Główna » Aktualności

MINISTER KALEMBA ZAPOWIADA ZMIANY

Autor: Red. dnia 20 sierpnia 2012

– a  od 2014 r. podatek dochodowy dla rolników

Od 2014 r. rolnicy będą płacić podatek dochodowy. Projekt ustawy w tej sprawie został już uzgodniony z resortem finansów – powiedział  nowy minister rolnictwa Stanisław Kalemba.

Jak twierdzi minister, podatek dochodowy zastąpi rolny, bo nie ma mowy, by rolnicy płacili dwie daniny. Wg ministra Kalemby  stawka podatku na początku powinna być na tym samym poziomie co podatek rolny.

Wprowadzenie podatku musi odbyć się przy akceptacji rolników i w 2013 r. będą szkolenia, które mają przygotować ich do zmian.

Ponadto trwają prace nad połączeniem Agencji Rynku Rolnego z Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – poinformował nowy minister rolnictwa Stanisław Kalemba na swojej pierwszej konferencji prasowej, jednak nie określił, kiedy to się stanie.

– Są założenia do tego połączenia. Słabą stroną jest analiza ekonomiczna – mówił minister. Zaznaczył, że obecnie przy wszelkich zmianach organizacyjnych podstawą do podjęcia decyzji powinny być m.in. oszczędności finansowe i etatowe. Dodał, że na razie efekty tego połączenie wyglądają miernie, natomiast, jeżeli uwzględni się zmiany systemów informatycznych, to koszty mogą być wyższe od oszczędności. Dodał, że resort nadal będzie rozmawiał o tych założeniach i analizował zasadność połączenia Agencji. Podkreślił, że nie ma planów likwidacji Agencji Nieruchomości Rolnych. – Agencja musi przede wszystkim sprzedać grunty rolnikom – powiedział Kalemba. Potwierdził to także wiceminister Kazimierz Plocke, który stwierdził, że PO nie ma takich planów. Dodał, że zostaną zlikwidowane natomiast do końca grudnia 2012 r. jej biura terenowe, co ma usprawnić pracę Agencji.

Kalemba odnosząc się do sytuacji w Agencji Rynku Rolnego, stwierdził, że jest ona obecnie kontrolowana. Oprócz Centralnego Biura Antykorupcyjnego, ARR kontroluje departament kontroli wewnętrznej ministerstwa rolnictwa, głównie w sprawie nadzoru właścicielskiego w spółkach-córkach. – Czekamy na wyniki kontroli, one będą nam pomocne przy podejmowaniu decyzji – powiedział minister. Poinformował, że podjął już decyzję o uruchomieniu procedury konkursowej na funkcję prezesa ARR. Wkrótce zostanie ogłoszony konkurs. Dodał, że będą też porządkowane sprawy w Elewarrze i innych podległych jej spółkach.Kontrolowana jest także Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, kontrolę prowadzi kancelaria prezesa Rady Ministrów, będzie ona trwała do 15 września – zaznaczył Kalemba. – Oczekujemy także na wyniki kontroli CBA – dodał. CBA sprawdza oddział w Lublinie, chodzi o realizację programów rolno-środowiskowych.Kalemba pytany o reformę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego stwierdził, że ewentualne zmiany w ubezpieczeniu społecznym rolników mogą być wprowadzane dopiero po wdrożeniu podatku dochodowego w rolnictwie.

Opr. Red.

Digg this!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!
  Copyright ©2024 Lubuska Izba Rolnicza, wszystkie prawa zastrzeżone.