Główna » Aktualności

MIJAJĄCA IV KADENCJA LIR

Autor: Red. dnia 1 kwietnia 2015

PrezesKończymy kadencję, w której zaangażowani byliśmy w bardzo wiele przedsięwzięć dotyczących naszego lubuskiego rolnictwa. Kończyliśmy pierwszą pełną perspektywę finansową od czasu wstąpienia do Unii Europejskiej. Perspektywa ta pokazała, jak dużo jest problemów z wdrożeniami projektów pomocowych i jaka jest konieczność współpracy między samorządem rolniczym, a organami władzy. Bardzo często rzeczy poruszane przez samorząd rolniczy dostrzegane są dopiero po pewnym czasie (np. : renty strukturalne, płyty obornikowe oraz podział pieniędzy na województwa). Byliśmy w trudnej sytuacji, w której nowelizowano ( bez naszego udziału) ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego oraz inne ustawy związane z obrotem ziemią, które wprowadziły wiele napięć i niepotrzebnych nieporozumień na lubuskiej wsi. Słuszne uwagi o nowelizacji ustawy Prawo Łowieckie zostały zauważone dopiero w Trybunale Konstytucyjnym, który w całości potwierdził nasze zdanie, mówiące o korzystaniu z własności. Nowy PROW 2014-2020 to cały szereg spotkań i konsultacji, z których nic nie wyszło (przegląd Wspólnej Polityki Rolnej, której celem miało być uproszczenie procedur w nadchodzącej perspektywie). Skomplikowane procedury, niezrozumienie, nakierowanie PROW na małe gospodarstwa, powoduje dużo kontrowersji wśród rolników, którzy działają rynkowo i pragną się rozwijać. Bardzo duży wkład LIR w pracach na szczeblu krajowym (szczególnie w nowelizacji Prawa Łowieckiego oraz innych konsultacjach) powoduje, że samorząd rolniczy z roku na rok zyskuje znaczenie i duże uznanie w innych środowiskach i grupach społecznych.

Podsumowując kadencję chciałbym serdecznie podziękować wszystkim związkom zawodowym, które tworzą Lubuskie Forum Rolnicze – bardzo mocno uwiarygodniają rolników w województwie lubuskim w kontakcie z władzą samorządową i rządową.
Jako Zarząd chcielibyśmy serdecznie podziękować Urzędowi Marszałkowskiemu, Urzędowi Wojewody oraz wszystkim inspekcjom i instytucjom, z którymi Lubuska Izba Rolnicza spotykała się w swojej codziennej pracy. Ważna rola Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku w systemie doradztwa rolniczego podkreśla rolę i znaczenie w lubuskim rolnictwie. Dziękuję za zaangażowanie wszystkim delegatom LIR w każdej gminie naszego województwa, które pokazuje determinację i społecznictwo Waszej pracy. Dziękuję pracownikom Izby, na czele z Panią Dyrektor, którzy starali się pracować na rzecz wspólnego dobra. Jako prezes szczególnie dziękuję Członkom Zarządu praz Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, Delegatowi do KRIR, za poświęcenie własnego czasu dla dobra ogółu.
Praca z Wami była dla mnie ogromnym zaszczytem.

Władysław Piasecki
Prezes Lubuskiej Izby Rolniczej

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.