Główna » Aktualności

LUBUSKIE ZŁOTE KŁOSY WRĘCZONE

Autor: Red. dnia 7 października 2013

 

W dniu 4 X 2013 w Łagowie Lub. na Zamku Joannitów odbyła się konferencja i uroczysta Gala Lubuskiego Złotego Kłosa, pierwszej edycji nagrody, której organizatorem jest Lubuska Izba Rolnicza oraz Lubuskie Forum Rolnicze.  Galę zaszczycili swoją obecnością wicewojewoda Jan Świrepo,  Członek Zarządu Województwa Lubuskiego Stanisław Tomczyszyn oraz szefowie instytucji okołorolniczych z regionu.

W Gali  oraz konferencji licznie wzięli udział rolnicy, delegaci LIR, szefowie organizacji i związków rolniczych.

Konferencja rozpoczęła się od  słowa wstępnego prezesa LIR Władysława Piaseckiego, który przedstawił program.  Pierwszym wykładowcą był dr Andrzej Bartkiewicz, który prezentował wykład na temat przyszłości lubuskiego rolnictwa. Rozpoczął od stwierdzenia, że w dzisiejszych czasach nie można mówić o przyszłości regionalnego rolnictwa. Można jednak mówić o przyszłości rolnictwa w warunkach gospodarki rynkowej – „Przyszłość rolnictwa w warunkach gospodarki rynkowej to stwarzanie perspektyw  do osiągania efektywnego dochodu!”.  Następnie przedstawił i omówił  czynniki, które wpływają na zysk w rolnictwie. Do czynników tych zaliczył: skalę produkcji, wartość dodaną, strategię, wiedzę, integrację. Wielokrotnie w swym przemówieniu zwracał uwagę na czynnik integracji, który w dzisiejszych czasach dla polskiego rolnictwa powinien mieć duże znaczenie, ponieważ pojedynczy rolnik na rynku nic nie znaczy.

Kolejne wystąpienie dotyczyło realizacji PROW w latach 2007 – 2013, które przedstawił dyr. departamentu PROW Józef Giemza. Przedstawił poszczególne osie PROW, ich schematy i podał przykłady, ich wdrażania. Zaprezentował również kwoty wykorzystanych środków i kwoty pozostałych środków z poszczególnych schematów. Omówił również projekt LEADER.

Trzecią prezentację przedstawiła dyr. LOR ARiMR Elżbieta Kwaśniewicz, jej wykład dotyczył efektów wdrażania PROW 2007 -2013 w woj. lubuskim.  Przedstawiła i omówiła w swej prezentacji priorytety, cele i działania PROW. Poinformowała, że w ramach PROW dopłaty bierze 20 tyś. rolników, że łączna kwota zrealizowanych płatności w ramach PROW w latach 2007- 20013 wyniosła 1 mld 331mln zł. Na koniec zauważyła, że mikroprzedsiębiorstwa mogą równać się z makrokorzyściami, a także, że procedury w ubieganiu się o dotacje powinny być prostsze.

Następny wykład dotyczył projektu programu PROW na lata 2014 -2020 – priorytety działań, przedstawił je dyr. LODR Zbigniew Żywień. Zaznaczył na wstępie, że nie ma jeszcze wersji finalnej tego projektu, ponieważ wszystko się rozstrzygnie w trakcie głosowania w Brukseli. Stwierdził, że budżet, jakim będzie dysponować PROW nie jest mniejszy od poprzedniego, ponieważ będzie można część środków z polityki spójności przesunąć na rzecz PROW. Zauważył jednak, że do najważniejszych działań w latach 2014 – 2020 będą zaliczać  się działania na rzecz  współdziałania grup producenckich i ciągłego dokształcania rolników.

Jako ostatni wystąpił prezes LIR Władysław Piasecki, przedstawił prezentację na temat roli organizacji rolniczych dla wsi i rolnictwa. Zamknął konferencję zapraszając wszystkich słuchaczy  do przejścia na ceremonie rozdania Złotych Kłosów, która miała odbyć się w Zamku Joannitów, w Łagowie.

Uroczystego otwarcia  Gali  dokonali  prezes LIR Władysław Piasecki  oraz  Stanisław Tomczyszyn, Członek Zarządu Województwa Lubuskiego, którzy przybliżyli ideę nagrody zwracając uwagę na piękny symbol kłosa w polskiej tradycji i historii. Następnie odbyła się prezentacja 25 rolników nominowanych  do nagrody, z których Kapituła wybrała 10 laureatów za 2013 rok.  W tej pozytywnej rywalizacji  wybrano 10  najlepszych rolników  i nagrodzono statuetkami Lubuskiego Złotego Kłosa.  Laureatami zostali:
GRAŻYNA I ARKADIUSZ GACZYŃSCY, Gościeszowice, gmina Niegosławice,
MAREK GRABIA, Słonów, gmina Dobiegniew,
– GRZEGORZ IWANICKI, Staropole, gmina Lubrza,
BARBARA DUBICKA-KACZMARCZYK I PIOTR KACZMARCZYK, Ochla, gmina Zielona Góra,
ANDRZEJ KUZIEMSKI, Osiecznica, gmina Krosno Odrzańskie,
WACŁAW ŁABIAK, Pyrnik, gmina Bojadła,
ANDRZEJ PAWELEC, Wysoka, gmina Lubiszyn,
JANUSZ PRZYDROŻNY, Zamysłów, gmina Szlichtyngowa,
KRYSTYNA STACHÓW, Gościeszowice, gmina Niegosławice,
STANISŁAW ZAWADZKI, Świebodzin, gmina Świebodzin.

Podziękowanie w imieniu nagrodzonych złożyła  laureatka Krystyna Stachów, która nie kryła emocji z docenienia jej pracy w ciągu długich lat pracy dla gospodarstwa i  swojej wsi. Uczestnikom podobała się oprawa, a nagrodę Złotego Kłosa nazywano w kuluarach –  „Chłopskim Oskarem”.  Następnie pokaz tańca flamenco wprowadził zebranych w dobry nastrój i przy muzyce biesiadnej zakończono udany wieczór. Dziękujemy sponsorom, którzy przyczynili się do uświetnienia Gali.

Gala odbyła się pod patronatem Marszałka Województwa Elżbiety Polak, przy wsparciu Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Podczas Gali LOR ARiMR w Zielonej Górze wyróżniła rolników w następujących kategoriach:

Działanie 112 „Ułatwianie startu młodym rolnikom”
·       Michał Hładki
·       Małgorzata i Krzysztof Strzeleccy
·       Bogumiła i Mariusz Turowscy

Działanie 121 „Modernizacja gospodarstw rolnych”
·       Wioletta i Marek Wróbel-Chomicz
·       Jadwiga i Marek Czerwczak
·       Olga i Mariusz Kaźmierczak

Działanie 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

·       Mirela i Andrzej Matkowscy
·       Elżbieta i Jan Półtorak
·       Aneta i Dariusz Wittchen

Działanie 123 „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolniczej i leśnej”

·       Przedsiębiorstwo Nasienno-Zaopatrzeniowe Wójcik Spółka Jawna
·       „INEX” Zakład Przetwórstwa Drobiu s. c. Inga Kaczor, Leszek Kaczor
·       Strzelecka Spółdzielnia Producentów Mleka

O Gali w mediach:

Gazeta Lubuska >>
TVP Gorzów Wlkp. >>
Gospodarz.pl >>
Radio Zachód >>

Red.

GALERIA:

 

 

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.