Główna » Aktualności, Rady powiatowe:, RP Międzyrzecka

MIĘDZYRZECKA RADA POWIATOWA LIR

Autor: Red. dnia 14 marca 2016

11 marca 2016r. w Lutolu Suchym odbyło się posiedzenie Międzyrzeckiej Rady Powiatowej LIR z udziałem rolników gminy Trzciel. Poza licznie przybyłymi rolnikami, w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele zaproszonych jednostek okołorolniczych.

Przewodniczący Rady Błażej Szczepanik przywitał uczestników spotkania, po czym przedstawił porządek posiedzenia, który jednogłośnie został przyjęty. Poinformował o działaniach Izby w pracach nad ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego oraz prawo łowieckie. Następnie w imieniu Burmistrza Trzciela głos zabrał Przewodniczący RM Trzciel – pan Jacek Marciniak. Członek Międzyrzeckiej Rady Grzegorz Grabarek, jako przedstawiciel Sejmiku Województwa Lubuskiego przybliżył działania sejmiku oraz wspomniał o możliwości wypowiadania umowy dzierżawy obwodom łowieckim.

Przedstawiciele Biura Wsparcia Inwestycyjnego ARiMR – p. Jacek Socha oraz Paweł Rajchert przybliżyli warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego PROW na lata 2014-2020. Kolejny nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Modernizacja gospodarstw rolnych” odbędzie się od 31 marca do 29 kwietnia br. W ramach tego naboru wsparcie można otrzymać na inwestycje związane z:

  • rozwojem produkcji prosiąt (obszar – A),
  • rozwojem produkcji mleka krowiego (obszar – B),
  • rozwojem produkcji bydła mięsnego (obszar – C) oraz
  • racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar – D).

Następnie kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Międzyrzeczu Beata Dąbrowska oraz naczelnik BP Grażyna Busse przekazały informacje o realizacji płatności obszarowych, rolnośrodowiskowych i z tytułu ONW za 2015r. w powiecie międzyrzeckim, z uwzględnieniem gminy Trzciel oraz zmian obowiązujących w 2016r.

Jarosław Buszewski oraz Urszula Sawala z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Międzyrzeczu przybliżyli warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne” PROW 2014-2020. Pani Sawala zwróciła uwagę, iż będzie dużo więcej kontroli oraz zwiększą się sankcje za nieprzestrzeganie stosownych warunków.

Podczas dyskusji rolnicy podjęli temat KRUS w kontekście udziału rolników będących w KRUS, a pełniących funkcje społeczne i otrzymujących diety – po przekroczeniu pewnego progu, rolnik automatycznie traci możliwość korzystania z ubezpieczenia w KRUS. Zdaniem rolników stanowi to dążenie do wyeliminowania ich z działalności społecznej.

Na zakończenie delegat LIR – Zbigniew Gajewski zgłosił wniosek do przewodniczącego RP w kwestii zorganizowania spotkania z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w sprawie działalności Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

frka

GALERIA:

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.