Główna » Aktualności

LUBUSKIE FORUM GOSPODARCZE 2013

Autor: Red. dnia 14 października 2013

Kolejne spotkanie lubuskiego biznesu, administracji i samorządu odbyło się w dniach 11-12.X.br. Jesionce. Tym razem głównie pochylono się nad tematem dóbr naturalnych regionu- miedzi, gazu i węgla brunatnego, jako głównego potencjału do przyszłego rozwoju. W forum z wziął udział Władysław Piasecki, prezes LIR. Przedsiębiorcy i uczestnicy forum  podpisali petycję przygotowaną przez Organizację Pracodawców (OPZL) w sprawie poparcia działań zbadania i eksploatacji złóż miedzi oraz o równe traktowanie przez Rząd podmiotów gospodarczych ubiegających się o koncesje.

Otwarcie spotkania i wprowadzenie do tematu przedstawił szef OPZL Janusz Jasiński, który uzasadniał potrzebę uproszczenia prawa w zakresie przedsięwzięć gospodarczych związanych z wydobyciem kopalin. Następnie marszałek Elżbieta Polak przedstawiła strategię i jej realizację z wykorzystaniem Regionalnego Programu Operacyjnego do 2020 r. Zapowiedziała bardziej praktyczną realizację EFS w powiązaniu z LRPO, czyli szkolenia będą  realizowane pod potrzeby zgłaszane przez przedsiębiorców oraz wsparcie OSI, czyli Obszarów Strategicznej Interwencji, gdzie przeznaczy się środki dla terenów zaniedbanych, zdegradowanych, powojskowych np.  popegeerowskich.

Perspektywy eksploatacji złóż miedzi i srebra w Lubuskiem przedstawił prof. Stanisław Speczik, dyrektor Copper Corporation, który nakreślił realia zainwestowania w regionie dużych pieniędzy na wydobycie miedzi. Dyskusję zebranych wywołał temat  kopalni węgla Brody – stan realizacji i perspektywy – przedstawiony przez Cezarego Bujaka z PGE Gubin. Założenia małego trójpaku energetycznego i Strategii Energetyki  przedstawił prof. Marian Miłek. Zapowiedział podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Lubuskim Klastrem Energetyki Odnawialnej i Efektywności Energetycznej a Aglomeracją Zielonogórską.

W ramach Forum Gospodarczego odbyła się dyskusja panelowa w kontekście zasobów naturalnych regionu i przyszłych funduszy unijnych.

Red.mp

GALERIA:

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.