Główna » Aktualności, Imprezy rolnicze, Targi rolnicze i dożynki

LUBUSKIE ŚWIĘTO PLONÓW – MIĘDZYRZECZ, 6 WRZEŚNIA 2015r.

Autor: Red. dnia 7 września 2015

Pierwszy weekend wrześniowy przyniósł tak pożądany deszcz, który towarzyszył uroczystości XVII Lubuskiego Święta Plonów. Dożynki Wojewódzkie w Międzyrzeczu rozpoczęły się mszą św. prowadzoną przez ks. bpa Pawła Sochę, podczas której podziękowano za tegoroczne plony. Po liturgii uczestnicy wyruszyli w korowodzie, który prowadziła orkiestra, poczty sztandarowe oraz starościna dożynek Grażyna Dereń i starosta Arkadiusz Madzelan.

Starosta dożynek – Arkadiusz Madzelan

Madzelan Arkadiusz - starosta dożynek Prowadzi w miejscowości Gorzyca gospodarstwo rolne o powierzchni około 160 ha. Gospodarstwo to przejął po swoich rodzicach. Wtedy areał użytków rolnych nie przekraczał 2 ha. Po przejęciu gospodarstwa, jako młody rolnik, postawił na nowoczesność dokupując rokrocznie ziemię i nowoczesny wysokowydajny sprzęt rolniczy. Zakupu sprzętu dokonał dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W strukturze zasiewów – zboża zajmują 80 ha w tym pszenica ozima 45 ha, jęczmień ozimy 35 ha. Spośród roślin przemysłowych uprawiany jest rzepak o areale 40 ha, uprawiane jest także proso (40 ha). Oprócz pracy w rolnictwie, Pan Madzelan od 14 lat jest prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzycy. Ma dwoje dzieci: syna Nikodema i córkę Julię.

Starościna dożynek – Grażyna Dereń

Dereń Od najmłodszych lat związana jest z polską wsią. Od początku lat siedemdziesiątych prowadzi gospodarstwo rolne należące do jej rodziny od 1947 roku. Prowadząc gospodarstwo rolne wychowała czwórkę dzieci, a także założyła swój własny biznes – Gospodarstwo Agroturystyczne „Zagroda Edukacyjna – Dereniówka” oraz firmę DER-POL świadczącą usługi dla rolnictwa. Równolegle dwa gospodarstwa prowadzą dorośli synowie – Wojciech i Bronisław, którzy kontynuują tradycje rodzinne. Przyczyniła się do wprowadzenia na Listę Produktów Tradycyjnych Województwa Lubuskiego: schabu tradycyjnego słubickiego, chleba domowego na zakwasie, pierogów z kaszą gryczaną i twarogiem, pierogów z kapustą i grzybami leśnymi, nalewkę z owoców derenia. Ceniona jest za aktywną działalność społeczną i wieloletnią pracę na płaszczyźnie kół Gospodyń Wiejskich.

Zgodnie z tradycją starostowie przekazali bochen chleba z tegorocznej mąki gospodarzowi terenu – Marszałek E. Polak, a następnie podzielili się nim z uczestnikami uroczystości.

Święto plonów jest okazją do spotkania się rolników z przedstawicielami instytucji działających na rzecz rolnictwa. Dlatego też były liczne wystąpienia lubuskich włodarzy oraz przedstawicieli sejmu i senatu RP. Zarówno do zgromadzonych rolników, jak i przedstawicieli lubuskich instytucji oraz parlamentarzystów zwrócił się ze swoim wystąpieniem Prezes Lubuskiej Izby Rolniczej Stanisław Myśliwiec. W słowie dożynkowym wyraził rozgoryczenie środowisk rolniczych w związku z trudną sytuacją klęski suszy, jaka nawiedziła nasz region w 2015 r. Podkreślił brak woli rządzących do jednoznacznego zawarcia stanowiska w tej sprawie. Za błędne uznał opieranie się na monitoringu suszy jedynie przez Instytut IUNG w Puławach, który jest niewiarygodny nawet w kwestiach podawania ilości gmin w woj. lubuskim, których jest 82 a wg IUNG -116! „Dla tych, co żywią i bronią – Szczęść Boże!”- zakończył.

Poczet Sztandarowy LIR stanowili delegaci Świebodzińskiej Rady Powiatowej LIR: Rafał Łuczak oraz państwo Tomasz i Joanna Okuszko.

Dożynki wojewódzkie są okazją do uhonorowania tych, którzy swoją pracą zawodową i działalnością społeczną przyczyniają się do zadowolenia siebie i innych. Własnoręczna praca na roli, działalność na rzecz społeczności lokalnej, bezinteresowna pomoc, dążenie do rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich i wiele innych pozytywnych przesłanek dały sposobność odznaczenia odznaką honorową „Zasłużony dla Rolnictwa”. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na wniosek Lubuskiej Izby Rolniczej, przyznał wspomniane odznaczenia następującym osobom: Barbara Egrowska, Jolanta Góra, Andrzej Kałek, Leon Molik, Paweł Musiałowski. Odznaczeniem uhonorowano również starościnę dożynek Grażynę Dereń.

Przybliżmy zatem sylwetki odznaczonych:

Egrowska Barbara – posiada wykształcenie rolnicze, pracowała w PGR-ach na stanowisku zootechnika, gdzie nadzorowała produkcję zwierzęcą. Od 1994r. wspólnie z mężem prowadzi gospodarstwo rolne, którego powierzchnia wynosi 447 ha. Uprawiane są tu zboża, rzepak i kukurydza.  Gospodarstwo specjalizuje się również w chowie trzody chlewnej, gdzie prowadzony jest odchów prosiąt do warchlaków w ilości 20 000 szt. rocznie, oraz 6 000 tuczników. Pani Barbara osobiście nadzoruje i prowadzi w gospodarstwie produkcję zwierzęcą, gdzie są osiągane bardzo dobre wyniki.

Góra Jolanta – wspólnie z mężem prowadzi od 1982r. gospodarstwo rolne o powierzchni 70 ha, w którym dominującym kierunkiem jest chów trzody chlewnej. Poprzednio hodowla trzody prowadzona była w cyklu zamkniętym, gdzie stado podstawowe liczyło 25-30 macior. Obecnie w gospodarstwie, w kooperacji, odchowywane są prosięta do warchlaków w ilości ok. 8000 szt. rocznie.  W gospodarstwie utrzymywane jest również 60 szt. bydła mięsnego. Pani Jolanta jest inicjatorem powstania w 2012r. Stowarzyszenia „Przyjazna Wieś”, które działa na terenie dwóch sąsiadujących sołectw: Chełmsko i Twierdzielewo. Jest wiceprezesem. Stowarzyszenie jest organizatorem różnych imprez kulturalnych, biesiad, wyjazdów szkoleniowych, prowadzi działalność na rzecz wsi i ich mieszkańców. Działania zaangażowanych tu osób służą poprawie atrakcyjności okolicy.

Kałek Andrzej – prowadzi gospodarstwo rolne  od 1993r. którego powierzchnia wynosi aktualnie 270 ha. Produkcja roślinna to przede wszystkim zboża, oraz rzepak. W gospodarstwie prowadzona jest hodowla trzody chlewnej w ilości ok. 800 tuczników rocznie oraz tucz indyków – 80 tys. szt. rocznie. Na polach gospodarstwa prowadzone są doświadczalno-pokazowe poletka firmy Napena w Szamotułach. Pan Andrzej od 18-tego roku życia jest członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutolu Suchym, gdzie obecnie jest zastępcą naczelnika oraz kierowcą. W obecnej kadencji jest radnym Rady Miejskiej w Trzcielu oraz członkiem Międzyrzeckiej Rady Powiatowej Lubuskiej Izby Rolniczej.

Molik Leon – posiada zawód mechanik maszyn rolniczych. Samodzielnie gospodarstwo rolne prowadzi od 1994r., którego obecnie powierzchnia wynosi 80 ha. Ze względu na niską bonitację gleb w uprawach dominują zboża. W gospodarstwie prowadzona jest w kooperacji hodowla trzody chlewnej, gdzie odchowywane są prosięta do tuczników, w dwóch rzutach po 900 sztuk. W obecnej, V, kadencji jest członkiem Międzyrzeckiej Rady Powiatowej LIR, gdzie reprezentuje rolników z gminy Pszczew. Drugą kadencję jest członkiem Rady Sołeckiej. Jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Stoki Przyjazna Wieś, które pozyskało fundusze w ramach projektów na zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej, wyposażenie biblioteki, urządzenie placu zabaw dla dzieci, boiska sportowego do piłki nożnej. Działając w Stowarzyszeniu prowadzi działania aktywizujące i integrujące środowisko lokalne oraz promocję regionu współorganizując cykliczne imprezy: święto jagnięcia i festiwal smaków w Stokach. Aktywnie działa na rzecz utrzymania lokalnych dróg gruntowych mających istotne znaczenie dla miejscowej ludności.

Musiałowski Paweł – od 2004r. prowadzi samodzielnie gospodarstwo rolne specjalizujące się w produkcji roślinnej. Gospodarstwo zostało powiększone z 35 ha do 110 ha i jest systematycznie modernizowane. W strukturze zasiewów dominują zboża, uprawiany jest również rzepak oraz cykoria przemysłowa. Pan Paweł od 15 lat jest członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi, gdzie pełnił funkcje komendanta, a obecnie prezesa tej jednostki. Jest osobą oddaną i zaangażowaną w prace społeczne dla dobra mieszkańców wsi, w razie potrzeby służy każdemu pomocą. Wspiera różnego rodzaju imprezy o charakterze sportowo-rekreacyjnym, fundując nagrody.

Święto dożynek było okazją do spotkania rolników oraz degustacji produktów regionalnych na stoisku przygotowanym przez delegatów Międzyrzeckiej Rady Powiatowej LIR: Błażeja Szczepanika, Jaremiusza Koniecznego i Marka Górę.

Podczas Lubuskiego Święta Plonów w Międzyrzeczu zaprezentowane zostały wieńce dożynkowe. W zorganizowanym konkursie na „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy” mianem najpiękniejszego ogłoszono wieniec z Nowej Jabłonnej, który będzie reprezentował województwo na Dożynkach Prezydenckich w Spale.

II miejsce zajął wieniec KGW Zimna Brzeźnica, III miejsce KGW Stypułów. Lubuska Izba Rolnicza była fundatorem jednej z nagród. Serdecznie gratulujemy!

Red.

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.