowego oraz wałów uprawowych.
 1. HZZ Osowa Sień powstała w 1945 r.  Obecnie głównym kierunkiem produkcji jest hodowla bydła mlecznego – roczna produkcja mleka wynosi ponad 12 mln litrów. Spółka gospodaruje na 3.700 ha gruntów w tym  3.600 ha użytków rolnych. Podstawowymi produktami w produkcji roślinnej są: pszenica konsumpcyjna, buraki cukrowe, rzepak ozimy i kukurydza. Spółka zdobyła wiele medali i dyplomów oraz tytułów superchampiona  i championa. Spółka współpracuje z placówkami naukowo-badawczymi, instytucjami naukowymi oraz szkołami wyższymi, a zdobytymi doświadczeniami chętnie dzieli się z okolicznymi rolnikami indywidualnymi. Jedną z form upowszechniania zdobytej wiedzy i doświadczeń jest organizowanie wspólnie z LODR szkoleń praktycznych w ramach DNI POLA. Co rocznie przyjmuje na praktyki okoliczną młodzież , uczniów szkół zawodowych oraz studentów szkół wyższych z Polski, Francji i Ukrainy. Prowadzi działalność społeczną m.in.: sponsoruje i dofinansowuje Szkoły, sołectwa, kluby sportowe oraz Ochotniczą Straż Pożarną.
 2. Gospodarstwo Rolne Joanny Horoszkiewicz Janka i Mariusza Janka – Kamień Wielki, powiat gorzowski
  Powierzchnia gospodarstwa ok. 1100ha. Kierunek produkcji to produkcja roślinna, dominuje rzepak. Dodatkowo świadczą usługi agrotechniczne i prowadzą skup zbóż i rzepaku. W gospodarstwie na chwilę obecną wszystkie pola są zmeliorowane – uregulowane są stosunki wodno – powietrzne. Regularnie co 4 lata pola są wapnowane. Opakowania po środkach ochrony roślin obierane są przez firmy recyklingowe. Uczestniczą w wielu konkursach Agroliga – kat. Rolnicy, kat. Firma. Współpracują z lokalnymi szkołami i przedszkolami oraz DPS, Radą Sołecką i OSP.
 1. Zygmunt Jodko – Agro Bieganów (powiat słubicki)
  Zygmunt Jodko – Prezes AGRO PROVIMI Sp. z o. o. Powierzchnia gospodarstwa ogółem: 1994 ha, w tym 485 ha użytków zielonych. Dominującym kierunkiem w gospodarstwie jest produkcji żywca wieprzowego oraz produkcja żywca wołowego i hodowla bydła mięsnego. Ponadto uprawiane są zboża, rzepak i kukurydza. Zygmunt Jodko zawsze znajdował czas na działalność społeczną – działając w różnych organizacjach (wieloletni prezes Lubuskiego Związku Rolników, wiceprezes Federacji Związku Pracodawców Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, przedstawiciel LZR w Lubuskim Forum Rolniczym, II kadencję jest członkiem Funduszu Promocji Mięsa Wołowego i prezesem „Fundacji Bieganów”) oraz uczestnicząc w posiedzeniach Sejmowej Komisji Rolnictwa przy procesowaniu ważnych dla rolnictwa ustaw.
 1. Edward Jurzak – Trzebiechów, powiat zielonogórski.
  Na ponad 70 ha dominuje produkcja roślinna (zboża, rzepak). Pan Edward czynnie uczestniczy w życiu lokalnej społeczności. Jest osobą oddaną i zaangażowaną w prace gminy. Niesie pomoc każdemu, kto tej pomocy potrzebuje, szczególnie podczas prac polowych. Cieszy się ogromnym szacunkiem wśród mieszkańców gminy. Były członek Lubuskiej Izby Rolniczej.
 1. Czesław Karczmar – Zielona Góra, powiat zielonogórski.
  Gospodaruje na powierzchni ok. 430 ha oraz zarządza 23 gospodarstwami o łącznej powierzchni 3 tys. ha. Dominuje uprawa zbóż (kukurydza, łubin, wierzba energetyczna, żyto). W gospodarstwie prowadzone są działania proekologiczne (m. in. uprawa wierzby energetycznej). Zajmuje się również doradztwem w zakresie zagospodarowania gruntów rolnych, ochrony gruntów zalewowych, prowadzenia gosp. ekologicznych, energii odnawialnych.
 1. Dariusz Kozakiewicz – Połęcko (powiat słubicki)
  Prowadzi gospodarstwo rolne od 1987r. o pow. 480 ha. Dominuje produkcja roślinna (uprawa zbóż, rzepaku, kukurydzy, lnu). W przeszłości prowadził produkcję trzody chlewnej, bydła mięsnego, mlecznego oraz danieli. Aktywnie wspomaga działalność OSP oraz KGW, organizuje festyny dobroczynne na rzecz osób niepełnosprawnych oraz klubu sportowego. Uczestnik konkursu Rolnik Farmer Roku 2010. Jest członkiem OSP, członkiem PSL, członkiem Związku Rolników Lubuskich, Aktywnie działa jako sekretarz Powiatowej Rady LIR.
 1. Paweł Kubiak – Jemiołów, powiat świebodziński
  Prowadzi gospodarstwo rodzinne o pow. 40 ha, o kierunku: hodowla bydła mlecznego. Struktura zasiewów ukierunkowana jest pod produkcję mleka. W produkcji roślinnej stosuje się najnowsze intensywne technologie produkcji. Do udoju wykorzystuje się technologię z wydzielonymi stanowiskami. W gospodarstwie systematycznie przeprowadzane są badania gleb i prowadzi się dzięki temu racjo laną politykę nawożenia.
 1. Dariusz Jan Matkowski – Słońsk, powiat sulęciński
  Prowadzi gospodarstwo rolne na powierzchni 2156 ha. Uprawa zbóż na 300 ha oraz produkcja pasz zielonych na powierzchni 1856 ha, opas bydła mięsnego 1228 sztuk, produkcja mleka: 950 tys. kg rocznie. W gosp. prowadzone są m. in. takie działania: wapnowanie, melioracja, segregacja odpadów. Gospodarstwo posiada także zbiornik na gnojowicę oraz płytę obornikową. Świadczy także usługi rolnicze. Pan Dariusz udziela się w promowaniu sektora rolniczego w całym województwie lubuskim. Jest członkiem KS Warta Słońsk i członkiem PSL.
 2. Zenon Małowski – Gębice, powiat zielonogórski.
  Od 1978 roku w kółkach rolniczych – przewodniczył Gminnemu Związkowi Kółek Rolniczych. Zasiadał w Radzie Nadzorczej Gminnej Spółdzielni. W V kadencji LIR jest wiceprzewodniczącym Zielonogórskiej Rady Powiatowej LIR. Chętnie angażuje się w działalność społeczną i szeroką pomoc potrzebującym. Charakterystyka produkcji: 170 sztuk bydła opasowego, produkcja roślinna: kukurydza, zboża, rzepak. Wieloletni sołtys, delegat zielonogórskiej RP LIR, członek Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nowej Soli.
 3. Rafał Łuczak – Opalewo, powiat świebodziński
  Powierzchnia gospodarstwa – 120 ha. Dominujący kierunek produkcji – rzepak, pszenica. W gospodarstwie prowadzony jest program rolnośrodowiskowy, wapnowanie, segregacja odpadów, monitorowane są urządzenia melioracyjne, opakowania po środkach ochrony roślin zdawane do punktu. Dodatkowo w gospodarstwie prowadzone są usługi rolnicze. Pan Rafał jest czynnym członkiem OSP – Opalewo oraz wieloletnim delegatem Świebodzińskiej Rady Powiatowej LIR.
 4. Violetta Nowak – rolnik-hodowca, Droszków, powiat zielonogórski
  Pani Violetta prowadzi od 1993 r. wzorowe gospodarstwo rodzinne o powierzchni 24 ha w miejscowości Droszków, w gminie Zabór. Głównym kierunkiem produkcji  jest hodowla drobiu. Rocznie gospodarstwo osiąga ok. 420 tys. szt. brojlera kurzego. Pani Violetta jest osobą oddaną i zaangażowaną w pracę społeczną na rzecz mieszkańców wsi i regionu. W 2014 r. została odznaczona za zasługi dla rolnictwa i rozwoju wsi.
 5. Stanisław i Bernadeta Pietrzak – Przytoczna, powiat międzyrzecki
  Powierzchnia gospodarstwa – 76 ha własne i 40 ha dzierżawa. Uprawiają rzepak, żyto, pszenicę, truskawkę, pomidora, wiśnie i śliwy. W gospodarstwie prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów. Państwo Pietrzak udzielają się społecznie da dobra wsi i gminy, rozwoju sportu zwłaszcza jako organizatorzy zawodów dla młodzieży wiejskiej. Są współorganizatorem gminnego święta pomidora. Pan Stanisław jest prezesem klubu sportowego Zjednoczeni Przytoczna, społecznikiem roku 2013, czynnie działa w Radzie Sołeckiej od 30 lat oraz w Radzie Nadzorczej Pomapol.
 6. Regina i Zbigniew Poźniakowie – Osiecznica, powiat krośnieński.
  Pan Zbigniew uczestniczy w Radzie Sołeckiej, został nagrodzony Odznaką Honorową „Zasłużony dla rolnictwa”. Pani Regina to aktywna członkini „Stowarzyszenia Kobiet” przy Radzie Sołeckiej wsi Osiecznica. Biorą czynny udział w działaniach na rzecz inicjatyw lokalnych. Uczynni, życzliwi i pomocni. W swoim gospodarstwie uprawiają: Żyto 20 ha, pszenżyto 15 ha, pszenica 18 ha, okopowe 18 ha. Ponadto wykonują systematyczne wapnowanie, dbają o meliorację, segregują odpady.
 7. Stowarzyszenie „Przyjazna Wieś” działa na terenie gminy Przytoczna od czterech lat. Celem Stowarzyszenia jest podniesienie poziomu jakości życia mieszkańców wsi. Pozyskuje środki unijne, realizuje zadania publiczne, pomagają wszystkim potrzebującym pomocy. Stowarzyszenie jest organizatorem różnych imprez kulturalnych, biesiad i wyjazdów szkoleniowych.
 8. Michał Rudolf – Jemiołów, powiat świebodziński.
  Prowadzi gospodarstwo rodzinne na areale 90 ha. Gospodarstwo specjalizuje się w produkcji roślinnej. Osiąga wysokie wydajności w produkcji. W gosp. prowadzone są badania gleb pozwalające na racjonalne nawożenie mineralne oraz regulacje ph. Pan Michał jest młodym energicznym rolnikiem, aktywnie angażującym się w życie społeczności. Jest członkiem Rady Sołeckiej, członkiem zarządu OSP Jemiołów, założył i prowadzi Dziecięcą Drużynę pożarniczą przy OSP Jemiołów.
 9. Agnieszka i Andrzej Sawiccy – Bukowica, powiat żagański.
  Uprawiają kilkadziesiąt hektarów. Najwięcej żyta i pszenżyta. Pan Andrzej Sawicki nie tylko pokazuje, jak zwiększać potencjał własnego gospodarstwa (inwestycja w nowoczesny park maszynowy), ale przede wszystkim angażuje się w aktywizację społeczności wiejskiej. Chętnie służy radą i pomocą innym rolnikom. Dba także o przeszłość historyczną Bukowicy. Członek Rady Nadzorczej Żarskiej Grupy Producentów Mleka. Pani Agnieszka żywo angażuje się w życie społeczności wiejskiej jako wiceprezes Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Bukowica.
 10. Dariusz Sosiński – Bronowice, powiat strzelecko – drezdenecki
  Powierzchnia gosp. – 140 ha. Dominujący kierunek produkcji – uprawa zbóż i rzepaku, prowadzona jest także hodowla bydła opasowego – 50 szt. i trzody chlewnej w cyklu zamkniętym – 5 macior. W gospodarstwie prowadzone jest badanie gleb, co 3 lata wapnowanie. Grunty są zmeliorowane – konserwacja urządzeń we własnym zakresie. Jest członkiem Rady Sołeckiej, drugą kadencję członkiem Strzelecko-drezdeneckiej Rady Powiatowej LIR, członkiem Powiatowej Rady Zatrudnienia oraz Ochotniczej Straży Pożarnej.
 11. Edward Sosulski – Glisno, powiat sulęciński
  Pan Edward prowadzi gospodarstwo rolne od 1981 r., dziś na 280 ha, na których prowadzona jest produkcja roślinna. W gospodarstwie prowadzona jest m. in. segregacja odpadów, opakowań po środkach ochrony roślin, wapnowanie. Czwartą kadencję członek Lubuskiej Izby Rolniczej, działacz Związku Kółek Rolniczych, wieloletni działacz Rady Sołeckiej. Działa również w radzie kościelnej oraz drugą kadencję w Powiatowej Radzie Rynku Pracy w Sulęcinie. Jest także wiceprezesem Stowarzyszenia na rzecz rozwoju i promocji wsi Glisno. Pan Edward był wielokrotnie odznaczany za zasługi dla rolnictwa i rozwoju wsi.
 12. Andrzej Sowierszenko – Jemiołów, powiat świebodziński.
  Prowadzi gospodarstwo rodzinne, obecnie o pow. 65 ha, specjalizujące się w produkcji roślinnej realizując pakiet programów rolno-środowiskowych stosując zrównoważone technologie uprawy i nawożenia. Gospodarstwo osiąga wysokie wydajności w produkcji. Stosowany jest czteropolowy system zmianowania, a mianowicie uprawa naprzemienna rzepaku ozimego, pszenicy ozimej, żyta ozimego oraz łubinu wąskolistnego.
 13. Wiesława i Ryszard Trybuchowscy – Wielotów, powiat krośnieński.
  Biorą czynny udział w działaniach na rzecz inicjatyw lokalnych, uczynni, życzliwi, pomocni i przedsiębiorczy. Gospodarstwo jest cały czas rozwijane i poszukuje nowych źródeł dochodów. Przykładem tego jest plantacja szparagów, zakup nowych maszyn, budowa komory chłodniczej oraz zabieganie o pozyskiwanie nowych gruntów. Charakterystyka produkcji: Zboża 70 ha, rzepak 30 ha, kukurydza 30 ha, użytki zielone 8 ha, szparagi 2 ha. Działania na rzecz ekologii: Wapnowanie, melioracja, zmianowanie, udział w programie ochrony Bałtyku – gospodarstwo demonstracyjne, segregacja odpadów. Działalność społeczna: Rada Sołecka, Rada Powiatowa LIR.
 14. Andrzej Wiktor Werner – Chełmek, powiat nowosolski
  Powierzchnia gospodarstwa 98,83ha. Dominujący kierunek produkcji to uprawy roślinne. Korzysta z programów rolnośrodowiskowych i inwestycyjnych. Wdraża metody i sposoby ekologiczne we własnym gospodarstwie rolnym. Dodatkowo wraz z małżonką Teresą prowadzi działalność pozarolniczą – sklep wielobranżowy, ogrodniczy. Sprzedaż produktów rolniczych, nawozów, środków ochrony roślin itp.  Były członek Rady Sołeckiej, udzielający się w życiu społecznym sołectwa i gminy. Osoba niosąca pomoc innym potrzebującym.
 15. Stanisław Wojciechowicz – Podlegórz, powiat zielonogórski
  Powierzchnia gospodarstwa: 93,24 ha. Dominujący kierunek produkcji – uprawa zbóż. Czynnie uczestniczy w życiu lokalnej społeczności. Jest osobą oddaną i zaangażowaną w prace gminy i swojej wsi. Gospodarstwo ma charakter wielopokoleniowy, prowadzone wzorowo, zadbane, osiągające bardzo dobre wyniki plonowania. Zaangażowany w Radzie Parafialnej parafii Podlegórz. Aktywny członek Rady Sołeckiej wsi Podlegórz. Wielokrotnie wybierany do rady gminy w Trzebiechowie. Członek Lubuskiej Izby Rolniczej.
 16. Kamila i Marcin Wojnowscy – Siedlisko, powiat nowosolski
  Powierzchnia gospodarstwa – 10 ha. Dodatkowo na 100 ha (część roli ojca) uprawiają owies, koniczynę oraz utrzymują łąki. W gospodarstwie agroturystycznym Qzko posiadającym certyfikat ekologiczny hodowane jest stado kóz (ok. 50szt.). Z pozyskiwanego mleka prowadzona jest produkcja zdobywających nagrody w różnych konkursach (m.in. Perła Międzynarodowych Targów Poznańskich, I miejsce w konkursie „Nasze kulinarne dziedzictwo – smaki regionów” w 2014 i 2015 r.). Kultywują tradycję regionu, z którego pochodzą – za ich sprawą na Listę Produktów Tradycyjnych trafił ser kozi Zamkowy i nalewka Deptucha.
Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.