Główna » Aktualności, Lubuskie Forum Rolnicze

LUBUSKIE FORUM ROLNICZE

Autor: Red. dnia 18 lipca 2012

Omówienie zagadnień  nt. obrotu ziemią w woj. lubuskim w kontekście zmian ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa  oraz  funkcjonowanie i kompetencje powoływanych Rad Terenowych przy dyrektorach Oddziałów Terenowych Agencji Nieruchomości Rolnych – to najważniejsze tematy spotkania 17 lipca br. szefów organizacji i związków rolniczych woj. lubuskiego.

Prezes LIR Władysław Piasecki przedstawił poparcie samorządu rolniczego dla powołania podmiotu społecznego – Rady Terenowej przy ANR ds. sprzedaży i podziału gruntów rolnych, ale jednocześnie powinna mieć ona odpowiednie umocowanie oraz kompetencje. Do czasu opracowania kompetencji i odpowiedniego regulaminu jej działania  przedstawiciel samorządu rolniczego będzie brał  bierny udział w pracach do momentu jej dopracowania.

Funkcjonowanie Rady Terenowej przy dyrektorze ANR jest obecnie za mało określone, w związku z tym domagamy się by  powołanie Rady  było w formie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zamiast obecnego powołania formą zarządzenia prezesa ANR.

Zebrani członkowie Lubuskiego Forum Rolniczego (Lubuski Związek Rolników, ZZ ”Samoobrona”, LZRKiOR z Zielonej Góry i z Gorzowa, CNMR) poparli stanowisko mocniejszego umocowania Rady Terenowej przy dyrektorze ANR uzasadniając, że nie mogą w obecnej sytuacji odpowiadać za ważny i kontrowersyjny  temat sprzedaży gruntów powodujący napięcia społeczne wśród lokalnych rolników.

Po ostatniej nowelizacji Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa przedstawiciele ministerstwa rolnictwa na spotkaniach z rolnikami twierdzą, że ziemia jest dostępna dla rolników. Jednak procedury są takie, że trudno taką ziemię de facto zakupić uzyskując tani kredyt. Nawet jeśli pierwszy przetarg jest ograniczony, jeśli rolnicy nie nabędą gruntów, to  do następnego ma  prawo przystąpić praktycznie każdy i kupić do300 ha.

Głos w sprawie obrotu ziemią zabrał Emilian Dzik Dyrektor Filii ANR w Zielonej Górze. Powiedział m.in. o redukcji zatrudnienia w GNiAZ-ach w Polsce, które również dotknęły woj. lubuskie. Powiedział również o niskiej skuteczności przetargów ograniczonych, co jest mocno zaskakujące. Wyjątkiem są grunty uprawiane i utrzymane w dobrej kulturze, gdzie rekordowe przelicytowanie wyniosło 38 tyś. za1 ha. Średnia wartość1 hagruntu rolnego w woj. lubuskim wynosi 12.245 zł; najwyższe ceny uzyskiwane są w powiecie żarskim średnio powyżej 13 tyś. zł, natomiast najmniejsze w pow. żagańskim średnio 11.650 zł. W sprawie oprocentowania nabywania nieruchomości na raty o preferencyjne 2% oprocentowanie mogą ubiegać się również rolnicy korzystający z pierwszeństwa nabycia, jednakże tylko wówczas, gdy wydzierżawili nieruchomość w przetargu. Osoby, które do tej pory zawarły umowę z ANR, mogą zwracać się do Agencji o zmianę oprocentowania w umowie z 5,91% na 2%. Dyrektor Dzik wspomniał również, że powstanie poselski projekt zmian w nowej ustawie GNRSP, ze szczególnym uwzględnieniem obrotu nieruchomościami rolnymi po 2016 roku.

W temacie planów zadań i realizacji inwestycji na melioracje w najbliższych latach glos zabrał Janusz Marciniak Dyrektor Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze. Uczestnicy Forum otrzymali plan inwestycji realizowanych i planowanych do realizacji w latach 2012-2014. Budżet tegoroczny to ponad 22 mln złotych, z czego 9 mln pochodzi z budżetu Państwa, natomiast dodatkowe 14 mln zł pochodzi z rezerwy Ministra Rolnictwa. Wiadomo potrzeby związane z konserwację urządzeń wodnych są duże, środków niestety na wszystkie nie wystarczy, dlatego LZMiUW wyznacza priorytety na dany rok w oparciu o dostępne środki. Na pytanie czy rolnicy mogą brać udział w konsultacjach dotyczących przeznaczenia środków na konkretne urządzenia dyrektor Marciniak odpowiedział, że niemożliwa jest konsultacja ze wszystkimi osobami. LZMiUW takie konsultacje przeprowadza już na poziomie gmin i tam rolnicy powinni składać wnioski w tej sprawie. Dyrektor podkreślił również, że wnioski na dodatkowe zadania związane z melioracją można jeszcze składać. Środki co prawda zostały rozdysponowane, ale jeszcze nie ma rozstrzygniętych przetargów i może się okazać, że spora suma po przetargach zostanie do zagospodarowania.

Natomiast Marek Żeromski Dyrektor Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przypomniał o spotkaniu dotyczącym szkód łowieckich, które odbyło się w Kalsku z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, Izby Rolniczej, Lasów Państwowych i Polskiego Związku Łowieckiego. Rezultatem tych rozmów ma być stworzenie grupy roboczej, której zadaniem będzie wypracowanie rozwiązań minimalizujących szkody powodowane przez zwierzynę łowną. W pracach zespołu mogą również uczestniczyć pozostali członkowie Forum Rolniczego. Dyrektor Żeromski podkreślił fakt, iż plany łowieckie są dokumentami żywymi, uzależnionymi od wielu czynników i należy je konsultować już na poziomie gmin, wówczas takie plany będą najbardziej odzwierciedlały stan rzeczywisty.

W związku ze zbliżającym się nowym rozdaniem środków na PROW 2014-2020 Prezes Piasecki, korzystając z obecności Dyrektora Żeromskiego oraz członków Forum Rolniczego, zwraca uwagę na dotychczasowy, krzywdzący podział pieniędzy ze względu na liczbę ludności. Należałoby wspólnie pomyśleć nad innymi kryteriami, pozwalającymi na uzyskanie większej sumy pieniędzy, i spróbować je przeforsować.

W trakcie rozmowy wywiązała się dyskusja nt. zanikającej hodowli trzody chlewnej i produkcji wieprzowiny w województwie lubuskim. Jest to duży problem dotyczący całego kraju więc zaproponowano przeanalizowanie go na kolejnym spotkaniu Lubuskiego Forum Rolniczego.

Red.

GALERIA:

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.