Główna » Aktualności, RP Międzyrzecka, Wyróżnione

MIĘDZYRZECKA RADA POWIATOWA LIR

Autor: Red. dnia 5 kwietnia 2017

28 marca 2017r. w Starostwie Powiatowym w Międzyrzeczu odbyło się posiedzenie Międzyrzeckiej Rady Powiatowej LIR.

Pierwszym punktem spotkania był udział delegatów i zaproszonych lokalnych rolników w szkoleniu w zakresie naboru wniosków o dopłaty bezpośrednie. Szkolenie zorganizowane zostało wspólnie przez ARiMR oraz LODR.

Następnie odbyło się posiedzenie Rady, którego jednym z tematów były przepisy w zakresie bioasekuracji w rolnictwie. Pani Małgorzata Matysek – Powiatowy Lekarz Weterynarii z PIW w Międzyrzeczu omówiła sprawy związane z grypą ptaków i ASF, a także bioasekurację, którą należy stosować w gospodarstwie. Zwróciła uwagę na prawidłowe stosowanie mat dezynfekcyjnych, jak również zalecenie zamknięcia drobiu, nawet małych przydomowych stad.

W spotkaniu uczestniczył również przedstawiciel Agencji Rynku Rolnego w Gorzowie Wlkp. Pan Leszek Górnik, który przybliżył kwestię pomocy dla producentów bydła oraz dopłat do materiału siewnego. Przytoczył także wymogi w zakresie obowiązku zawierania pisemnych umów na dostawę produktów rolnych, które zostały wprowadzone w celu wzmocnienia współpracy w łańcuchu dostaw żywności. Zebrani delegaci zwrócili uwagę na kontrowersyjną kwestię, a mianowicie fakt posiadania umów nawet przy minimalnych ilościach produktów, które są nabywane do dalszej odsprzedaży. Niejasny jest również cel posiadania takich umów. Zgromadzeni rolnicy zauważyli, iż spełnienie tego wymogu przyczyni się do zwiększenia biurokracji. Szczegóły dostępne pod adresem http://www.arr.gov.pl/organizacje-producentow/umowy-przewaga-kontraktowa .

W ostatnim punkcie posiedzenia omówiono kwestie opiniowania wydzierżawienia obwodów łowieckich kołom łowieckim, celem wystawienia stosownych opinii przez Zarząd LIR. Po burzliwej debacie na temat funkcjonowania kół łowieckich, przewodniczący rady p. Błażej Szczepanik podsumował uwagi, które najczęściej wyszczególniane są w stosunku do działań kół:

– opieszałość kół w szacowaniu strat,

– problemy z kontaktem z kołami – brak stosownych informacji do Lubuskiej Izby Rolniczej, wynikających z rozporządzenia Ministra Środowiska, celem wskazania osób odpowiedzialnych do przyjmowania zgłoszeń,

– zaniżanie wielkości strat,

– podważanie kompetencji delegatów LIR,

– żądanie od rolników dokumentów, do kontroli których upoważnione są stosowne instytucje (np. inspekcja ochrony roślin, inspekcja nasienna, ARiMR),

– brak poszanowania dla prywatnej własności,

– stawianie lizawek w bezpośrednim sąsiedztwie pól.

Po burzliwej dyskusji Rada Powiatowa podjęła decyzję o przygotowaniu opinii, która skierowana zostanie do Zarządu LIR, a przewodniczący Rady podziękował zgromadzonym za przybycie i udział w posiedzeniu.

 K.Frąckowiak

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.