Główna » Aktualności, RP Gorzowska

LUBUSKIE NAJLEPSZE

Autor: Red. dnia 19 marca 2013

15 marca br. odbyło się w Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku podsumowanie „wyników oceny bydła mlecznego w województwie lubuskim za rok2012”. Spotkanie zorganizowała Polska Federacja Region Oceny Poznań i Lubuski Związek Hodowców Bydła w Zielonej Górze. Na spotkanie przybyła liczna rzesza hodowców bydła i zaproszeni goście, m.in. z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, LIR, LODR, ARR, ARiMR, ANR. Wyniki zaprezentował Stanisław Gąsiorowski, z-ca dyrektora ds. oceny w Regionie Oceny Poznań. Jak powiedział to zaszczyt i wielka duma, prezentować takie wyniki. Województwo Lubuskie niezmiennie jest prymusem w produkcji mleka od jednej krowy ocenianej. Średnio od jednej krowy hodowcy lubuscy uzyskali prawie 8,5 tys. kg mleka. W tabeli poniżej wyniki ocen za rok 2012 w kraju, regionie oceny i pięciu najlepszych województwach w Polsce.

Statystycznie pod względem liczby ocenianych krów woj. lubuskie znajduje się pod koniec listy województw (tylko woj. świętokrzyskie i podkarpackie ma mniej krów ocenianych.  Za rok 2012 w 81 oborach oceniano 6.977 krów, a średnia wielkość ocenianego stada to 86,1 krów. Również pod względem objęcia krów oceną w porównaniu do pogłowia masowego woj. lubuskie nie należy do przodujących, za 2012 rok było to 37 %.

Tu trzeba dodać że produkcja mleka wymaga dziś od hodowcy ogromnej wiedzy, a także narzędzi do zarządzania stadem. Takie możliwości daje ocena wartości użytkowej. Najlepsi to wiedzą i korzystają z tej usługi. A ich wyniki na poziomie europejskim świadczą że umieją korzystać z tych narzędzi. Oto oni, 10 najlepszych hodowców pod względem produkcji mleka od 1 krowy ocenianej:

Oczywiście trudno porównywać stada które mają 20 krów z stadami które mają 1000 sztuk. Dlatego poniżej przedstawiam ranking hodowców wg. kg mleka i wielkości stad:

Wszyscy hodowcy wymienieni w tych tabelach zostali wyróżnieni pamiątkowymi kodeksami, dyplomami i certyfikatami. A wręczenia ich dokonali Prezes LZHB Stanisław zawadzki, członek zarządu PFHBiPM Czesław Kryszkiewicz i Stanisław Gąsiorowski z Regionu Oceny Poznań. Oprócz tych wyróżnień hodowcy otrzymali puchary i dyplomy ufundowane przez Agencje Rynku Rolnego i Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt. Najlepszy hodowca woj. Lubuskiego Pan Janusz Przydrożny otrzymał ponadto list gratulacyjny i słynną nalewkę od Wice Wojewody Lubuskiego Pana Jana Świrepo. Wyróżniono także hodowców których krowy w tym roku uzyskały wydajność życiową ponad100.000 kgmleka (takich żyjących krów mamy w województwie 13). A są to (zaznaczone na szaro):

Padło wiele ciepłych słów i gratulacji ze strony zaproszonych gości, którzy docenili w ten sposób trud i doskonałe wyniki kontroli użytkowości. Z kronikarskiego obowiązku trzeba dodać że na zakończenie zaprezentowano hodowcą możliwości korzystania z doradztwa w Federacji, m.in. żywieniowego, badania pasz, doboru buhajów, doradztwa spójności (cross compliance), diagnozowania ketozy u bydła na podstawie badania mleka, dostępu on-line do wyników oceny w programie „hodowca on-line”, najlepszych kolczyków dla bydła czy prasy fachowej. Tu również trzeba podziękować naszym zakładom mleczarskim, które jak zwykle przygotowały doskonałą ucztę produktów mleczarskich oraz firmom pracującym na rzecz rolnictwa za sponsorowanie spotkania. Zachęcam wszystkich producentów mleka do korzystania z naszych usług, z którymi można zapoznać się na stronie www.pfhb.pl a także w naszym wydawnictwie. Życzę wszystkim hodowcom znakomitych wyników, a w życiu osobistym samych sukcesów.

Stanisław Gąsiorowski
Z-ca dyrektora ds. oceny
PFHBiPM Region Oceny Poznań
Napisz do nas: poznan@pfhb.pl lub s.gasiorowski@pfhb.pl

 GALERIA:

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.